CFD INFO

Samlad kunskap om Contract for Difference

För dig som vill öka din förståelse för Contract for Difference (CFD). 

Välkommen till CFD INFO

CFD INFO är en oberoende informationsportal och nyhetssajt som publicerar finansrelaterat innehåll med anknytning till Contract for Difference (förkortat CFD). 

CFD Info logotyp utan text

Populära avsnitt hos CFD INFO

Senaste artiklarna

Kort om CFD

Contract for difference (CFD) är ett derivatinstrument som är konstruerat för att spekulera i prisförändringar i olika tillgångsslag utan att investera direkt i den underliggande tillgången. 

Eftersom kontraktet upprättas mellan två parter som enbart spekulerar i marknadspriser öppnas möjligheten för privatpersoner att spekulera i tillgångsslag som annars nästan uteslutande varit förbehållet professionella aktörer. 

CFD kan användas för att spekulera i prisutvecklingen i ett stort antal tillgångsslag som underliggande tillgång.

Handelsplattformarna listar alltid det kompletta utbudet av marknader och värdepapper som är tillgängliga för handel  men grundtanken är att det ska finnas en öppen marknad för tillgångsslaget. 

Utbudet skiljer sig mellan de olika handelsplattformarna men möjligheten till aktiehandel, valutahandel, handel med kryptotillgångar och handel med aktieindex erbjuds av i princip alla plattformar.