Vad är CFD-handel?

Genom CFD-handel får privatpersoner tillgång till avancerade handelsverktyg, en mängd marknader och finansiella tillgångar som annars är svåra att få tillgång till för andra än professionella investerare.

Created with Fabric.js 1.7.22

Här kan du handla CFD i Sverige

etoro logotyp vit
5/5
eToro

51% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Plus500 logotyp vit
4.5/5
Plus500

80% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

AvaTrade vit logotyp
4.5/5
AvaTrade

AvaTrade recension

76% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Populära avsnitt

Created with Fabric.js 1.7.22
Created with Fabric.js 1.7.22
Created with Fabric.js 1.7.22

Inledning

Contracts for difference är komplexa instrument som används för att spekulera i prisutvecklingen i olika tillgångsslag. CFD-handel är förknippat med risk att förlora pengar och i ett land som Sverige där vi erbjuds möjligheten att handla via ISK och kapitalförsäkring är dessa kontotyper i de flesta fall att föredra för den genomsnittliga investeraren. 

Den här artikeln vänder sig dock till dig som är intresserad av att lära dig mer om hur CFD fungerar, var du kan handla med CFD:er, hur du gör och mycket annat. 

CFD handel hemma

Innehållsförteckning

Vad är CFD?

Contract For Difference (CFD) är ett finansiellt derivatinstrument som används för att spekulera i prisutvecklingen på finansiella tillgångar utan att faktiskt äga den underliggande tillgången.

Rent konkret är CFD ett kontrakt mellan två parter där vinster och förluster uppstår baserat på mellanskillnaden i prisutvecklingen på en utvald tillgång från att en position öppnas och stängs. 

CFD - contract for difference

Så handlar du CFD

CFD handel sker digitalt på en av de många handelsplattformar som utvecklats för handel med CFD-kontrakt. För att handla med CFD behöver man alltså först registrera ett konto hos en CFD-mäklare. 

De flesta handelsplattformarna erbjuder ett demokonto så att du kan testa tjänsten innan du bestämmer dig för att bli medlem. Du kan därigenom skapa dig erfarenhet och förståelse för plattformen och dess funktioner.

Efter att du har skapat ett konto loggar du bara in på ditt konto och kan då starta din CFD handel. Du väljer sedan vilken CFD du vill handla med, vilket antal och vilken procentsats för säkerhetskrav och hävstång som du vill ha.

Hur fungerar CFD handel?

CFD-handel betyder att en investerare och en CFD-mäklare har ingått avtal om att spekulera i prisutvecklingen i en underliggande tillgång. Det kan exempelvis röra sig om spekulation i aktier, valutor, råvaror, kryptovalutor och index. 

CFD handlas OTC (over-the-counter) vilket betyder att handeln sker utanför de hårt reglerade börserna. Handeln sker istället via mäklares handelsplattformar. 

Det är investeraren som startar avtalet genom att ta en lång eller kort position i en tillgång. CFD-mäklaren blir motpart till dess att positionen stängs. 

Den part som haft rätt i prisutvecklingen när positionen stängs blir kompenserad av den andra parten. Kompensationen avser bara mellanskillnaden mellan startkursen och slutkursen och påverkas inte av tillgångens totala värde. 

CFD-handel är den svenska översättningen av den internationella termen CFD-trading.

Så används CFD handel

Contract for difference är konstruerat på ett sådant sätt att kontrakten kan användas i olika syften och strategier. Även om det kanske inte upplevs som det vid första anblick så kan CFD användas för personer med helt skilda riskprofiler. Nedan följer ett par vanliga strategier:

Trading – Kontraktens utformning i kombination med det stora utbudet av tillgångsslag över hela världen som de största handelsplattformarna gör det möjligt att spekulera i gör att CFD är ett populärt instrument bland traders. 

Handel med hävstång – Genom att använda sig av hävstång i sin handel får man en större exponering mot marknaden sett till satsat kapital. Det tilltalar bland annat handlare som vill öka sin riskprofil utan att behöva binda mycket kapital i sin position. 

Hedging – CFD-kontrakt kan även användas i defensivt syfte genom hedging. Det innebär att man tar en motsatt position i en tillgång man redan är investerad i för att kontraktet ska neutralisera kursrörelser. Ett exempel på när det används är inför rapporter som präglas av stor osäkerhet.

Är CFD handel pålitligt?

För att handla med CFD måste du först välja en nätmäklare som erbjuder CFD-handel. Eftersom CFD handlas OTC är det viktigt att du väljer en seriös och pålitlig nätmäklare som motpart. 

De flesta CFD-mäklare är legitima och står under regulatoriska organs tillsyn. Det finns dock oseriösa aktörer att se upp för.  

Här är tre stora och seriösa mäklare du kan lita på:

  1. eToro
  2. Plus500
  3. AvaTrade

Vill du säkerställa att en mäklare är pålitlig kan undersöka information om företaget bakom plattformen. Läs kundomdömen och undersök om företaget har licens. Är företaget publikt är det ofta positiv indikator. 

Kontraktens löptid

Ett CFD-kontrakt upprättas på obestämd löptid. Innehavaren får själv välja hur länge kontraktet ska gälla, det vill säga att det är först då denne väljer att avsluta ett kontrakt som det kan stängas, utom vid de fall en innehavare inte har råd att fylla på säkerhetsmarginalen då kursen går åt ”fel” håll.

Ett kontrakt kan upprättas för att sedan avslutas efter bara några timmar, men kan i teorin fortgå i oändlighet ifall innehavaren så önskar. Oftast får innehavaren betala en avgift ifall denne väljer att behålla en positioner över natten. 

Att investeraren själv får kontrollera kontraktets löptid torde göra CFD mer attraktivt för handel än andra derivat som till exempel optioner som förfaller vid ett bestämt datum.

CFD kan stängas när innehavaren är nöjd med resultatet och inte tvingas till avslut. Att kontrakten kan hållas även kort tid gör att det är ett verktyg som kan användas i mer aktiv handel som daytrading.

CFD:s löptid är obestämd

Tillgångar som man kan spekulera i

När du handlar med CFD har du möjligheten att spekulera i en rad olika typer finansiella instrument som underliggande tillgångar. De vanligaste exemplen på underliggande tillgångar som ligger till grund för kontrakten är: aktier, aktieindex, råvaror, valutor och kryptovalutor.

Du kan själv välja en specifik sektor, land eller valuta för din underliggande tillgång. Vissa handelsplattformar ger dig även möjlighet att välja optioner som underliggande tillgångar. 

Olika handelsplattformar erbjuder olika typer av underliggande tillgångar som du kan investerare i. För mer information om vad respektive handelsplattform erbjuder, se respektive sida.

Aktiehandel

CFD:s struktur och det stora urvalet av aktier och index som erbjuds gör att CFD ofta används för trading av aktier.

Forex Trading

CFD erbjuder möjligheten att handla i olika valutor, vilket innebär att CFD ofta används för Forex Trading.

Handel med kryptovalutor

På samma sätt som CFD-kontrakt fungerar för vanlig Forex Trading kan man även handla i kryptovalutor, som exempelvis den populära kryptotillgången Bitcoin.

Handel med råvaror

Genom kontrakten går det att handla i ett stort utbud av råvaror som annars är svåra att få tillgång till.

Handel med index

Flera handelsplattformar erbjuder handel med index. Utbudet kan variera men vanliga index att handla med är aktieindex, valutaindex, kryptoindex och råvaruindex. 

Börshandlade fonder (EFT:er)

Hos flera handelsplattformar finns det möjlighet att handla med ETF:er eller börshandlade fonder som det också kallas. 

Fördelar med CFD handel

Handel med CFD innebär att du spekulerar i prisförändringen i en underliggande tillgången. Du kan handla i ett stort utbud av finansiella tillgångar såsom råvaror och valutor utan att faktiskt aldrig äga den faktiska tillgången. Det finns flera möjligheter med CFD handel och några av dem följer nedan.

Investera direkt i prisutvecklingen

En fördel med CFD är att det är ett sätt att investera direkt i en förväntad utveckling av en underliggande tillgång.

Det innebär till exempel att du kan investera direkt i oljeprisets utveckling till skillnad från i traditionell aktiehandel då du måste hitta ett oljebolag att investera i som även inkluderar bolagsspecifika risker som kan göra att bolaget och aktiekursen går dåligt trots att oljepriset stiger.

Enkel prissättning

Jämfört med flera andra derivatinstrument är fördelen med CFD att instrumentet är lättförståeligt när det kommer till prissättningen. Priset på CFD ska baseras på det pris som den underliggande tillgången har. Om du ska investera i en aktie som står i 100 kronor innebär det att CFD också står i 100 kronor.

Handla över hela världen 24/7

Handelsplattformarna för CFD handel ger dig möjlighet att handla i aktier, valutor, råvaror och aktieindex över hela världen och inte på begränsade marknader som flera traditionella handelsplattformar har.

Möjlighet att tjäna mer än din initiala investering

Om du handlar CFD med hävstångseffekt innebär det att du kan både kan tjäna eller förlora mer än din initiala investering. Det innebär att du lånar en del av kapitalet för att få en större position på marknaden. 

Nackdelar med CFD handel

Samtidigt som du snabbt kan komma igång med CFD handel genom att vända dig till någon av de många handelsplattformar som erbjuder CFD handel, bör du inte börja handla med CFD innan du har koll på riskerna förknippat med detta.

Hög risk med hävstångseffekten

CFD är ett komplext instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. Det är därför viktigt att du förstår riskerna med hävstångseffekten innan du börjar med CFD handel. Tänk på att det kan påverka dig negativt om marknaden inte går som du tänkt. 

Hävstångseffekten kan på samma sätt som den kan resultera i en högre avkastning till en lägre kapitalinsats även innebära att du i snabbt kan förlora stora belopp.

Risk att förlora pengar snabbt

CFD handel är förknippat med hög risk och du kan under vissa förutsättningar förlora mer pengar än vad du investerat på grund av hävstångseffekten. Inom området som regleras av ESMA måste nätmäklarna erbjuda icke-professionella kunder ett skydd mot negativ kontobalans, vilket betyder att kunderna inte kan förlora större belopp än vad de ha täckning för på kontot. Däremot kan professionella kunder förlora mer än de investerat hos vissa plattformar. 

Små kursrörelser kan ha stora effekter på kapitalet och göra att handlaren blir skyldig pengar till handelsplattformen. Du kan då behöva sätta in pengar på sitt konto för att reglera balansen. 

Om du inte har en automatisk stop loss aktiverad kan din positions rörelser ändras snabbt och röra sig i fel riktigt så du blir skyldig väldigt mycket pengar. För att undvika att tappa kontrollen över din förlust bör du aktivera en automatisk stop loss.

Brett urval och flera marknader

Det finns flera tusentals olika typer av underliggande finansiella instrument inom flera olika sektorer och marknader som du kan handla med. Det kan därför vara svårt för dig att bestämma dig för vilken marknad som du vill handla i. 

Den stora tillgången på olika marknader och underliggande tillgångar kan göra att du ger dig in på en marknad som du inte har tillräckligt mycket kunskap om eftersom det är så lätt att komma åt. Du bör alltid välja en marknad som du har förståelse för och erfarenhet av för att undvika att förlora mycket pengar.

Ej lämpligt för långsiktig handel

CFD handel är baserat på aktiva och kortsiktiga handelsstrategier eftersom du ofta handlar i en tillfällig uppgång i en aktie eller i mer volatila underliggande tillgångar med kraftiga kursrörelser. 

Om du investerar mer långsiktigt och planerar att behålla din investering i flera år så är CFD inte den bästa långsiktiga investeringen utan då är traditionell handel ett bättre alternativ.

Hur CFD handel redovisas i din deklaration

Skatteverket klassar CFD som ett terminsliknande instrument och således ska eventuella kapitalvinster och kapitalförluster redovisas på samma som för terminer.

Det innebär att dina affärer ska redovisas på bilaga/blankett K4, under förutsättning att du inte handlat hos handelsplattformarna CMC Markets och IG Markets.

Just de handelsplattformarna är undantagna huvudregeln eftersom Skatteverket anser att vissa av deras kontakt kan uppfylla kraven för att klassas som marknadsnoterade. Källa: Skatteverket

Hävstångseffekt

Med CFD-kontrakt erbjuds man möjligheten att handla med hävstång. Genom hävstångseffekten får den som handlar en större exponering mot marknaden än vad denne skulle haft ifall handeln skett utan hävstång.

Positionens storlek står i procentuellt relation till det investerade kapitalet vilket fungerar som ett säkerhetskrav. Trots att bara en viss andel av positionens storlek består av det satsade kapitalet får investeraren ta del av det totala beloppet av en eventuell vinst.

Däremot innebär det också hög risk för snabba förluster på grund av den höga exponeringen mot marknaden.

Läs mer om handel med hävstång och hävstångseffekten här.

Räkneexempel - CFD handel och hävstångseffekt

Genom CFD handel har du möjlighet att tillskapa en hävstångseffekt för din investering. När du handlar med CFD använder du därför ett säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är en valbar procentsats som visar hur stor del av din positions totala värde som reserveras av ditt kapital.

Genom CFD handel och det säkerhetskrav som du väljer skapar du en hävstångseffekt och har du möjlighet att handla och placera mer kapital än du har. 

Räkneexempel – Om du exempelvis vill köpa 2000 aktier i ett bolag och varje aktie kostar 100 kronor behöver du genom traditionell aktiehandel ha ett kapital motsvarande 200 000 kronor för att kunna köpa aktierna.

Genom CFD handel behöver du inte ha hela kapitalet för att handla utan väljer då säkerhetskrav. Om du exempelvis väljer ett säkerhetskrav på 10% innebär det att du endast behöver 10% av 200 000 kronor, dvs 20 000 kronor men du placerar ändå 200 000 kronor på marknaden. 

Om värdet på den aktie som du investerat i sedan stiger med 5% till 105 kronor har du genom hävstångseffekten möjlighet att erhålla en betydligt högre avkastning jämfört med traditionell handel.

En sådan värdeökning skulle i traditionell handel ge dig en vinst på 10 000 kronor med en insats på 200 000 kronor. Om du istället använder CFD handel är din insats endast 20 000 kronor men du får ändå vinsten på 10 000 kronor, vilket ger dig en avkastning på 50%. 

Handel med hävstång är dock förknippat med hög risk som kan generera i snabba förluster, framför allt ifall tradern inte är bekant vid handelsplattformen eller instrumenten denne handlar med.

CFD:s matematiska uppbyggnad - Så beräknas CFD

Beräkningen av CFD kontrakt kan framstå som komplex. För att förenkla den matematiska beskrivningen av CFD:s struktur kan man göra antagandet att CFD är ett optionsliknande derivat konstruerat på sådant sätt att om man bortser från transaktionskostnader så motsvarar det teoretiska priset exakt priset för de underliggande tillgångarna.

Genom hävstången får investerare ta högt belånade positioner utan att äga den faktiska tillgången.

Vidare antas att CFD inte har några marginalvinstkrav samt att ett definierat utgångsdatum T som gör att CFD:s pris P (t) och underliggande aktiepris A (t) blir samma. I verkligheten existerar inget slutdatum; marginalvinstkrav och transaktionskostnad tillkommer.

De kassaflöden som uppstår för innehavet av ett CFD-kontrakt kan visas enligt följande, för villkoret att datum T>0 och priset vid köpet är P0.

I : Vid datumet 0 är det inget kassaflöde.

II: Vid datumet T så är det kassaflöde från säljaren till köparen av (PtP0) = (AtA0).

III: Vid varje datum t fram till utgångsdatumet betalar köparen ränta till säljaren rAt-1 där r är den dagliga räntan.

IV: Om det är utdelning Dt på aktien vid datumet innan utgångstiden så betalar säljaren det beloppet till köparen.

Via induktion går det påvisa att kontraktets design leder till exakt prisspegling mellan CFD och samtida aktiepriser (Pt=At).

CFD:s matematiska uppbyggnad

Vanliga frågor (FAQ)

CFD står för Contract For Difference och är ett finansiellt derivatinstrument som används för att spekulera i prisutvecklingen på finansiella tillgångar utan att faktiskt äga den underliggande tillgången.

Du kan handla med CFD hos någon av de olika CFD-mäklarna som exempelvis eToro, Plus500 eller Skilling. 

CFD är populärt att använda för daytrading, hedging och handel med hävstång. 

Ja, det är lagligt att handla med CFD i Sverige. 

CFD är en komplex produkt som passar erfarna investerare bäst.