Om CFD Handel och hur det fungerar i praktiken

Ett avsnitt för dig som är intresserad av att komma igång med CFD handel. Få ökad förståelse och ta hjälp av vår steg-för-steg guide.

CFD Handel - Så fungerar det i praktiken

CFD handel är ett sätt att spekulera i underliggande instruments marknadsrörelser. Vi har samlat all information om CFD och CFD Handel för att du ska få ökad förståelse för handeln och hur den går till. 

I avsnittet hittar du information om vad CFD är, hur CFD handel, var du kan handla CFD, risker och möjligheter med CFD och vilka underliggande instrument och marknader som finns. 

Vi har gjort en tydlig steg-för-steg guide för att underlätta för dig som vill börja handla med CFD. Allt för att du ska vara väl förberedd och öka din förståelse för handeln. 

Avsnittet riktar sig främst till dig som vill öka din förståelse för CFD och hur CFD handel fungerar. Vi behandlar bland annat specifik information om CFD-kontraktens uppbyggnad, räkneexempel och mer ingående hur CFD handel går till. 

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning. 

Möjligheter med CFD handel

Risker med CFD handel

Senast uppdaterad: 2021-07-20

Handelsplattformar som erbjuder CFD handel

Det finns flera olika typer av handelsplattformar som fungerar som mäklare där du kan handla med CFD. De vanligaste handelsplattformarna är Plus500eToro

Det finns vissa skillnader mellan vilka underliggande tillgångar som plattformarna erbjuder. För mer information om vad respektive handelsplattform erbjuder för underliggande tillgångar se mer information respektive sammanfattning.

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning. 

Plus500 logo

Minsta Insättning

100 USD

Registrering

72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

eToro logo

Minsta Insättning

200 USD

Registrering

67% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Innehållsförteckning

Vad är CFD?

CFD är en förkortning av Contract For Difference, som är ett derivatinstrument där två parter ingår ett kontrakt om att handla på prisförändringen i en finansiell tillgång. Kontraktet är konstruerat så att ena parten ska betala den andra parten mellanskillnaden mellan det ingående priset den underliggande tillgången har då kontraktet öppnas och priset på den underliggande tillgången har när kontraktet stängs. 

Vem som ska betala vem beror på ifall priset står högre eller lägre när kontraktet stängs än när det öppnades. Affären genomförs utan att någon av parterna investerar direkt i den underliggande tillgången. Precis som namnet indikerar så spekulerar de båda parterna enbart i prisskillnaden i den underliggande tillgången.

CFD handel förklarat

CFD handel innebär att derivatinstrumentet contract for difference används för att spekulera i prisutvecklingen på finansiella marknader utan att investera direkt i den underliggande tillgången. 

CFD används bland annat som substitut till traditionell aktiehandel i fall där den som handlar inte har behov av att äga aktierna direkt eller där den som handlar försöker dra fördel av komponenterna i kontraktens struktur.  

En annan faktor som bidragit till CFD handelns ökade populäritet är att privatpersoner ges möjligheten att spekulera på finansiella marknader som annars är svåråtkomliga för andra än professionella aktörer. Två exempel är forex trading och handel med råvaror.

CFD handel med aktier hos eToro
CFD handel med aktier hos eToro. Illustrativa priser.

CFD handel eller CFD trading

En vanlig term man stöter på i anknytning till contract for difference och CFD handel är CFD trading

Det är inte helt ologiskt ifall man frågar sig om det är några skillnader mellan CFD handel och CFD trading. Svaret är nej, CFD trading är den engelska/internationella termen för CFD handel och är alltså samma sak.  

När CFD handel används

Contract for difference är konstruerat på ett sådant sätt att kontrakten kan användas i olika syften och strategier. Även om det kanske inte upplevs som det vid första anblick så kan CFD användas för personer med helt skilda riskprofiler. Nedan följer ett par vanliga strategier:

Trading – Kontraktens utformning i kombination med det stora utbudet av tillgångsslag över hela världen som de största handelsplattformarna gör det möjligt att spekulera i gör att CFD är ett populärt instrument bland traders. 

Handel med hävstång – Genom att använda sig av hävstång i sin handel får man en större exponering mot marknaden sett till satsat kapital. Det tilltalar bland annat handlare som vill öka sin riskprofil utan att behöva binda mycket kapital i sin position. 

Hedging – CFD-kontrakt kan även användas i defensivt syfte genom hedging. Det innebär att man tar en motsatt position i en tillgång man redan är investerad i för att kontraktet ska neutralisera kursrörelser. Ett exempel på när det används är inför rapporter som präglas av stor osäkerhet.

Kontraktens löptid

Ett CFD-kontrakt upprättas på obestämd löptid. Innehavaren får själv välja hur länge kontraktet ska gälla, det vill säga att det är först då denne väljer att avsluta ett kontrakt som det kan stängas, utom vid de fall en innehavare inte har råd att fylla på säkerhetsmarginalen då kursen går åt ”fel” håll.

Ett kontrakt kan upprättas för att sedan avslutas efter bara några timmar, men kan i teorin fortgå i oändlighet ifall innehavaren så önskar. Oftast får innehavaren betala en avgift ifall denne väljer att behålla en positioner över natten. 

Att investeraren själv får kontrollera kontraktets löptid torde göra CFD mer attraktivt för handel än andra derivat som till exempel optioner som förfaller vid ett bestämt datum.

CFD kan stängas när innehavaren är nöjd med resultatet och inte tvingas till avslut. Att kontrakten kan hållas även kort tid gör att det är ett verktyg som kan användas i mer aktiv handel som daytrading.

CFD:s löptid är obestämd

Hur man handlar med CFD

CFD handel sker digitalt på en av de många handelsplattformar som utvecklats för handel med CFD-kontrakt. För att handla med CFD behöver man alltså först registrera ett konto hos en CFD-mäklare. 

De flesta handelsplattformarna erbjuder ett demokonto så att du kan testa tjänsten innan du bestämmer dig för att bli medlem. Du kan därigenom skapa dig erfarenhet och förståelse för plattformen och dess funktioner.

Efter att du har skapat ett konto loggar du bara in på ditt konto och kan då starta din CFD handel. Du väljer sedan vilken CFD du vill handla med, vilket antal och vilken procentsats för säkerhetskrav och hävstång som du vill ha.

Vilka tillgångar man kan spekulera i

När du handlar med CFD har du möjligheten att spekulera i en rad olika typer finansiella instrument som underliggande tillgångar. De vanligaste exemplen på underliggande tillgångar som ligger till grund för kontrakten är: aktier, aktieindex, råvaror, valutor och kryptovalutor.

Du kan själv välja en specifik sektor, land eller valuta för din underliggande tillgång. Vissa handelsplattformar ger dig även möjlighet att välja ETF:er och optioner som underliggande tillgångar. 

Olika handelsplattformar erbjuder olika typer av underliggande tillgångar som du kan investerare i. För mer information om vad respektive handelsplattform erbjuder, se respektive sida.

Aktiehandel

CFD:s struktur och det stora urvalet av aktier och index som erbjuds gör att CFD ofta används för trading av aktier.

Forex Trading

CFD erbjuder möjligheten att handla i olika valutor, vilket innebär att CFD ofta används för Forex Trading.

Handel med kryptovalutor

På samma sätt som CFD används för vanlig Forex Trading kan man även handla i kryptovalutor, som exempelvis den populära kryptotillgången Bitcoin.

Handel med råvaror

Genom kontrakten går det att handla i ett stort utbud av råvaror som annars är svåra att få tillgång till.

Aktiehandel hos handelsplattform för CFD
CFD handel hos Plus500. Illustrativa priser.

Guide steg-för-steg: Så börjar du med CFD handel

För att börja handla med CFD-kontrakt måste man vara av myndig ålder och ha tillgång till internet eftersom all handel sker digitalt. 

Som ett första steg behöver man skapa ett konto hos någon av de handelsplattformar som erbjuder CFD handel. När du väl bestämt dig för en plattform kan du följa stegen nedan.

1. Välj marknad

Det första som du bör göra för att börja handla med CFD är att bestämma vilken marknad som du vill handla på. Det finns flera tusentals marknader att välja mellan med allt från valutor till råvaror och aktier. 

Det kan vara klokt att välja en marknad som du har god förståelse för. Det är då lättare för dig att veta hur du ska reagera på marknadens rörelser.

2. Köp eller sälj

Nästa steg är att välja om du vill ha en lång eller kort position, det vill säga om du vill köpa eller sälja på marknaden. 

Priset på CFD-kontraktet är baserat på priset på den underliggande tillgången. Du tar en lång position om du tror att marknaden kommer gå upp och du tar en kort position om du tror att marknaden kommer att gå ner.

3. Välj antal CFD:er

Nästa steg är att välja hur många CFD:er som du vill handla med. Du bestämmer själv hur mycket du vill investera och betalar den procentsats som du väljer för säkerhetskrav. 

Säkerhetskravet kan skilja sig mellan olika mäklare och beroende på vilken marknad du handlar på. 

4. Välj automatiskt stop loss och limits

Du kan hos flera mäklare välja en stop loss-nivå och då minska risken med CFD handel. Hos flera av mäklarna kan du välja en risktoleransnivå och stoppa förlusten automatiskt om marknaden når den förutbestämda toleransnivån. Du begränsar då din förlust eftersom handeln avslutas automatiskt. 

Det är även möjligt hos flera mäklare att välja en limitnivå där handeln avslutas automatiskt om ditt CFD-kontrakt är bättre än marknaden på en förutbestämd nivå. Du får då mer kontroll över din handel och behöver inte ständigt övervaka dina positioner.

5. Övervaka och stäng din position

Om du väljer att ha ett förutbestämd marknadspris för stop loss eller limits kommer din CFD handel att avslutas när den når dina förutbestämda nivåer. Du kan övervaka handeln och addera eller ta bort antal hos mäklaren, antingen online eller genom appar. 

Om du inte aktiverat en förutbestämd nivå måste du själv avsluta din CFD handel. Du går då in hos din mäklare för att stänga ner din position. Du ser då direkt din vinst eller förlust. 

Viktigt att tänka på vid val av handelsplattform

Det finns en mängd olika handelsplattformar som erbjuder CFD handel. Det kan därför vara svårt att veta vilken som du ska välja. En bra utgångspunkt vid val av CFD-plattform är att bestämma dig för vilka underliggande instrument som du vill handla med. Flera handelsplattformar erbjuder olika typer av underliggande finansiella instrument. 

Det är även viktigt att kontrollera att handelsplattformen är certifierad. Vid val av mäklare kan det även vara klokt att välja en som ger dig ett demokonto. 

Du kan då kostnadsfritt testa CFD handel för att lära dig mer och förstå produkten innan du börjar använda den. Det finns också andra typer av mervärde som CFD-plattformen kan erbjuda i form av exempelvis analysverktyg. 

Flera handelsplattformar erbjuder även olika typer av bonusar som kan vara bra att se över vid val av handelsplattform. Även avgiften som CFD-plattformen tar ut om du vill behålla din CFD över natten kan vara värd att jämföra inför ditt val.

Möjligheter med CFD handel

Handel med CFD innebär att du spekulerar i prisförändringen i en underliggande tillgången. Du kan handla i ett stort utbud av finansiella tillgångar såsom råvaror och valutor utan att faktiskt aldrig äga den faktiska tillgången. Det finns flera möjligheter med CFD handel och några av dem följer nedan.

Investera direkt i prisutvecklingen

En fördel med CFD är att det är ett sätt att investera direkt i en förväntad utveckling av en underliggande tillgång. 

Det innebär till exempel att du kan investera direkt i oljeprisets utveckling till skillnad från i traditionell aktiehandel då du måste hitta ett oljebolag att investera i som även inkluderar bolagsspecifika risker som kan göra att bolaget och aktiekursen går dåligt trots att oljepriset stiger.

Enkel prissättning

Jämfört med flera andra derivatinstrument är fördelen med CFD att instrumentet är lättförståeligt när det kommer till prissättningen. Priset på CFD ska baseras på det pris som den underliggande tillgången har. Om du ska investera i en aktie som står i 100 kronor innebär det att CFD också står i 100 kronor.

Handla över hela världen 24/7

Handelsplattformarna för CFD handel ger dig möjlighet att handla i aktier, valutor, råvaror och aktieindex över hela världen och inte på begränsade marknader som flera traditionella handelsplattformar har.

Möjlighet att tjäna mer än din initiala investering

Om du handlar CFD med hävstångseffekt innebär det att du kan både kan tjäna eller förlora mer än din initiala investering. Det innebär att du lånar en del av kapitalet för att få en större position på marknaden. 

Risker med CFD handel

Samtidigt som du snabbt kan komma igång med CFD handel genom att vända dig till någon av de många handelsplattformar som erbjuder CFD handel, bör du inte börja handla med CFD innan du har koll på riskerna förknippat med detta.

Hög risk med hävstångseffekten

CFD är ett komplext instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. Det är därför viktigt att du förstår riskerna med hävstångseffekten innan du börjar med CFD handel. Tänk på att det kan påverka dig negativt om marknaden inte går som du tänkt. 

Hävstångseffekten kan på samma sätt som den kan resultera i en högre avkastning till en lägre kapitalinsats även innebära att du i snabbt kan förlora stora belopp.

Du kan förlora pengar snabbt

CFD handel är förknippat med hög risk och du kan under vissa förutsättningar förlora mer pengar än vad du investerat på grund av hävstångseffekten. Inom området som regleras av ESMA måste nätmäklarna erbjuda icke-professionella kunder ett skydd mot negativ kontobalans, vilket betyder att kunderna inte kan förlora större belopp än vad de ha täckning för på kontot. Däremot kan professionella kunder förlora mer än de investerat hos vissa plattformar. 

Små kursrörelser kan ha stora effekter på kapitalet och göra att handlaren blir skyldig pengar till handelsplattformen. Du kan då behöva sätta in pengar på sitt konto för att reglera balansen. 

Om du inte har en automatisk stop loss aktiverad kan din positions rörelser ändras snabbt och röra sig i fel riktigt så du blir skyldig väldigt mycket pengar. För att undvika att tappa kontrollen över din förlust bör du aktivera en automatisk stop loss.

Brett urval och flera marknader

Det finns flera tusentals olika typer av underliggande finansiella instrument inom flera olika sektorer och marknader som du kan handla med. Det kan därför vara svårt för dig att bestämma dig för vilken marknad som du vill handla i. 

Den stora tillgången på olika marknader och underliggande tillgångar kan göra att du ger dig in på en marknad som du inte har tillräckligt mycket kunskap om eftersom det är så lätt att komma åt. Du bör alltid välja en marknad som du har förståelse för och erfarenhet av för att undvika att förlora mycket pengar.

CFD handel lämpar sig bäst för kortsiktig handel

CFD handel är baserat på aktiva och kortsiktiga handelsstrategier eftersom du ofta handlar i en tillfällig uppgång i en aktie eller i mer volatila underliggande tillgångar med kraftiga kursrörelser. 

Om du investerar mer långsiktigt och planerar att behålla din investering i flera år så är CFD inte den bästa långsiktiga investeringen utan då är traditionell handel ett bättre alternativ.

Hur CFD handel redovisas i din deklaration

Skatteverket klassar CFD som ett terminsliknande instrument och således ska eventuella kapitalvinster och kapitalförluster redovisas på samma som för terminer. 

Det innebär att dina affärer ska redovisas på bilaga/blankett K4, under förutsättning att du inte handlat hos handelsplattformarna CMC Markets och IG Markets. 

Just de handelsplattformarna är undantagna huvudregeln eftersom Skatteverket anser att vissa av deras kontakt kan uppfylla kraven för att klassas som marknadsnoterade. Källa: Skatteverket

 

Hävstångseffekt

Med CFD-kontrakt erbjuds man möjligheten att handla med hävstång. Genom hävstångseffekten får den som handlar en större exponering mot marknaden än vad denne skulle haft ifall handeln skett utan hävstång. 

Positionens storlek står i procentuellt relation till det investerade kapitalet vilket fungerar som ett säkerhetskrav. Trots att bara en viss andel av positionens storlek består av det satsade kapitalet får investeraren ta del av det totala beloppet av en eventuell vinst. 

Däremot innebär det också hög risk för snabba förluster på grund av den höga exponeringen mot marknaden.

Läs mer om handel med hävstång och hävstångseffekten här.

Räkneexempel - CFD handel och hävstångseffekt

Genom CFD handel har du möjlighet att tillskapa en hävstångseffekt för din investering. När du handlar med CFD använder du därför ett säkerhetskrav. Ett säkerhetskrav är en valbar procentsats som visar hur stor del av din positions totala värde som reserveras av ditt kapital. Genom CFD handel och det säkerhetskrav som du väljer skapar du en hävstångseffekt och har du möjlighet att handla och placera mer kapital än du har. 

Räkneexempel – Om du exempelvis vill köpa 2000 aktier i ett bolag och varje aktie kostar 100 kronor behöver du genom traditionell aktiehandel ha ett kapital motsvarande 200 000 kronor för att kunna köpa aktierna. Genom CFD handel behöver du inte ha hela kapitalet för att handla utan väljer då säkerhetskrav. Om du exempelvis väljer ett säkerhetskrav på 10% innebär det att du endast behöver 10% av 200 000 kronor, dvs 20 000 kronor men du placerar ändå 200 000 kronor på marknaden. 

Om värdet på den aktie som du investerat i sedan stiger med 5% till 105 kronor har du genom hävstångseffekten möjlighet att erhålla en betydligt högre avkastning jämfört med traditionell handel. En sådan värdeökning skulle i traditionell handel ge dig en vinst på 10 000 kronor med en insats på 200 000 kronor. Om du istället använder CFD handel är din insats endast 20 000 kronor men du får ändå vinsten på 10 000 kronor, vilket ger dig en avkastning på 50%. 

Handel med hävstång är dock förknippat med hög risk som kan generera i snabba förluster, framför allt ifall tradern inte är bekant vid handelsplattformen eller instrumenten denne handlar med.

CFD:s matematiska uppbyggnad - Så beräknas CFD

Beräkningen av CFD kontrakt kan framstå som komplex. För att förenkla den matematiska beskrivningen av CFD:s struktur kan man göra antagandet att CFD är ett optionsliknande derivat konstruerat på sådant sätt att om man bortser från transaktionskostnader så motsvarar det teoretiska priset exakt priset för de underliggande tillgångarna.

Genom hävstången får investerare ta högt belånade positioner utan att äga den faktiska tillgången.

Vidare antas att CFD inte har några marginalvinstkrav samt att ett definierat utgångsdatum T som gör att CFD:s pris P (t) och underliggande aktiepris A (t) blir samma. I verkligheten existerar inget slutdatum; marginalvinstkrav och transaktionskostnad tillkommer.

De kassaflöden som uppstår för innehavet av ett CFD-kontrakt kan visas enligt följande, för villkoret att datum T>0 och priset vid köpet är P0.

I : Vid datumet 0 är det inget kassaflöde.

II: Vid datumet T så är det kassaflöde från säljaren till köparen av (PtP0) = (AtA0).

III: Vid varje datum t fram till utgångsdatumet betalar köparen ränta till säljaren rAt-1 där r är den dagliga räntan.

 

IV: Om det är utdelning Dt på aktien vid datumet innan utgångstiden så betalar säljaren det beloppet till köparen.

 

Via induktion går det påvisa att kontraktets design leder till exakt prisspegling mellan CFD och samtida aktiepriser (Pt=At).

CFD:s matematiska uppbyggnad

CFD handel Flashback

En indikator på att CFD har spridit sig i det svenska samhället är att ämnet har diskuterats i en rad olika trådar på det populära forumet Flashback.

De äldsta trådarna sträcker sig tillbaka till 2007 men merparten av trådarna är skapade efter 2015 vilket säkerligen kan förklaras av en ökad produktkännedom.

I trådarna diskuteras allt från CFD:s grunder till de bästa handelsplattformar enligt medlemmarnas tycke. 

Sökresultat för CFD Handel Flashback på Google.

CFD handel Avanza

Avanza är en av Sveriges populäraste nätbanker och är många svenskars självklara val  när det kommer till investeringsplattform för traditionell handel med värdepapper.

Med hur ser det ut för CFD handel hos Avanza – är det en tjänst de erbjuder? Svaret är tyvärr nej, Avanza erbjuder inte möjligheten att handla med CFD. 

Den som vill handla med CFD får istället vända sig till någon av de dedikerade CFD-mäklarna som exempelvis Plus500 och eToro

Tips på hur du kan öka din förståelse för CFD

Du bör aldrig börja handla med CFD utan att ha förståelse för placeringsformen. Det är därför viktigt att du skapar dig en god förståelse för CFD handel innan du börjar handla för att kunna tjäna mycket pengar och minimera din risk.

Vanliga frågor om CFD

Vad finns det för risker med CFD?

Det finns flera risker med att handla med CFD-kontrakt och säkerställ att du har koll på samtliga risker och dess konsekvenser innan du börjar handla med CFD-kontrakt. 

Du kan bland annat förlora mer pengar än ditt saldo på kontot, du kan förlora mer pengar än du betalade för att öppna positionen, dina positioner kan stängas oväntat och medföra att du förlorar pengar och du kan råka ut för plötsliga förluster som är större än förväntat. Du kan även uppleva att en order genomförs på en annan nivå än den som du har specificerat. Det är bara några av de risker som du bör känna till med CFD-handel. 

Fler av handelsplattformarna erbjuder olika typer av funktioner som kan begränsa dig för delar av dessa risker. Se mer information under respektive handelsplattform.

Vad kostar det att handla med CFD?

Flera av de underliggande tillgångarna som CFD erbjuder är helt courtagefria. Till exempel handlas CFD:er som följer olika aktieindex, räntepapper, råvaror och valutor helt utan courtagekostnad. Den kostnad om du betalar för de transaktionerna är då endast spreaden, dvs skillnaden mellan köp- och säljkurs. 

Courtage betalar du dock om du handlar med ett CFD-kontrakt som följer rörelsen på en enskild aktie. Det courtage som du då behöver betala består oftast av en rörlig och en fast del. Den rörliga delen är en procentandel av transaktionsvärdet och den fasta delen är den minsta avgiften som du måste betala. 

Beroende på vilken handelsplattform som du väljer kan det tillkomma andra avgifter som till exempel en avgift om du behåller ditt CFD-kontrakt över natten. Se mer information under respektive handelsplattform.

Vad är säkerhetskrav?

När du handlar med säkerhetskrav har du möjlighet att få full exponering mot en marknad men behöver endast en bråkdel av det kapital som du annars hade behövt för din investering. Ditt säkerhetskrav är den summa pengar som du måste deponera för att öppna en position. 

Säkerhetskraven skiljer sig beroende på vilken underliggande tillgång som du väljer och vilken handelsplattform som du handlar på. Säkerhetskraven kan variera från 3% till 50%. Ofta erbjuder handelsplattformarna olika säkerhetskrav beroende på underliggande tillgång. För mer information se respektive handelsplattform.

Vad är spread?

Spreaden är prisskillnaden mellan en köpkurs (vad du betalar om du köper en marknad) och säljkurs (vad du betalar om du säljer en marknad). En aktie kan exempelvis samtidigt ha en köpkurs på 105,15 kronor och en säljkurs på 105,35 kronor. Spreaden är i det fallet 0,2 (105,35-105,15=0,2).

Vad är hävstång?

Med CFD-handel baseras din vinst eller förlust beroende på positionens hela värde. Detta gäller trots att du endast investerar en förhållandevis liten summa för att öppna en position. Med hjälp av hävstången får du då en större position med lånade pengar. Det innebär att avkastningen eller förlusten av din investering kan bli stor i förhållande till ditt initiala utlägg. 

Valbar hävstång skiljer sig beroende på handelsplattform och underliggande finansiella instrument. Innan du börjar handla med CFD-kontrakt är det viktigt att du förstår vad hävstångseffekten innebär och dess risker och konsekvenser.

Se mer om handel med hävstång och vad hävstångseffekten innebär här. 

Vad innebär Stop Loss?

Flera av handelsplattformarna erbjuder olika funktioner som du kan aktivera för att kontrollera din CFD-handel. Stop Loss är en sådan funktion som automatiskt stänger din position om marknaden förändras i en ofördelaktig riktning. Flera plattformar erbjuder möjlighet för dig att själv välja vilken nivå som du vill lägga din Stop Loss.

Se mer om vad Stop Loss innebär här. 

Vad innebär Dynamisk Stopp?

Dynamisk Stopp är en funktion som flera handelsplattformar erbjuder för dig som kund för att kontrollera din CFD-handel. Om du aktiverar Dynamisk Stopp när du öppnar en position flyttas stoppet efter din vinst. Om marknaden då vänder stängs din position vid stoppets nya nivå. Det innebär att du med funktionen kan låsa dina vinster utan att behöva justera din position eller stopporder.

Se mer om vad Dynamisk Stopp innebär här. 

Vad är en Limitorder?

Limitorder är en funktion som flera handelsplattformar erbjuder. Du har då möjlighet att ställa in en Limitorder som överensstämmer med ditt vinstmål. Din position stängs då när du uppnår ditt vinstmål.

Behöver jag betala skatt för CFD-handel?

CFD-handel ska alltid redovisas till Skatteverket. I de flesta fall gäller den vanliga realisationsvinstbeskattningen på 30% av vinsten eftersom Skatteverket klassificerar CFD:er som terminsliknande instrument.  

Redovisningen kan dock ske på olika sätt beroende på vilken handelsplattform som du använder för din handel. Det är därför viktigt att du alltid kontrollerar med Skatteverket innan du börjar handla så du vet hur du ska redovisa din handel.

Vad händer om man har kvar ett CFD-kontrakt över natten?

Eftersom CFD-handel inte är långsiktiga investeringar får du betala en avgift om du vill behålla ett kontrakt över natten.

Avgiften varierar beroende på vilken mäklare eller handelsplattform som du använder. Normalt är avgiften baserad på det aktuella landets interbankränta, STIBOR i Sverige, plus ett räntepåslag från handelsplattformen. Påslaget varierar beroende på plattform och ligger normalt på interbankräntan plus mellan 2-4%. 

Vad är en köpkurs?

En köpkurs är enkelt uttryckt det pris som en motpart är beredd att köpa ett värdepapper för av dig. När du handlar med CFD:er är köpkursen det pris som din mäklare eller handelsplattform är beredd att köpa ditt CFD-kontrakt för.

Vad är en säljkurs?

En säljkurs är enkelt uttryckt det pris som en motpart är beredd att sälja ett värdepapper för till dig. När du handlar med CFD:er är säljkursen det pris som din mäklare eller handelsplattform är beredd att sälja ett CFD-kontrakt för till dig.

Hur fungerar CFD med aktieindex som underliggande tillgång?

Det brukar finnas ett stort utbud av aktieindex hos handelsplattformarna som du kan välja bland. Aktieindex brukar bestå av de 30 största aktierna på den marknad som du väljer att investera i. Utbudet av aktieindex varierar beroende på vilken handelsplattform du väljer. Det kan finnas allt ifrån 50 till 150 aktieindex tillgängliga. Se respektive handelsplattform för mer information.

Se mer om CFD med aktieindex här. 

Hur fungerar CFD med aktie som underliggande tillgång?

Det finns ett brett utbud av aktier hos handelsplattformarna som du kan välja som underliggande tillgång till ditt CFD-kontrakt. Det förutsätter dock att aktien är likvid och handlas för att de ska erbjudas som underliggande tillgång. Beroende på vilken handelsplattform som du väljer finns det ett varierat utbud av aktier men det kan uppgå till närmare 10 000 olika aktier på vissa handelsplattformar.

Se mer om CFD med aktier här. 

Hur fungerar CFD med råvaror som underliggande tillgång?

Det är möjligt att handla med flera olika råvaror som underliggande tillgång till ditt CFD-kontrakt. Utbudet skiljer sig beroende på vilken handelsplattform som du väljer och vissa plattformar har upp till 150 olika råvaror att välja mellan. De vanligaste och mest handlade råvarorna är olja och guld.

Se mer om CFD och råvaror här. 

Hur fungerar CFD med valuta som underliggande tillgång?

Flera handelsplattformar erbjuder ett brett utbud av valutor som underliggande tillgång till CFD:er. Valutor handlas i valutapar och ditt CFD-kontrakt följer då utvecklingen av det valutapar som du väljer. Exempel på de vanligaste valutaparen är EUR/USD och EUR/GBP. Utbudet kan skilja sig beroende på vilken handelsplattform som du väljer.

Se mer om hur du handlar CFD med forex trading här. 

Hur fungerar CFD med kryptovaluta som underliggande tillgång?

Kryptovaluta har blivit vanligare de senaste åren. Utbudet av valutapar inom kryptovaluta är betydligt större än vanliga valutapar. Det kan dock skilja sig beroende på vilken handelsplattform du väljer men valutapar inom kryptovaluta kan uppgå till närmare 300. 

Däremot krävs det att valutan är likvid för att du ska kunna köpa ett CFD-kontrakt med den underliggande valutan.

Se mer om hur du handlar CFD med kryptovaluta här. 

Hur fungerar CFD med räntepapper som underliggande tillgång?

Flera av handelsplattformarna erbjuder olika typer av räntepapper som underliggande tillgångar till CFD:er. Räntepapper är oftast kopplade till olika typer av statsskulder. Utbudet beror på vilken handelsplattform som du väljer men vissa har upp emot 80 valbara räntepapper.

Vad innebär professionella kunder?

Flera av handelsplattformarna erbjuder speciella villkor för professionella kunder. De har exempelvis möjlighet till ett lägre säkerhetskrav och större hävstångseffekter. 

För att registrera dig som en professionell kund hos handelsplattformarna ställs krav på din professionalitet som trader och din portfölj. Kraven kan skilja sig mellan bolagen och för mer information se respektive bolags hemsida.

Flera handelsplattformar erbjuder möjlighet att kopiera professionella handlares positioner. 

Läs mer om Copy Trading här. 

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden.