Investera i råvaror

Att investera i råvaror i syfte att diversifiera portföljen är vanligt bland professionella investerare. Vi förklarar hur även du som privatperson kan handla råvaror som guld, silver, olja, koppar och aluminum.

Created with Fabric.js 1.7.22

Handla råvaror med CFD 2024

Plus500 logotyp vit
4.5/5
Plus500

80% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

etoro logotyp vit
5/5
eToro

51% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

AvaTrade vit logotyp
4.5/5
AvaTrade

AvaTrade recension

76% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Att handla med råvaror

Den här texten riktar sig till dig som vill börja handla med råvaror. Råvaror är ett intressant tillgångsslag som lockar till sig stora mängder kapital från professionella investerare världen över, då många tycker att råvaror har sin självklara plats i en väldiversifierad portfölj.

Handel med råvaror kan bedrivas på olika sätt, vilket vi beskriver mer djupgående senare i texten.  Vi redogör för olika metoder och tillvägagångssätt, och för vilka dessa bäst lämpar sig. Först av allt tycker vi att det är bra att definiera vad en råvara är. 

En råvara är en kommersiell och grundläggande produkt eller fysisk tillgång som finns naturligt i marken eller framställs genom jordbruk. Tillgången används ofta som råmaterial för olika tjänster eller varor.

De används också ofta för att bestämma priset på andra finansiella marknader. Eftersom många råvaror används i tillverkningsprocessen hos många bolag så påverkas priset på råvaran även det aktuella bolaget. 

Man brukar säga att råvaror är fungibla. Det innebär att en specifik råvara bara kan handlas på marknaden om den byts mot en annan råvara av samma typ. 

I denna artikel förklarar vi hur du kan spekulera i råvarupriser, bland annat genom CFD handel. Du väljer då en råvara som underliggande tillgång till din handel och äger inte råvaran direkt. 

Innehållsförteckning

Olika råvaror

Det finns flera olika råvaror som går att handla med. Beroende på var du väljer att handla kan utbudet skilja sig. 10 vanliga råvaror är: 

 • Guld
 • Silver
 • Olja
 • Stål
 • Vete
 • Nötkött 
 • Naturgas
 • Koppar
 • Aluminium
 • Majs
Råvaror guld

Hårda och mjuka råvaror

En vanlig klassificering som görs är att dela upp tillgången två kategorier: hårda eller mjuka. Mjuka råvaror innefattar bland annat produkter framställda genom jordbruk som till exempel kakao, kaffe, bomull, boskap och vete. Hårda råvaror innefattar istället bland annat olja och ädelmetaller som exempelvis guld.

Ibland kan ytterligare kategorisering göras och underkategorier som till exempel basmetaller som innefattar aluminium och koppar och metallråvaror som innefattar ädelmetaller kan skapas.

Råvarors prissättning

Priset på råvaror bestäms av utbud och efterfrågan på marknaden. Kortfattat innebär det att ju större mängd som finns tillgängligt av en råvara, desto lägre blir marknadspriset. På samma sätt innebär ett lågt utbud ett högre pris. 

Exempel: Vid stora skörar av vete under högsäsong påverkas priset negativt eftersom utbudet då är stort. 

Skulle istället skörden bli låg till följd av torka kan du istället förvänta dig att priset kommer att öka

Prissättningen är därför mindre komplex än för många andra tillgångsslag men å andra sidan kan priset fluktuera snabbare och mer drastiskt som resultat.

Med andra ord är det färre faktorer som påverkar priset jämfört med många andra tillgångsslag, men effekterna av ändrade förhållanden kan leda till skarpare prisändringarna. 

Tänk därför på att du snabbt kan förlora dina pengar om du kombinerar handel med råvaror och hävstång. 

Bilden nedan illustrerar hur prissättningen bestämts i teorin. 

jämviktspris råvaror
Marknadspriset landar där priset per enhet möter köparnas betalningsvilja.

Vad priset avslöjar om efterfrågan

En råvaras prisutveckling kan ge dig som investerare indikation på om efterfrågan ökar eller minskar. 

Stiger priset kraftigt signalerar det ett av följande:

 1. Efterfrågan är hög bland konsumenter.
 2. Att större aktörer bunkrar upp som skydd för inflation. 

Faller priser kraftigt gäller det motsatta.

Att många väljer att investera i råvaror som skydd mot inflation beror på att råvarupriset ofta går i samma riktning som inflationen. 

Effekten av ändrat beteende

Förändringar i konsumtionsvanor och i produktion kan ha långsiktiga effekter på råvarupriser. I takt med att färdmedel och energiförsörjning ska växlas från fossila ämnen till mer hållbara alternativ kommer efterfrågan på olja sjunka. 

Ett annat exempel på samma tema är att värmeväxlare till större del byggs med aluminium basmaterial istället för stål för att vara mer energieffektiva. Detta leder till att efterfrågan på aluminium ökar. 

5 sätt för att handla med råvaror

 1. Köp råvaror direkt.
 2. Investera i terminer.
 3. Köpa börshandlade fonder (ETF:er) med råvarufokus.
 4. Köpa aktier i råvarubolag. 
 5. Spekulera i prisutvecklingen med CFD.

1. Köp råvaror direkt

Du som vill investera i råvaror kan gör det genom att fysiskt köpa råvaran i fråga. När det gäller privatpersoner kan det praktiskt fungera när det rör sig om ädelstenar och ädelmetaller som guld. För de flesta andra kategorier som brentolja, majs, nötkreatur och stål blir det betydligt svårare på grund av logistik, tillstånd och lagerhållning. 

2. Investera i terminer

För den som vill handla med råvaror är det vanligare att köpa terminer än att köpa dessa fysiskt. Detta då de flesta som handlar med råvaror inte vill ha en leverans av tillgången, utan bara vill spekulera i priset. 

Terminer (futures) är dock konstruerade så att köparen ska få en förutbestämd kvantitet levererad till sig vid ett visst datum. Därför brukar terminskontrakten säljas före leveransdatumet.

Även om terminmarknaden är stor är det mest professionella aktörer som handlar där. Detta då terminer (futures) är standardiserade när det kommer till volym och löptid vilket inte passar privatpersoner.

Risken att glömma bort att sälja en termin i tid och därmed få stora mänger av en tillgång levererade till sig är en risk många privatpersoner vill leva utan. 

3. Köp ETF:er med råvarufokus.

Ett alternativ är att investera i en professionellt förvaltad fond med fokus på råvaror. Det finns gott om börshandlade fonder (ETF:er) med råvarufokus att välja bland. 

Fördelen med ETF:er är att du slipper förvalta råvaruportföljen. 

Nackdelarna är att du får betala en förvaltningsavgift och att du inte själv kan välja bort råvarukategorier ur portföljen. 

4. Köpa aktier i råvarubolag.

Ett annat alternativ för att få exponering mot råvaror i portföljen är att investera i aktier vars verksamhet går ut på att utvinna och producera råvaror. Nordiska exempel på sådana aktier är:

 • SCA – råvaror som finns att utvinna ur skog.  
 • Boliden – metaller av olika slag.
 • SalMar – fiskodling med fokus på lax. 

Fördelar med det alternativet är att du ofta får en diversifierad portfölj av råvaror, att företaget kan växa till följd av förvärv av konkurrenter och att du får ta del av eventuella utdelningar från företaget.

Nackdelar är att du är utsätts för bolagsspecifik risk, företagets värde behöver inte nödvändigtvis korrelera helt med råvarupriserna i portföljen.

5. Spekulera i prisutvecklingen med CFD

Ett sätt att handla en råvara är genom CFD-handel. Du investerar då inte direkt i tillgången utan spekulerar istället i prisrörelserna med CFD kontrakt. Den råvara som du vill spekulera i väljer du då som en underliggande tillgång till ditt kontrakt. 

Beroende på om du tror att priset kommer gå upp eller ner på råvaran kan du välja att ta en lång eller kort position i marknaden. En kort position är detsamma som att sälja på marknaden och innebär att du spekulerar i att marknaden kommer gå ner. En lång position är detsamma som att köpa och innebär istället att du tror att marknaden kommer gå upp. 

Eftersom du aldrig äger råvaran som en tillgång innebär CFD-handel ofta ett kortare tidsspann än traditionell handel. 

Du har även möjlighet att handla med en hävstångseffekt genom CFD. Det innebär att du kan få en större exponering på marknaden än din initiala insats.

Råvaror hos eToro
Exempel på råvaror hos eToro. Illustrativt exempel.

Jämför råvarumäklare

Vår topplista över de bästa CFD-plattformarna för råvaruhandel ser ut enligt följande:

 1. Plus500
 2. eToro
 3. AvaTrade

Vi rankar Plus500 högst eftersom de har ett stort utbud där alla de största råvarorna finns representerade.

Viktigt att tänka på innan du börjar handla råvaror genom CFD-handel

Det är viktigt att du förstår vad CFD innebär innan du börjar handla. Instrumentet är komplext med både stora möjligheter och risker. Det är även viktigt att du förstår vad handel med hävstångseffekt kan ge för konsekvenser. Se mer under vårt avsnitt om CFD-handel. 

Det är även viktigt att du förstår dig på den underliggande tillgång som du vill spekulera i. Skapa dig därför god förståelse för den råvara som du väljer som underliggande tillgång och vilka faktorer som kan påverka marknaden. 

Mer om råvaror

Det finns olika sätt att handla råvaror på. Att investera direkt i en specifik råvara eller att handla med en specifik råvara är två sätt. Det går till exempel att investera i guld, investera i olja och att investera i silver

Om du vill handla med flera råvaror samtidigt kan du handla CFD med index som underliggande tillgång. Det finns flera index att välja bland och råvaruindex är ett av dem.