CFD handel

Om CFD Handel och hur CFD trading fungerar i praktiken

Ett avsnitt för dig som är intresserad av att komma igång med CFD handel. Få grundläggande information för att utvärdera om CFD trading passar dig. 

Handelsplattformar för CFD handel

Det finns flera olika typer av handelsplattformar som fungerar som mäklare där du kan handla med CFD. De vanligaste handelsplattformarna är Plus500eToro

Det finns vissa skillnader mellan vilka underliggande tillgångar som plattformarna erbjuder. För mer information om vad respektive handelsplattform erbjuder för underliggande tillgångar se mer information respektive sammanfattning.

Plus500 logo

Minsta Insättning

1000 SEK

Registrering

72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

eToro logo grön

Minsta Insättning

2000 SEK

Registrering

67% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Innehållsförteckning

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning. 

CFD handel förklarat

CFD handel innebär att derivatinstrumentet contract for difference används för att spekulera i prisutvecklingen på finansiella marknader utan att investera direkt i den underliggande tillgången. 

CFD används bland annat som substitut till traditionell aktiehandel i fall där den som handlar inte har behov av att äga aktierna direkt eller där den som handlar försöker dra fördel av komponenterna i kontraktens struktur.  

En annan faktor som bidragit till CFD handelns ökade populäritet är att privatpersoner ges möjligheten att spekulera på finansiella marknader som annars är svåråtkomliga för andra än professionella aktörer. Två exempel är forex trading och handel med råvaror.

CFD-handel med aktier hos eToro
CFD-handel med aktier hos eToro. Illustrativa priser.

CFD handel eller CFD trading

En vanlig term man stöter på i anknytning till contract for difference och CFD handel är CFD trading

Det är inte helt ologiskt ifall man frågar sig om det är några skillnader mellan CFD handel och CFD trading. Svaret är nej, CFD trading är den engelska/internationella termen för CFD handel och är alltså samma sak.  

Användningsområden och egenskaper

Contract for difference är konstruerat på ett sådant sätt att kontrakten kan användas i olika syften och strategier. Även om det kanske inte upplevs som det vid första anblick så kan CFD användas för personer med helt skilda riskprofiler. Nedan följer ett par vanliga strategier:

Trading – Kontraktens utformning i kombination med det stora utbudet av tillgångsslag över hela världen som de största handelsplattformarna gör det möjligt att spekulera i gör att CFD är ett populärt instrument bland traders. 

Handel med hävstång – Genom att använda sig av hävstång i sin handel får man en större exponering mot marknaden sett till satsat kapital. Det tilltalar bland annat handlare som vill öka sin riskprofil utan att behöva binda mycket kapital i sin position. 

Hedging – CFD-kontrakt kan även användas i defensivt syfte genom hedging. Det innebär att man tar en motsatt position i en tillgång man redan är investerad i för att kontraktet ska neutralisera kursrörelser. Ett exempel på när det används är inför rapporter som präglas av stor osäkerhet.

Hur man handlar med CFD

CFD handel sker digitalt på en av de många handelsplattformar som utvecklats för handel med CFD-kontrakt. För att handla med CFD behöver man alltså först registrera ett konto hos en CFD-mäklare. 

De flesta handelsplattformarna erbjuder ett demokonto så att du kan testa tjänsten innan du bestämmer dig för att bli medlem. Du kan därigenom skapa dig erfarenhet och förståelse för plattformen och dess funktioner.

Efter att du har skapat ett konto loggar du bara in på ditt konto och kan då starta din CFD handel. Du väljer sedan vilken CFD du vill handla med, vilket antal och vilken procentsats för säkerhetskrav och hävstång som du vill ha.

Aktiehandel hos handelsplattform för CFD
CFD handel hos Plus500. Illustrativa priser.

Viktigt att tänka på vid val av handelsplattform

Det finns en mängd olika handelsplattformar som erbjuder CFD handel. Det kan därför vara svårt att veta vilken som du ska välja. En bra utgångspunkt vid val av CFD-plattform är att bestämma dig för vilka underliggande instrument som du vill handla med. Flera handelsplattformar erbjuder olika typer av underliggande finansiella instrument. 

Det är även viktigt att kontrollera att handelsplattformen är certifierad. Vid val av mäklare kan det även vara klokt att välja en som ger dig ett demokonto.

Du kan då kostnadsfritt testa CFD handel för att lära dig mer och förstå produkten innan du börjar använda den. Det finns också andra typer av mervärde som CFD-plattformen kan erbjuda i form av exempelvis analysverktyg. 

Flera handelsplattformar erbjuder även olika typer av bonusar som kan vara bra att se över vid val av handelsplattform. Även avgiften som CFD-plattformen tar ut om du vill behålla din CFD över natten kan vara värd att jämföra inför ditt val.

Steg för att börja med CFD handel

För att börja handla med CFD-kontrakt måste man vara av myndig ålder och ha tillgång till internet eftersom all handel sker digitalt.

Som ett första steg behöver man skapa ett konto hos någon av de handelsplattformar som erbjuder CFD handel. När du väl bestämt dig för en plattform kan du följa stegen nedan.

1. Välj marknad

Det första som du bör göra för att börja handla med CFD är att bestämma vilken marknad som du vill handla på. Det finns flera tusentals marknader att välja mellan med allt från valutor till råvaror och aktier. 

Det kan vara klokt att välja en marknad som du har god förståelse för. Det är då lättare för dig att veta hur du ska reagera på marknadens rörelser.

2. Köp eller sälj

Nästa steg är att välja om du vill ha en lång eller kort position, det vill säga om du vill köpa eller sälja på marknaden. 

Priset på CFD-kontraktet är baserat på priset på den underliggande tillgången. Du tar en lång position om du tror att marknaden kommer gå upp och du tar en kort position om du tror att marknaden kommer att gå ner.

3. Välj antal CFD:er

Nästa steg är att välja hur många CFD:er som du vill handla med. Du bestämmer själv hur mycket du vill investera och betalar den procentsats som du väljer för säkerhetskrav.

Säkerhetskravet kan skilja sig mellan olika mäklare och beroende på vilken marknad du handlar på. 

4. Välj automatiskt stop loss och limits

Du kan hos flera mäklare välja en stop loss-nivå och då minska risken med CFD handel. Hos flera av mäklarna kan du välja en risktoleransnivå och stoppa förlusten automatiskt om marknaden når den förutbestämda toleransnivån. Du begränsar då din förlust eftersom handeln avslutas automatiskt.

Det är även möjligt hos flera mäklare att välja en limitnivå där handeln avslutas automatiskt om ditt CFD-kontrakt är bättre än marknaden på en förutbestämd nivå. Du får då mer kontroll över din handel och behöver inte ständigt övervaka dina positioner.

5. Övervaka och stäng din position

Om du väljer att ha ett förutbestämd marknadspris för stop loss eller limits kommer din CFD handel att avslutas när den når dina förutbestämda nivåer. Du kan övervaka handeln och addera eller ta bort antal hos mäklaren, antingen online eller genom appar. 

Om du inte aktiverat en förutbestämd nivå måste du själv avsluta din CFD handel. Du går då in hos din mäklare för att stänga ner din position. Du ser då direkt din vinst eller förlust. 

Möjligheter med CFD handel

Handel med CFD innebär att du spekulerar i prisförändringen i en underliggande tillgången. Du kan handla i ett stort utbud av finansiella tillgångar såsom råvaror och valutor utan att faktiskt aldrig äga den faktiska tillgången. Det finns flera möjligheter med CFD handel och några av dem följer nedan.

Investera direkt i prisutvecklingen

En fördel med CFD är att det är ett sätt att investera direkt i en förväntad utveckling av en underliggande tillgång.

Det innebär till exempel att du kan investera direkt i oljeprisets utveckling till skillnad från i traditionell aktiehandel då du måste hitta ett oljebolag att investera i som även inkluderar bolagsspecifika risker som kan göra att bolaget och aktiekursen går dåligt trots att oljepriset stiger.

Enkel prissättning

Jämfört med flera andra derivatinstrument är fördelen med CFD att instrumentet är lättförståeligt när det kommer till prissättningen. Priset på CFD ska baseras på det pris som den underliggande tillgången har. Om du ska investera i en aktie som står i 100 kronor innebär det att CFD också står i 100 kronor.

Handla över hela världen 24/7

Handelsplattformarna för CFD handel ger dig möjlighet att handla i aktier, valutor, råvaror och aktieindex över hela världen och inte på begränsade marknader som flera traditionella handelsplattformar har.

Risker med CFD handel

Samtidigt som du snabbt kan komma igång med CFD handel genom att vända dig till någon av de många handelsplattformar som erbjuder CFD handel, bör du inte börja handla med CFD innan du har koll på riskerna förknippat med detta.

Hög risk med hävstångseffekten

CFD är ett komplext instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. Det är därför viktigt att du förstår riskerna med hävstångseffekten innan du börjar med CFD handel. Tänk på att det kan påverka dig negativt om marknaden inte går som du tänkt. 

Hävstångseffekten kan på samma sätt som den kan resultera i en högre avkastning till en lägre kapitalinsats även innebära att du i snabbt kan förlora stora belopp.

Du kan förlora mer pengar än du har investerat

CFD handel är förknippat med hög risk och du kan under vissa förutsättningar förlora mer pengar än vad du investerat på grund av hävstångseffekten. Inom området som regleras av ESMA måste nätmäklarna erbjuda icke-professionella kunder ett skydd mot negativ kontobalans, vilket betyder att kunderna inte kan förlora större belopp än vad de ha täckning för på kontot. Däremot kan professionella kunder förlora mer än de investerat hos vissa plattformar. 

Små kursrörelser kan ha stora effekter på kapitalet och göra att handlaren blir skyldig pengar till handelsplattformen. Du kan då behöva sätta in pengar på sitt konto för att reglera balansen. 

Om du inte har en automatisk stop loss aktiverad kan din positions rörelser ändras snabbt och röra sig i fel riktigt så du blir skyldig väldigt mycket pengar. För att undvika att tappa kontrollen över din förlust bör du aktivera en automatisk stop loss.

Brett urval och flera marknader

Det finns flera tusentals olika typer av underliggande finansiella instrument inom flera olika sektorer och marknader som du kan handla med. Det kan därför vara svårt för dig att bestämma dig för vilken marknad som du vill handla i. 

Den stora tillgången på olika marknader och underliggande tillgångar kan göra att du ger dig in på en marknad som du inte har tillräckligt mycket kunskap om eftersom det är så lätt att komma åt. Du bör alltid välja en marknad som du har förståelse för och erfarenhet av för att undvika att förlora mycket pengar.

CFD handel lämpar sig bäst för kortsiktig handel

CFD handel är baserat på aktiva och kortsiktiga handelsstrategier eftersom du ofta handlar i en tillfällig uppgång i en aktie eller i mer volatila underliggande tillgångar med kraftiga kursrörelser. 

Om du investerar mer långsiktigt och planerar att behålla din investering i flera år så är CFD inte den bästa långsiktiga investeringen utan då är traditionell handel ett bättre alternativ.

Hur CFD handel redovisas i din deklaration

Skatteverket klassar CFD som ett terminsliknande instrument och således ska eventuella kapitalvinster och kapitalförluster redovisas på samma som för terminer.

Det innebär att dina affärer ska redovisas på bilaga/blankett K4, under förutsättning att du inte handlat hos handelsplattformarna CMC Markets och IG Markets.

Just de handelsplattformarna är undantagna huvudregeln eftersom Skatteverket anser att vissa av deras kontakt kan uppfylla kraven för att klassas som marknadsnoterade. Källa: Skatteverket

Hävstångseffekt

Med CFD-kontrakt erbjuds man möjligheten att handla med hävstång. Genom hävstångseffekten får den som handlar en större exponering mot marknaden än vad denne skulle haft ifall handeln skett utan hävstång.

Positionens storlek står i procentuellt relation till det investerade kapitalet vilket fungerar som ett säkerhetskrav. Trots att bara en viss andel av positionens storlek består av det satsade kapitalet får investeraren ta del av det totala beloppet av en eventuell vinst.

Däremot innebär det också hög risk för snabba förluster på grund av den höga exponeringen mot marknaden.

Räkneexempel - hävstångseffekt

Genom CFD handel har du möjlighet att tillskapa en hävstångseffekt för din investering. När du handlar med CFD använder du därför ett säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är en valbar procentsats som visar hur stor del av din positions totala värde som reserveras av ditt kapital. Genom CFD handel och det säkerhetskrav som du väljer skapar du en hävstångseffekt och har du möjlighet att handla och placera mer kapital än du har. 

Räkneexempel – Om du exempelvis vill köpa 2000 aktier i ett bolag och varje aktie kostar 100 kronor behöver du genom traditionell aktiehandel ha ett kapital motsvarande 200 000 kronor för att kunna köpa aktierna. Genom CFD handel behöver du inte ha hela kapitalet för att handla utan väljer då säkerhetskrav. Om du exempelvis väljer ett säkerhetskrav på 10% innebär det att du endast behöver 10% av 200 000 kronor, dvs 20 000 kronor men du placerar ändå 200 000 kronor på marknaden. 

Om värdet på den aktie som du investerat i sedan stiger med 5% till 105 kronor har du genom hävstångseffekten möjlighet att erhålla en betydligt högre avkastning jämfört med traditionell handel. En sådan värdeökning skulle i traditionell handel ge dig en vinst på 10 000 kronor med en insats på 200 000 kronor. Om du istället använder CFD handel är din insats endast 20 000 kronor men du får ändå vinsten på 10 000 kronor, vilket ger dig en avkastning på 50%. 

Handel med hävstång är dock förknippat med hög risk som kan generera i snabba förluster, framför allt ifall tradern inte är bekant vid handelsplattformen eller instrumenten denne handlar med.

CFD handel Flashback

En indikator på att CFD har spridit sig i det svenska samhället är att ämnet har diskuterats i en rad olika trådar på det populära forumet Flashback.

De äldsta trådarna sträcker sig tillbaka till 2007 men merparten av trådarna är skapade efter 2015 vilket säkerligen kan förklaras av en ökad produktkännedom.

I trådarna diskuteras allt från CFD:s grunder till de bästa handelsplattformar enligt medlemmarnas tycke. 

Sökresultat för CFD Handel Flashback på Google.

CFD handel Avanza

Avanza är en av Sveriges populäraste nätbanker och är många svenskars självklara val  när det kommer till investeringsplattform för traditionell handel med värdepapper.

Med hur ser det ut för CFD handel hos Avanza – är det en tjänst de erbjuder? Svaret är tyvärr nej, Avanza erbjuder inte möjligheten att handla med CFD. 

Den som vill handla med CFD får istället vända sig till någon av de dedikerade CFD-mäklarna som exempelvis Plus500 och eToro

Tips på hur du kan öka din förståelse för CFD

Du bör aldrig börja handla med CFD utan att ha förståelse för placeringsformen. Det är därför viktigt att du skapar dig en god förståelse för CFD handel innan du börjar handla för att kunna tjäna mycket pengar och minimera din risk.