ECB höjer räntan igen

Idag kom ett nytt penningpolitisk besked från den europeiska centralbanken. ECB höjer räntan med 0,75 procentenheter vilket innebär att styrräntan numera ligger på 2%. Beskedet var i linje med vad många analytiker förutspådde och är en trippelhöjning likt den som gjordes i september. 

ECB höjer räntan

Innehållsförteckning

ECB höjer räntan med 75 punkter

Under dagen idag kom beskedet att ECB höjer räntan med 75 punkter till 2%. Det är den tredje höjningen i år. Höjningen är lika hög som den som gjordes tidigare under hösten i september.

Då var höjningen på en rekordnivå och chockerade många. Dagens höjning var dock i linje med vad många förväntade sig. 

Inflationen fortsatt hög

Enligt ett pressmeddelande från ECB om dagens penningpolitiska beslut framgår det att beslutet att höja räntan grundar sig i att inflationen är fortsatt hög och ligger långt över målet på 2 procent. 

I pressmeddelandet framgår också att den framtida räntebanan kommer att påverkas av den framtida utvecklingen av inflationen och ekonomin i Europa. 

Under september månad uppgick inflationen i euroområdet till 9,9 procent. Inflationen drivs till stor del av de stigande energi- och livsmedelspriserna och återhämtningen i efterfrågan efter pandemin som bidragit till breddat pristryck och ökad inflation. 

ECB räknar med att inflationen kommer att ligga över målet under en längre period till följd av det rådande ekonomiska läget i regionen. 

Läs även: Handla råvaror

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid