CFD-handel

Få grundläggande kunskap om CFD-handel. 

CFD Info logotyp utan text

Översikt

Avsnittet behandlar olika aspekter om CFD-handel. Du kan läsa om olika användningsområden, hur CFD-handel går till i praktiken och mycket annat som:

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning. 

Senast uppdaterad: 2021-01-07

Innehållsförteckning

CFD-handel

CFD-handel är strukturerad på ett sådant sätt att det lämpar sig för olika användningsområden och strategier. Även om det kanske inte upplevs som det vid första anblick så kan CFD användas för handlare med helt olika riskprofil i helt olika syften. Nedan följer ett par vanliga användningsområden:

Trading – Kontraktens utformning i kombination med det stora utbudet av tillgångsslag över hela världen som de största handelsplattformarna gör det möjligt att spekulera i gör att CFD är ett populärt instrument bland traders. 

Handel med hävstång – Genom att använda sig av hävstång i sin handel får man en större exponering mot marknaden sett till satsat kapital. Det tilltalar bland annat handlare som vill öka sin riskprofil utan att behöva binda mycket kapital i sin position. 

Hedging – CFD-kontrakt kan även användas i defensivt syfte genom hedging. Det innebär att man tar en motsatt position i en tillgång man redan är investerad i för att kontraktet ska neutralisera kursrörelser. Ett exempel på när det används är inför rapporter som präglas av stor osäkerhet.

Hur man handlar med CFD

CFD-handel sker digitalt genom en av de många handelsplattformarna som utvecklats för handel med CFD-kontrakt. För att handla med CFD:er behöver man registrera ett konto hos någon av de många handelsplattformar som erbjuder tjänsten.

De flesta handelsplattformarna erbjuder ett demokonto som innebär att det går att testa tjänsten innan du bestämmer dig för att bli medlem. Du kan då skapa dig en förståelse för vad tjänsten innebär och hur allt fungerar.

Efter att du har skapat ett konto loggar du bara in på ditt konto och kan då starta din CFD-handel. Du väljer sedan vilken CFD du vill handla med, vilket antal och vilken procentsats för säkerhetskrav och hävstång som du vill ha.

Investera direkt i prisutvecklingen

En fördel med CFD är att det är ett sätt att investera direkt i en förväntad utveckling av en underliggande tillgång.

Det innebär till exempel att du kan investera direkt i oljeprisets utveckling till skillnad från i traditionell aktiehandel då du måste hitta ett oljebolag att investera i som även inkluderar bolagsspecifika risker som kan göra att bolaget och aktiekursen går dåligt trots att oljepriset stiger.

Viktigt att tänka på vid val av handelsplattform

Det finns en mängd olika handelsplattformar som erbjuder CFD-handel. Det kan därför vara svårt att veta vilken som du ska välja. En bra utgångspunkt vid val av CFD-plattform är att bestämma dig för vilka underliggande instrument som du vill handla med. Flera handelsplattformar erbjuder olika typer av underliggande finansiella instrument. 

Det är även viktigt att kontrollera att handelsplattformen är certifierad. Vid val av mäklare kan det även vara klokt att välja en som ger dig ett demokonto.

Du kan då kostnadsfritt testa CFD-handel för att lära dig mer och förstå produkten innan du börjar använda den. Det finns också andra typer av mervärde som CFD-plattformen kan erbjuda i form av exempelvis analysverktyg. 

Flera handelsplattformar erbjuder även olika typer av bonusar som kan vara bra att se över vid val av handelsplattform. Även avgiften som CFD-plattformen tar ut om du vill behålla din CFD över natten kan vara värd att jämföra inför ditt val.

Steg för att börja med CFD-handel

För att börja handla med CFD-kontrakt måste man vara av myndig ålder och ha tillgång till internet eftersom all handel sker digitalt.

Som ett första steg behöver man skapa ett konto hos någon av de handelsplattformar som erbjuder CFD-handel. När du väl bestämt dig för en plattform kan du följa stegen nedan.

1. Välj marknad

Det första som du bör göra för att börja handla med CFD är att bestämma vilken marknad som du vill handla på. Det finns flera tusentals marknader att välja mellan med allt från valutor till råvaror och aktier. 

Det kan vara klokt att välja en marknad som du har god förståelse för. Det är då lättare för dig att veta hur du ska reagera på marknadens rörelser.

2. Köp eller sälj

Nästa steg är att välja om du vill ha en lång eller kort position, det vill säga om du vill köpa eller sälja på marknaden. 

Priset på CFD-kontraktet är baserat på priset på den underliggande tillgången. Du tar en lång position om du tror att marknaden kommer gå upp och du tar en kort position om du tror att marknaden kommer att gå ner.

3. Välj antal CFD:er

Nästa steg är att välja hur många CFD:er som du vill handla med. Du bestämmer själv hur mycket du vill investera och betalar den procentsats som du väljer för säkerhetskrav.

Säkerhetskravet kan skilja sig mellan olika mäklare och beroende på vilken marknad du handlar på. 

4. Välj automatiskt stop loss och limits

Du kan hos flera mäklare välja en stop loss-nivå och då minska risken med CFD-handel. Hos flera av mäklarna kan du välja en risktoleransnivå och stoppa förlusten automatiskt om marknaden når den förutbestämda toleransnivån. Du begränsar då din förlust eftersom handeln avslutas automatiskt.

Det är även möjligt hos flera mäklare att välja en limitnivå där handeln avslutas automatiskt om ditt CFD-kontrakt är bättre än marknaden på en förutbestämd nivå. Du får då mer kontroll över din handel och behöver inte ständigt övervaka dina positioner.

5. Övervaka och stäng

Om du väljer att ha ett förutbestämd marknadspris för stop loss eller limits kommer din CFD-handel att avslutas när den når dina förutbestämda nivåer. Du kan övervaka handeln och addera eller ta bort antal hos mäklaren, antingen online eller genom appar. 

Om du inte aktiverat en förutbestämd nivå måste du själv avsluta din CFD-handel. Du går då in hos din mäklare för att stänga ner din position. Du ser då direkt din vinst eller förlust. 

Vanliga handelsplattformar

Det finns flera olika typer av handelsplattformar som fungerar som mäklare där du kan handla med CFD. De vanligaste handelsplattformarna är Plus500eToro

Det finns vissa skillnader mellan vilka underliggande tillgångar som plattformarna erbjuder. För mer information om vad respektive handelsplattform erbjuder för underliggande tillgångar se mer information respektive sammanfattning.

Plus500 CFD-handel
Plus500 handelsplattform

76,4% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

eToro logo grön
eToro Handelsplattform

75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Hur CFD-handel redovisas i din deklaration

Skatteverket klassar CFD som ett terminsliknande instrument och således ska eventuella kapitalvinster och kapitalförluster redovisas på samma som för terminer. Det innebär att dina affärer ska redovisas på bilaga/blankett K4, under förutsättning att du inte handlat hos handelsplattformarna CMC Markets och IG Markets. Just de handelsplattformarna är undantagna huvudregeln eftersom Skatteverket anser att vissa av deras kontakt kan uppfylla kraven för att klassas som marknadsnoterade. Källa: Skatteverket

Hävstångseffekt

Med CFD-kontrakt erbjuds man möjligheten att handla med hävstång. Genom hävstångseffekten får den som handlar en större exponering mot marknaden än vad denne skulle haft ifall handeln skett utan hävstång.

Positionens storlek står i procentuellt relation till det investerade kapitalet vilket fungerar som ett säkerhetskrav. Trots att bara en viss andel av positionens storlek består av det satsade kapitalet får investeraren ta del av det totala beloppet av en eventuell vinst.

Däremot innebär det också hög risk för snabba förluster på grund av den höga exponeringen mot marknaden.

Räkneexempel - hävstångseffekt

Genom CFD-handel har du möjlighet att tillskapa en hävstångseffekt för din investering. När du handlar med CFD använder du därför ett säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är en valbar procentsats som visar hur stor del av din positions totala värde som reserveras av ditt kapital. Genom CFD-handel och det säkerhetskrav som du väljer skapar du en hävstångseffekt och har du möjlighet att handla och placera mer kapital än du har. 

Räkneexempel – Om du exempelvis vill köpa 2000 aktier i ett bolag och varje aktie kostar 100 kronor behöver du genom traditionell aktiehandel ha ett kapital motsvarande 200 000 kronor för att kunna köpa aktierna. Genom CFD-handel behöver du inte ha hela kapitalet för att handla utan väljer då säkerhetskrav. Om du exempelvis väljer ett säkerhetskrav på 10% innebär det att du endast behöver 10% av 200 000 kronor, dvs 20 000 kronor men du placerar ändå 200 000 kronor på marknaden. 

Om värdet på den aktie som du investerat i sedan stiger med 5% till 105 kronor har du genom hävstångseffekten möjlighet att erhålla en betydligt högre avkastning jämfört med traditionell handel. En sådan värdeökning skulle i traditionell handel ge dig en vinst på 10 000 kronor med en insats på 200 000 kronor. Om du istället använder CFD-handel är din insats endast 20 000 kronor men du får ändå vinsten på 10 000 kronor, vilket ger dig en avkastning på 50%. 

Handel med hävstång är dock förknippat med hög risk som kan generera i snabba förluster, framför allt ifall tradern inte är bekant vid handelsplattformen eller instrumenten denne handlar med.

Tips på hur du kan öka din förståelse för CFD

Du bör aldrig börja handla med CFD utan att ha förståelse för placeringsformen. Det är därför viktigt att du skapar dig en god förståelse för CFD-handel innan du börjar handla för att kunna tjäna mycket pengar och minimera din risk.

Vanliga användningsområden

Aktiehandel

Handel med råvaror

Handelsplattformar

Plus500 CFD-handel

76,4% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

eToro logo grön

75% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.