CFD Info logtyp

Allt om CFD

  • Information
  • Användningsområden
  • Strategier
  • Handelsplattformar

Allt om CFD

CFD är en förkortning av contract for difference, som är ett derivatinstrument där två parter ingår ett kontrakt om att handla på prisförändringen i en finansiell tillgång. Kontraktet är konstruerat så att ena parten ska betala den andra parten mellanskillnaden mellan det ingående priset den underliggande tillgången har då kontraktet öppnas och priset på den underliggande tillgången har när kontraktet stängs. 

Vem som ska betala vem beror på ifall priset står högre eller lägre när kontraktet stängs än när det öppnades. Affären genomförs utan att någon av parterna investerar direkt i den underliggande tillgången. Precis som namnet indikerar så spekulerar de båda parterna enbart i prisskillnaden i den underliggande tillgången.

CFDinfo

Innehåll

Vilka tillgångar man kan spekulera i

När du handlar med CFD har du möjligheten att spekulera i en rad olika typer finansiella instrument som underliggande tillgångar. De vanligaste exemplen på underliggande tillgångar som ligger till grund för kontrakten är: aktier, aktieindex, råvaror, valutor och kryptovalutor.

Du kan själv välja en specifik sektor, land eller valuta för din underliggande tillgång. Vissa handelsplattformar ger dig även möjlighet att välja ETF:er och optioner som underliggande tillgångar. 

Olika handelsplattformar erbjuder olika typer av underliggande tillgångar som du kan investerare i. För mer information om vad respektive handelsplattform erbjuder, se respektive sida.  

Vanliga användningsområden för CFD

CFD-handel är strukturerad på ett sådant sätt att det lämpar sig för olika användningsområden och strategier. Även om det kanske inte upplevs som det vid första anblick så kan CFD användas för handlare med helt olika riskprofil i helt olika syften. Nedan följer ett par vanliga användningsområden:

Trading – Kontraktens utformning i kombination med det stora utbudet av tillgångsslag över hela världen som de största handelsplattformarna gör det möjligt att spekulera i gör att CFD är ett populärt instrument bland traders. 

Handel med hävstång – Genom att använda sig av hävstång i sin handel får man en större exponering mot marknaden sett till satsat kapital. Det tilltalar bland annat handlare som vill öka sin riskprofil utan att behöva binda mycket kapital i sin position. 

Hedging – CFD-kontrakt kan även användas i defensivt syfte genom hedging. Det innebär att man tar en motsatt position i en tillgång man redan är investerad i för att kontraktet ska neutralisera kursrörelser. Ett exempel på när det används är inför rapporter som präglas av stor osäkerhet.

Hur handlar man med CFD?

Det är enkelt och smidigt att handla med CFD eftersom allt sker över internet. Du kan börja din CFD-handel genom att registrera ett konto hos någon av de handelsplattformar som erbjuder tjänsten. Vi har samlat några av de största och vanligaste handelsplattformarna på den här sidan. 

Flera av handelsplattformarna erbjuder ett demokonto som innebär att du kan testa tjänsten innan du bestämmer dig för att bli medlem. Du kan då skapa dig en förståelse för vad tjänsten innebär och hur allt fungerar.

Efter att du har skapat ett konto loggar du bara in på ditt konto och kan då starta din CFD-handel. Du väljer sedan vilken CFD du vill handla med, vilket antal och vilken procentsats för säkerhetskrav och hävstång som du vill ha.

CFD Info navigering

Steg för att börja med CFD-handel

Att börja med CFD-handel är enkelt eftersom allt sker över internet. Det krävs bara ett konto hos någon av de handelsplattformar som erbjuder tjänsten. När du väl bestämt dig för en plattform kan du följa stegen nedan. 

1. Välj marknad

Det första som du bör göra för att börja handla med CFD är att bestämma vilken marknad som du vill handla på. Det finns flera tusentals marknader att välja mellan med allt från valutor till råvaror och aktier. 

Det kan vara klokt att välja en marknad som du har god förståelse för. Det är då lättare för dig att veta hur du ska reagera på marknadens rörelser.  

2. Köp eller sälj

Nästa steg är att välja om du vill ha en lång eller kort position, det vill säga om du vill köpa eller sälja på marknaden. 

Priset på CFD-kontraktet är baserat på priset på den underliggande tillgången. Du tar en lång position om du tror att marknaden kommer gå upp och du tar en kort position om du tror att marknaden kommer att gå ner.

3. Välj antal CFD:s

Nästa steg är att välja hur många CFD:s som du vill handla med. Du bestämmer själv hur mycket du vill investera och betalar den procentsats som du väljer för säkerhetskrav. Säkerhetskravet kan skilja sig mellan olika mäklare och beroende på vilken marknad du handlar på. 

4. Välj automatiskt stop loss och limits

Du kan hos flera mäklare välja en stop loss-nivå och då minska risken med CFD-handel. Hos flera av mäklarna kan du välja en risktoleransnivå och stoppa förlusten automatiskt om marknaden når den förutbestämda toleransnivån. Du begränsar då din förlust eftersom handeln avslutas automatiskt.

Det är även möjligt hos flera mäklare att välja en limitnivå där handeln avslutas automatiskt om ditt CFD-kontrakt är bättre än marknaden på en förutbestämd nivå. Du får då mer kontroll över din handel och behöver inte ständigt övervaka dina positioner.

5. Övervaka och stäng

Om du väljer att ha ett förutbestämd marknadspris för stop loss eller limits kommer din CFD-handel att avslutas när den når dina förutbestämda nivåer. Du kan övervaka handeln och addera eller ta bort antal hos mäklaren, antingen online eller genom appar. 

Om du inte aktiverat en förutbestämd nivå måste du själv avsluta din CFD-handel. Du går då in hos din mäklare för att stänga ner din position. Du ser då direkt din vinst eller förlust. 

Hur CFD-handel redovisas i din deklaration

Skatteverket klassar CFD som ett terminsliknande instrument och således ska eventuella kapitalvinster och kapitalförluster redovisas på samma som för terminer. Det innebär att dina affärer ska redovisas på bilaga/blankett K4, under förutsättning att du inte handlat hos handelsplattformarna CMC Markets och IG Markets. Just de handelsplattformarna är undantagna huvudregeln eftersom Skatteverket anser att vissa av deras kontakt kan uppfylla kraven för att klassas som marknadsnoterade. Källa: Skatteverket

Vilka möjligheter finns det med att handla med CFD?

Genom att handla med CFD handlar du endast förändringen i den underliggande tillgångens pris. Du kan därför handla i olika finansiella instrument såsom råvaror och valutor utan att aldrig fysiskt äga instrumentet. Det finns flera möjligheter med CFD-handel och några av dem följer nedan.

Investerar direkt i prisutvecklingen

En fördel med CFD är att det är ett sätt att investera direkt i en förväntad utveckling av en underliggande tillgång. Det innebär till exempel att du kan investera direkt i oljeprisets utveckling till skillnad från i traditionell aktiehandel då du måste hitta ett oljebolag att investera i som även inkluderar bolagsspecifika risker som kan göra att bolaget och aktiekursen går dåligt trots att oljepriset stiger.

Enkel prissättning

Jämfört med flera andra derivatinstrument är fördelen med CFD att instrumentet är enkelt när det kommer till prissättningen. Priset på CFD ska stämma överens med det pris som den underliggande tillgången har. Om du ska investera i en aktie som står i 100 kronor innebär det att CFD också står i 100 kronor.

Hävstångseffekt

CFD-handel skapar en hävstångseffekt och ger dig möjlighet att handla och placera mer kapital än du har. Du väljer själv ett en procentsats av det totala kapitalet som du vill investerar som fungera som ett säkerhetskrav och motsvarar din insats. Du får dock ta del av avkastningen för det totala kapitalet vilket ger dig en högre avkastning. 

Handla över hela världen 24/7

Handelsplattformarna för CFD-handel ger dig möjlighet att handla i aktier, valutor, råvaror och aktieindex över hela världen och inte på begränsade marknader som flera traditionella handelsplattformar har.

Vilka risker finns med att handla med CFD?

Samtidigt som CFD-handel är enkelt att börja med bör du inte börja handla med CFD förrän du har koll på riskerna med CFD-handel. Den hävstångseffekt som innebär att du kan ges en högre avkastning till lägre kapitalinsats än traditionell handel går även åt det andra hållet. Det innebär kortfattat att du kan förlora mer pengar än du har investerat.

Hög risk med hävstångseffekten

CFD-handel kan vara förknippat med mycket hög risk. Det är därför viktigt att du innan du börjar med CFD-handel förstår riskerna med hur hävstångseffekten kan påverka dig negativt om marknaden inte går som du tänkt. 

Eftersom CFD-handel använder sig av en hävstångseffekt så kan effekterna av handeln på samma sätt som det kan ge en högre avkastning till en lägre kapitalinsats även innebära att du kan förlora mer pengar än du har investerat. CFD är en riskfylld investering som du bör ha förståelse för innan du börjar handla med CFD. 

Det finns flera sätt att öka din förståelse för CFD-handel. Vi har listat några tips för att underlätta för dig om hur du kan lära dig mer om hur handeln fungerar.

Du kan förlora mer pengar än har investerat

Eftersom CFD-handel är förknippat med hög risk kan du förlora mer pengar än vad du investerat. Små kursrörelser kan ha stora effekter på ditt kapital och göra att du blir skyldig pengar till handelsplattformen. Du kan då behöva sätta in pengar på ditt konto för att reglera balansen. 

Om du inte har en automatisk stop loss aktiverad kan din positions rörelser ändras snabbt och röra sig i fel riktigt så du blir skyldig väldigt mycket pengar. För att undvika att tappa kontrollen över din förlust bör du aktivera en automatisk stop loss.

Brett urval och flera marknader

Det finns flera tusentals olika typer av underliggande finansiella instrument inom flera olika sektorer och marknader som du kan handla med. Det kan därför vara svårt för dig att bestämma dig för vilken marknad som du vill handla i. 

Den stora tillgången på olika marknader och underliggande tillgångar kan göra att du ger dig in på en marknad som du inte har tillräckligt mycket kunskap om eftersom det är så lätt att komma åt. Du bör alltid välja en marknad som du har förståelse för och erfarenhet av för att undvika att förlora mycket pengar.

CFD-handel lämpar sig bäst för kortsiktig handel

CFD-handel är baserat på aktiva och kortsiktiga handelsstrategier eftersom du ofta handlar i en tillfällig uppgång i en aktie eller i mer volatila underliggande tillgångar med kraftiga kursrörelser. 

Om du investerar mer långsiktigt och planerar att behålla din investering i flera år så är CFD inte den bästa långsiktiga investeringen utan då är traditionell handel ett bättre alternativ.

Hur fungerar hävstångseffekten med CFD-handel?

Genom CFD-handel har du möjlighet att tillskapa en hävstångseffekt för din investering. När du handlar med CFD använder du därför ett säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är en valbar procentsats som visar hur stor del av din positions totala värde som reserveras av ditt kapital. Genom CFD-handel och det säkerhetskrav som du väljer skapar du en hävstångseffekt och har du möjlighet att handla och placera mer kapital än du har. 

Räkneexempel – Om du exempelvis vill köpa 2000 aktier i ett bolag och varje aktie kostar 100 kronor behöver du genom traditionell aktiehandel ha ett kapital motsvarande 200 000 kronor för att kunna köpa aktierna. Genom CFD-handel behöver du inte ha hela kapitalet för att handla utan väljer då säkerhetskrav. Om du exempelvis väljer ett säkerhetskrav på 10% innebär det att du endast behöver 10% av 200 000 kronor, dvs 20 000 kronor men du placerar ändå 200 000 kronor på marknaden. 

Om värdet på den aktie som du investerat i sedan stiger med 5% till 105 kronor har du genom hävstångseffekten möjlighet att erhålla en betydligt högre avkastning jämfört med traditionell handel. En sådan värdeökning skulle i traditionell handel ge dig en vinst på 10 000 kronor med en insats på 200 000 kronor. Om du istället använder CFD-handel är din insats endast 20 000 kronor men du får ändå vinsten på 10 000 kronor, vilket ger dig en avkastning på 50%. 

Tips på hur du kan öka din förståelse för CFD

Du bör aldrig börja handla med CFD utan att ha förståelse för placeringsformen. Det är därför viktigt att du skapar dig en god förståelse för CFD-handel innan du börjar handla för att kunna tjäna mycket pengar och minimera din risk.

  • Läs på om hur CFD-handel fungerar och försäkra dig om att du förstår både möjligheterna och riskerna med CFD-handel.
  • Skapa ett demokonto hos handelsplattformen. Med ett demokonto handlar du med fiktiva pengar och får en ökad förståelse för hur det fungerar. Börja inte handla med riktiga pengar förrän du förstår hur det fungerar. 
  • Välj en marknad som du har koll på och erfarenhet av. Välj aldrig att handla på en marknad som du har lite förståelse för eftersom du då kan förlora mycket pengar. 
  • Gå kurser och utbildningar om CFD-handel. Flera av handelsplattformarna erbjuder olika utbildningar och kurser inom handeln och risker för att du ska bli en bättre trader eftersom de är måna om att du blir kvar som kund, vilket du inte kommer vara om du förlorar en massa pengar. 
  • Aktivera stopp loss funktionen för att begränsa din möjliga förlust. Flera av handelsplattformarna har en sådan funktion för att du ska kunna ha större kontroll över din förlust. 
  • Lär dig om olika investeringsstrategier för att förstå de olika marknadernas rörelser och hur de underliggande finansiella instrumenten fungerar.

Viktigt att tänka på vid val av handelsplattform

Det finns en mängd olika handelsplattformar som erbjuder CFD-handel. Det kan därför vara svårt att veta vilken som du ska välja. En bra utgångspunkt vid val av CFD-plattform är att bestämma dig för vilka underliggande instrument som du vill handla med. Flera handelsplattformar erbjuder olika typer av underliggande finansiella instrument. 

Det är även viktigt att kontrollera att handelsplattformen är certifierad. Vid val av mäklare kan det även vara klokt att välja en som ger dig ett demokonto. Du kan då kostnadsfritt testa CFD-handel för att lära dig mer och förstå produkten innan du börjar använda den. Det finns också andra typer av mervärde som CFD-plattformen kan erbjuda i form av exempelvis analysverktyg. 

Flera handelsplattformar erbjuder även olika typer av bonusar som kan vara bra att se över vid val av handelsplattform. Även avgiften som CFD-plattformen tar ut om du vill behålla din CFD över natten kan vara värd att jämföra inför ditt val.

Här kan du handla med CFD

Det finns flera olika typer av handelsplattformar som fungerar som mäklare där du kan handla med CFD. De vanligaste handelsplattformarna är Plus500, IG, Avatrade, Skilling, eToro och CMC Markets

Det finns vissa skillnader mellan vilka underliggande tillgångar som plattformarna erbjuder. För mer information om vad respektive handelsplattform erbjuder för underliggande tillgångar se mer information respektive sammanfattning.

Vanliga frågor om CFD-handel

Det finns flera risker med att handla med CFD-kontrakt och säkerställ att du har koll på samtliga risker och dess konsekvenser innan du börjar handla med CFD-kontrakt. 

Du kan bland annat förlora mer pengar än ditt saldo på kontot, du kan förlora mer pengar än du betalade för att öppna positionen, dina positioner kan stängas oväntat och medföra att du förlorar pengar och du kan råka ut för plötsliga förluster som är större än förväntat. Du kan även uppleva att en order genomförs på en annan nivå än den som du har specificerat. Det är bara några av de risker som du bör känna till med CFD-handel. 

Fler av handelsplattformarna erbjuder olika typer av funktioner som kan begränsa dig för delar av dessa risker. Se mer information under respektive handelsplattform.

Flera av de underliggande tillgångarna som CFD erbjuder är helt courtagefria. Till exempel handlas CFD:er som följer olika aktieindex, räntepapper, råvaror och valutor helt utan courtagekostnad. Den kostnad om du betalar för de transaktionerna är då endast spreaden, dvs skillnaden mellan köp- och säljkurs. 

Courtage betalar du dock om du handlar med ett CFD-kontrakt som följer rörelsen på en enskild aktie. Det courtage som du då behöver betala består oftast av en rörlig och en fast del. Den rörliga delen är en procentandel av transaktionsvärdet och den fasta delen är den minsta avgiften som du måste betala. 

Beroende på vilken handelsplattform som du väljer kan det tillkomma andra avgifter som till exempel en avgift om du behåller ditt CFD-kontrakt över natten. Se mer information under respektive handelsplattform.

När du handlar med säkerhetskrav har du möjlighet att få full exponering mot en marknad men behöver endast en bråkdel av det kapital som du annars hade behövt för din investering. Ditt säkerhetskrav är den summa pengar som du måste deponera för att öppna en position. 

Säkerhetskraven skiljer sig beroende på vilken underliggande tillgång som du väljer och vilken handelsplattform som du handlar på. Säkerhetskraven kan variera från 3% till 50%. Ofta erbjuder handelsplattformarna olika säkerhetskrav beroende på underliggande tillgång. För mer information se respektive handelsplattform.

Spreaden är prisskillnaden mellan en köpkurs (vad du betalar om du köper en marknad) och säljkurs (vad du betalar om du säljer en marknad). En aktie kan exempelvis samtidigt ha en köpkurs på 105,15 kronor och en säljkurs på 105,35 kronor. Spreaden är i det fallet 0,2 (105,35-105,15=0,2).

Med CFD-handel baseras din vinst eller förlust beroende på positionens hela värde. Detta gäller trots att du endast investerar en förhållandevis liten summa för att öppna en position. Med hjälp av hävstången får du då en större position med lånade pengar. Det innebär att avkastningen eller förlusten av din investering kan bli stor i förhållande till ditt initiala utlägg. 

Valbar hävstång skiljer sig beroende på handelsplattform och underliggande finansiella instrument. Innan du börjar handla med CFD-kontrakt är det viktigt att du förstår vad hävstångseffekten innebär och dess risker och konsekvenser.

Flera av handelsplattformarna erbjuder olika funktioner som du kan aktivera för att kontrollera din CFD-handel. Stopp Loss är en sådan funktion som automatiskt stänger din position om marknaden förändras i en ofördelaktig riktning. Flera plattformar erbjuder möjlighet för dig att själv välja vilken nivå som du vill lägga din Stopp Loss.

Dynamisk Stopp är en funktion som flera handelsplattformar erbjuder för dig som kund för att kontrollera din CFD-handel. Om du aktiverar Dynamisk Stopp när du öppnar en position flyttas stoppet efter din vinst. Om marknaden då vänder stängs din position vid stoppets nya nivå. Det innebär att du med funktionen kan låsa dina vinster utan att behöva justera din position eller stopporder.

Limitorder är en funktion som flera handelsplattformar erbjuder. Du har då möjlighet att ställa in en Limitorder som överensstämmer med ditt vinstmål. Din position stängs då när du uppnår ditt vinstmål.

CFD-handel ska alltid redovisas till Skatteverket. I de flesta fall gäller den vanliga realisationsvinstbeskattningen på 30% av vinsten eftersom Skatteverket klassificerar CFD:er som terminsliknande instrument.  

Redovisningen kan dock ske på olika sätt beroende på vilken handelsplattform som du använder för din handel. Det är därför viktigt att du alltid kontrollerar med Skatteverket innan du börjar handla så du vet hur du ska redovisa din handel.

Eftersom CFD-handel inte är långsiktiga investeringar får du betala en avgift om du vill behålla ett kontrakt över natten.

Avgiften varierar beroende på vilken mäklare eller handelsplattform som du använder. Normalt är avgiften baserad på det aktuella landets interbankränta, STIBOR i Sverige, plus ett räntepåslag från handelsplattformen. Påslaget varierar beroende på plattform och ligger normalt på interbankräntan plus mellan 2-4%. 

En köpkurs är enkelt uttryckt det pris som en motpart är beredd att köpa ett värdepapper för av dig. När du handlar med CFD:er är köpkursen det pris som din mäklare eller handelsplattform är beredd att köpa ditt CFD-kontrakt för.

En säljkurs är enkelt uttryckt det pris som en motpart är beredd att sälja ett värdepapper för till dig. När du handlar med CFD:er är säljkursen det pris som din mäklare eller handelsplattform är beredd att sälja ett CFD-kontrakt för till dig.

Det brukar finnas ett stort utbud av aktieindex hos handelsplattformarna som du kan välja bland. Aktieindex brukar bestå av de 30 största aktierna på den marknad som du väljer att investera i. Utbudet av aktieindex varierar beroende på vilken handelsplattform du väljer. Det kan finnas allt ifrån 50 till 150 aktieindex tillgängliga. Se respektive handelsplattform för mer information.

Det finns ett brett utbud av aktier hos handelsplattformarna som du kan välja som underliggande tillgång till ditt CFD-kontrakt. Det förutsätter dock att aktien är likvid och handlas för att de ska erbjudas som underliggande tillgång. Beroende på vilken handelsplattform som du väljer finns det ett varierat utbud av aktier men det kan uppgå till närmare 10 000 olika aktier på vissa handelsplattformar.

Det är möjligt att handla med flera olika råvaror som underliggande tillgång till ditt CFD-kontrakt. Utbudet skiljer sig beroende på vilken handelsplattform som du väljer och vissa plattformar har upp till 150 olika råvaror att välja mellan. De vanligaste och mest handlade råvarorna är olja och guld.

Flera handelsplattformar erbjuder ett brett utbud av valutor som underliggande tillgång till CFD:er. Valutor handlas i valutapar och ditt CFD-kontrakt följer då utvecklingen av det valutapar som du väljer. Exempel på de vanligaste valutaparen är EUR/USD och EUR/GBP. Utbudet kan skilja sig beroende på vilken handelsplattform som du väljer.

Kryptovaluta har blivit vanligare de senaste åren. Utbudet av valutapar inom kryptovaluta är betydligt större än vanliga valutapar. Det kan dock skilja sig beroende på vilken handelsplattform du väljer men valutapar inom kryptovaluta kan uppgå till närmare 300. 

Däremot krävs det att valutan är likvid för att du ska kunna köpa ett CFD-kontrakt med den underliggande valutan.

Flera av handelsplattformarna erbjuder olika typer av räntepapper som underliggande tillgångar till CFD:er. Räntepapper är oftast kopplade till olika typer av statsskulder.Utbudet beror på vilken handelsplattform som du väljer men vissa har upp emot 80 valbara räntepapper.

Flera av handelsplattformarna erbjuder speciella villkor för professionella kunder. De har exempelvis möjlighet till ett lägre säkerhetskrav och större hävstångseffekter. 

För att registrera dig som en professionell kund hos handelsplattformarna ställs krav på din professionalitet som trader och din portfölj. Kraven kan skilja sig mellan bolagen och för mer information se respektive bolags hemsida.