Användarvillkor

Här finner du de villkor du som besökare måste vara införstådd med och acceptera för att använda webbplatsen. 

Inledning

Cfdinfo.se är en informationssida som behandlar ämnen inom ekonomi och finans, främst med koppling till derivatinstrumentet Contract for Difference (CFD). Sidan riktar sig främst till privatpersoner som vill få ökad förståelse för CFD och närliggande ämnen. 

Inget av det som är publicerat på webbplatsen cfdinfo.se ska på något sätt ses som finansiell rådgivning.

Nedan har vi specificerat de villkor som är förknippade med användning av webbplatsen och dess tjänster. 

Senaste uppdaterad: 2022-05-31

1.1. Användning av webbplatsen är förknippat med ett antal villkor. Villkoren gäller mellan Lasserk AB, organisationsnummer 559124-6011 (CFD INFO) och dig (Användaren) som besöker, eller på annat sätt använder, webbplatsen cfdinfo.se och tillhörande kanaler. Genom att besöka och använda webbplatsen cfdinfo.se accepterar du att vara bunden att följa våra villkor.

1.2. Vi förbehåller oss rätten att när som helst justera, lägga till och ta bort stycken i användarvillkoren. Det är Användarens ansvar att hålla sig uppdaterad angående användarvillkoren. Användare som besöker, eller på annat sätt använder webbplatsen cfdinfo.se och tillhörande kanaler efter en ändring accepterar de nya villkoren.

2.1. Användaren är införstådd med att CFD-handel är förknippat med hög risk och att investeringar i CFD-kontrakt både kan öka och minska i värde samt att handel med hävstångsprodukter kan resultera i att man snabbt förlorar stora belopp. 

2.2. Användaren är införstådd med, och accepterar att CFD INFO reserverar sig mot eventuella faktafel och att det är Användarens ansvar att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt och uppdaterad. 

2.3. Användaren är införstådd med att webbplatsen innehåller så kallade partnerlänkar. Det innebär att CFD INFO kan få ersättning ifall Användaren köper en extern tjänst genom någon av dessa länkar. Att köpa en tjänst genom en parnterlänk kostar inte Användaren något extra. 

2.4. Användaren accepterar att denna inte får distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Användaren är däremot alltid välkomma att länka till relevanta avsnitt.

2.5. Användaren är införstådd med att webbplatsens syfte är att bistå med generell information om olika områden relaterade till CFD. Inget på webbplatsen ska betraktas som ekonomisk eller juridisk rådgivning.

2.6. Användaren får inte använda tjänsten på sånt sätt att CFD INFO kan ta skada. Det avser aktiviteter som t.ex. dataintrång, publicering av plagierat material eller på annat sätt använda varumärket på sätt som kan uppfattas som stötande.

3.1. CFD INFO jobbar aktivt med att erbjuda en så bra tjänst som möjligt och försöker därför hålla informationen på webbplatsen uppdaterad, aktuell och korrekt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel på webbplatsen och tar ej ansvar för faktafel eller ouppdaterad information.

3.2. CFD INFO ansvarar ej för investeringar och/eller finansiella beslut Användaren gör/fattar.

3.3. CFD INFO:s tjänster är gratis och är tillgänglig för alla som besöker webbplatsen cfdinfo.se. Delar av tjänsten kan även nås genom CFD INFO:s sociala medier, där länkar och mindre texter publiceras.

3.4. Inget av det som är publicerat på webbplatsen cfdinfo.se ska på något sätt ses som finansiell rådgivning.

4.1. Vi tar inte betalt av Användaren för att nyttja vår tjänst, utan tjänsten är och kommer alltid vara gratis. Eventuella intäkter kommer från så kallade partnerlänkar, vilket innebär att vi får ersättning ifall Användaren väljer att starta ett konto hos en handelsplattform genom en av våra partnerlänkar. 

Att starta ett konto genom en partnerlänk kostar inte användaren något extra men det bidrar till att CFD INFO kan vidareutveckla sin tjänst. 

Användaren är inte på något sätt bunden till att starta ett eventuellt handelskonto genom en av våra partnerlänkar utan kan lika gärna vända sig direkt till handelsplattformen vid eventuellt öppnande av konto. 

5.1. Delar av webbplatsens innehåll, som exempelvis text, design, vissa bilder och andra grafiska element, är skyddat av upphovsrätt. Det är förbjudet att plagiera, kopiera eller på annat sätt distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Men som nämnts under ”Användarens ansvar” är det alltid tillåtet att länka till webbsidan där innehållet är publicerat. Däremot är hotlinking förbjudet. 

6.1. Användaren kan välja att prenumerera på CFD INFO:s nyhetsbrev. För att prenumerera på nyhetsbrevet behöver Användaren ange sin e-postadress vid angivet ställe.

6.2. Användaren kommer då mottaga nyhetsbrevet vid eventuellt utskick till dess att Användaren väljer att avbryta prenumerationen. 

6.3. Tjänsten är helt gratis och Användarens e-postadress delas inte med någon extern part. Däremot kan nyhetsbreven innehålla länkar till externa webbplatser och partnerlänkar. 

7.1. Svensk lagstiftning tillämpas för villkoren och eventuella tvister ska slutligen avgöras vid svensk domstol.