Användarvillkor

Här finner du de villkor du som besökare måste vara införstådd med och acceptera för att använda webbplatsen. 

Senast uppdaterad: 2020-11-26

Användarvillkor

Användning av webbplatsen är förknippat med ett antal villkor som specificeras nedan på denna webbsida. Villkoren gäller mellan Lasserk AB, organisationsnummer 559124-6011 (CFD INFO) och dig (Användaren) som besöker, eller på annat sätt använder, webbplatsen cfdinfo.se. Genom att besöka och använda webbplatsen cfdinfo.se accepterar du att vara bunden av och följa våra villkor.

1. Allmänt

1.1. Cfdinfo.se är en informationssida som behandlar ämnen inom ekonomi och finans, främst med koppling till derivatinstrumentet Contract for Difference (CFD). Sidan riktar sig främst till privatpersoner som vill få ökad förståelse för CFD och närliggande ämnen. 

1.2. CFD INFO:s tjänster är gratis och är tillgänglig för alla som besöker webbplatsen cfdinfo.se. Delar av tjänsten kan även nås genom CFD INFO:s sociala medier, där länkar och mindre texter publiceras.

1.3. Inget av det som är publicerat på webbplatsen cfdinfo.se ska på något sätt ses som finansiell rådgivning.

2. CFD INFO:s Ansvar

2.1. CFD INFO jobbar aktivt med att erbjuda en så bra tjänst som möjligt och försöker därför hålla informationen på webbplatsen uppdaterad, aktuell och korrekt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel på webbplatsen och tar ej ansvar för faktafel eller ouppdaterad information.

2.2. CFD INFO ansvarar ej för investeringar och/eller finansiella beslut Användaren gör/fattar.

3. Intäktsmodell

3.1. Vi tar inte betalt av Användaren för att nyttja vår tjänst, utan tjänsten är och kommer alltid vara gratis. Eventuella intäkter kommer från så kallade partnerlänkar, vilket innebär att vi får ersättning ifall Användaren väljer att starta ett konto hos en handelsplattform genom en av våra partnerlänkar. 

Att starta ett konto genom en partnerlänk kostar inte användaren något extra men det bidrar till att CFD INFO kan vidareutveckla sin tjänst. 

Användaren är inte på något sätt bunden till att starta ett eventuellt handelskonto genom en av våra partnerlänkar utan kan lika gärna vända sig direkt till handelsplattformen vid eventuellt öppnande av konto. 

4. Användarens ansvar

4.1. Användaren är införstådd med att CFD-handel är förknippat med hög risk och att investeringar i CFD-kontrakt både kan öka och minska i värde samt att handel med hävstångsprodukter kan resultera i att man förlorar ett större belopp än det man investerat. 

4.2. Användaren är införstådd med att webbplatsens syfte är att bistå med generell information om olika områden relaterade till CFD. Inget på webbplatsen ska betraktas som ekonomisk eller juridisk rådgivning.

4.3. Användaren är införstådd med, och accepterar att CFD INFO reserverar sig mot eventuella faktafel och att det är Användarens ansvar att säkerställa att informationen på webbplatsen är korrekt och uppdaterad. 

4.4. Användaren är införstådd med att webbplatsen innehåller så kallade partnerlänkar.

4.5. Användaren accepterar att denna inte får distribuera material från webbplatsen utan vårt tillstånd. Du är däremot alltid välkomma att länka till relevanta avsnitt.

4.6. Användaren får inte använda tjänsten på sånt sätt att CFD INFO kan ta skada. Det avser aktiviteter som t.ex. dataintrång, publicering av plagierat material eller på annat sätt använda varumärket på sätt som kan uppfattas som stötande. 

5. Hantering av personuppgifter och säkerhet

5.1. Hur personuppgifter, cookies och säkerhet hanteras regleras av CFD INFO:s Integritetspolicy.

6. Ändringar i villkoren

6.1. Användarvillkoren kan komma att ändras vid behov. Användare som besöker och använder tjänsten efter en ändring accepterar de nya villkoren.

7. Eventuell tvist och tillämplig lag

7.1. Svensk lagstiftning tillämpas för villkoren och eventuella tvister ska slutligen avgöras vid svensk domstol. 

8. Kontakt

8.1. Behöver användare komma i kontakt med CFD INFO finns de olika alternativen beskrivna på kontaktsidan

8.2. Ifall Användaren hittar felaktig eller ouppdaterad information får denna gärna kontakta CFD INFO på kontakt@cfdinfo.se.