Forex Trading

Allt om Forex Trading och hur CFD används för valutahandel. Vi går igenom information relaterat till forex trading och hur CFD kan användas för att spekulera i olika valutor.

Created with Fabric.js 1.7.22

Mäklare för forex trading med CFD 2024

Plus500 logotyp vit
4.5/5
Plus500

82% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

etoro logotyp vit
5/5
eToro

51% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

AvaTrade vit logotyp
4.5/5
AvaTrade

AvaTrade recension

76% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Vad är Forex Trading?

Forex trading är en internationell term för valutahandel och innebär i praktiken att en aktör försöker tjäna pengar på kursutvecklingen mellan ett valutapar. Ett valutapar är två valutors växelkurs i relation mot varandra som exempelvis eurons växelkurs i relation till dollarns. 

Termen forex, som också kallas FX, är en sammanslagning av orden Foreign Currency och Exchange. Fritt översatt betyder det utländsk valutaväxling vilket är en väldigt talande beskrivning. Valutaväxling är något de flesta kommer i kontakt med i det vardagliga livet som till exempel inför en utlandsresa eller när man köper en vara från utlandet.

Innehållsförteckning

Att handla med valuta

Forex trading är en internationell term för valutahandel. Kortfattat är det ett sätt att handla med valutor med målet att tjäna pengar på kursutvecklingen mellan ett valutapar.

Det finns olika sätt att genomföra forex trading på. I denna artikel går vi igenom olika sätt som du kan genomföra valutahandel på. Artikeln riktar sig främst till dig som vill ägna dig åt forex trading med CFD handel

I artikeln har vi sammanfattat viktig information om valutahandel, olika marknader som finns, populära valutapar, räkneexempel, populära forexmäklare och hur du ska göra för att handla med valutor.

Du hittar även en tydlig steg-för-steg guide i hur du kan genomföra forex trading genom CFD-handel. 

Artikeln riktar sig till dig som vill få ökad förståelse för forex trading och vad det innebär. Den riktar sig även till dig som söker en enkel och tydlig guide i hur du kan genomföra CFD-handel med forex trading i Sverige.

EurUSD kurser

Så fungerar valutahandel i praktiken

Valuta handlas ”over the counter” (OTC) vilket betyder att handel sker direkt mellan traders över olika plattformar, till skillnad från en gemensam handelsplats som exempelvis aktiemarknaden. När man pratar om valutamarknaden brukar de flesta syfta på spotmarknaden men för att handla med forex kan man antingen handla på spotmarknaden eller med terminer (futures och forwards som de delas in i internationellt). Terminer används vanligen av företag och institutioner för bland annat hedging.  

Privatpersoner som ägnar sig åt FX trading handlar oftast på spotpriser sedan spotmarknaden blev tillgänglig för privata aktörer. En anledning till dess popularitet kan förklaras med att spotpriserna speglar den faktiska tillgången som terminernas priser baseras på. 

Under åren har det utvecklats en rad olika handelsplattformar som specifikt inriktat sig på valutahandel men det går även ägna sig åt forex trading med CFD-kontrakt. För att handla med valutor hos en CFD-plattform behöver man starta ett konto hos en av tjänsterna. 

Valutahandel hos Plus500
Illustrativa priser

Guide steg-för-steg: Forex Trading med CFD:er

Att börja med CFD-handel gör du genom att starta ett konto hos någon av de handelsplattformar som erbjuder tjänsten. När du väl bestämt dig för en plattform kan du följa stegen nedan. 

Att börja med CFD-handel gör du genom att starta ett konto hos någon av de handelsplattformar som erbjuder tjänsten. När du väl bestämt dig för en plattform kan du följa stegen nedan.

Steg 1: Välj marknad

Det första som du bör göra för att börja handla med CFD är att bestämma vilken marknad som du vill handla på. Det finns flera tusentals marknader att välja mellan med allt från valutor till råvaror och aktier. Det kan vara klokt att välja en marknad som du har god förståelse för.

Steg 2: Köp eller sälj

Nästa steg är att välja om du vill ha en lång eller kort position, det vill säga om du vill köpa eller sälja på marknaden.

Priset på CFD-kontraktet är baserat på priset på den underliggande tillgången. Du tar en lång position om du tror att marknaden kommer gå upp och du tar en kort position om du tror att marknaden kommer att gå ner.

Steg 3: Välj antal CFD:er

Nästa steg är att välja hur många CFD:er som du vill handla med. Du bestämmer själv hur mycket du vill investera och betalar den procentsats som du väljer för säkerhetskrav.

Säkerhetskravet kan skilja sig mellan olika mäklare och beroende på vilken marknad du handlar på.

Steg 4: Välj automatiskt stop loss och limits

Du kan hos flera mäklare välja en stop loss-nivå och då minska risken med CFD-handel. Hos flera av mäklarna kan du välja en risktoleransnivå och stoppa förlusten automatiskt om marknaden når den förutbestämda toleransnivån. Du begränsar då din förlust eftersom handeln avslutas automatiskt.

Det är även möjligt hos flera mäklare att välja en limitnivå där handeln avslutas automatiskt om ditt CFD-kontrakt är bättre än marknaden på en förutbestämd nivå. Du får då mer kontroll över din handel och behöver inte ständigt övervaka dina positioner.

Steg 5: Övervaka och stäng din position

Om du väljer att ha ett förutbestämd marknadspris för stop loss eller limits kommer din CFD-handel att avslutas när den når dina förutbestämda nivåer. Du kan övervaka handeln och addera eller ta bort antal hos mäklaren, antingen online eller genom appar.

Om du inte aktiverat en förutbestämd nivå måste du själv avsluta din CFD-handel. Du går då in hos din mäklare för att stänga ner din position. Du ser då direkt din vinst eller förlust.

Viktigt att tänka på innan du börjar med FX Trading

Innan du börjar med FX trading är det viktigt att du förstår vad valutahandel handlar om, hur marknaden påverkas och att du förstår det aktuella valutaparet. 

Den första valutan i valutaparet kallas ofta för bas och den andra valutan kallas ofta för quote. Till exempel innebär valutaparet USD/EUR att du köper USD och säljer EUR. Om USD förstärks i förhållandet mot EUR tjänar du en vinst på valutahandeln. Om USD istället skulle försvagas gentemot EUR förlorar du pengar på valutahandeln. 

Valutakursen reflekteras i den valuta i valutaparet som är quote. Det innebär att om valutaparet USD/EUR handlas i kursen 1,100 betyder det att 1 000 USD kan handlas för 1,100 EUR.

3 marknader för Forex Trading

Spot Forex Trading

Den kanske vanligaste marknaden inom forex trading för privatpersoner är spot forex trading som är den fysiska handeln av valutapar. Valutahandeln sker då på platsdatumet vilket oftast innebär handelsdagen plus 2 dagar som beskrivs som T+2 i börstermer.

Forward Forex Trading

En annan marknad och ett annat sätt att handla med valutapar är genom forward forex trading. Det innebär att du handlar med ett så kallat OTC-kontrakt (Over the Counter) för att till ett bestämt pris vid ett framtida datum köpa eller sälja en viss mängd valuta.

Forex Futures Trading

En ytterligare marknad och ett sätt att handla med valutapar är genom forex futures. Forex futures är ett ett börshandlat terminskontrakt som innebär att du köper eller säljer en specifik mängd valuta vid en bestämd tid i framtiden till ett tidigare bestämt pris.

Vanliga kategorier för valutapar

Valutahandel går ut som tidigare nämnt ut på att handla med valutapar. Valutaparen är generellt indelade i 4 kategorier med olika risk och marknadsrörelser.

Majors - Stora valutapar

Stora valutapar som ofta benämns som major currency pairs eller majors innebär att två av de största valutaparen i världen handlas. De aktuella valutaparen inkluderar alltid USD.

Den valuta som USD kan handlas mot är en annan stora valuta som exempelvis GBP, EUR, CHF, JPY, AUD, NZD eller CAF. Forex trading av de stora valutaparen är den vanligaste typen.

Minors - Mindre valutapar

Mindre valutapar som ofta benämns som minor currency pairs eller minors innebär valutapar som inte består av USD men en av de större valutorna av EUR, GBP och JPY.

Valutorna paras ihop med en annan stabil valuta och blir då eller mindre valutapar eller minor pair. Exempel på mindre valutapar är EUR/GBP, GBP/AUD och EUR/JPY.

Cross Currency Pairs - Korsningar valutapar

Korsningar av valutapar kallas ofta för cross currency pairs och innebär ett valutapar som inte inkluderar USD. Vanliga korsningar görs med valutor som exempelvis JPY, GBP och EUR.

Exotic Currency Pairs - Exotiska valutapar

Exotiska valutapar kallas ofta för exotic currency pairs och innebär att en av de stora valutorna paras ihop med en valuta från ett utvecklings- eller tillväxtmarknad.

Ett exempel på ett valutapar kan vara att turkisk lira (TRY) eller ungerska forint (HUF) paras ihop med en av de stora valutorna som USD eller EUR. Att handla med exotiska valutapar kan innebär en större risk och det är därför viktigt att du förstår dig på valutahandel och det aktuella valutaparet.

3 populära valutapar

De sju stora valutaparen eller majors som de också kallas står tillsammans för cirka 80% av den totala handeln på FX-marknaden. Här listar vi 3 populära valutapar:

EUR/USD

Det största och därmed mest populära valutaparet som handlas på FX-marknaden gällande både volym och likviditet är EUR/USD.

GBP/USD

Ett annat populärt valutapar som handlas på FX-marknaden är GBP/USD. Valutaparet har haft större svängningar under de senaste åren till stor del på grund av Brexit och de ekonomiska följderna.

USD/JPY

Ett tredje vanligt valutapar som är det näst mest handlade av valutaparen gällande volym är USD/JPY. Volymerna är oftast stora till följd av att Japan har en stor ekonomi och en central roll i den globala handeln. 

Dollarsedlar i hög

Vanliga smeknamn på valutapar

Cable

Om du hör benämningen Cable i samband med FX trading betyder det vanligtvis valutaparet GBP/USD.

Fibre

Fibre är en vanlig benämning på valutaparet EUR/USD.

Ninja

Ninja är smeknamnet på valutaparet USD/JPY.

Swissy

Som namnet kanske avslöjar syftar Swissy på valutaparet USD/CHF.

Loonie

Hörs Loonie i samband med FX trading handlar det oftast om valutaparet USD/CAD.

Räkneexempel Forex Trading EUR/USD

EUR/USD handlas för 1,11160 med ett köppris på 1,11164 och säljpris på 1,11156, vilket ger en spread på 0,8 pips. Du tror att EUR kommer att öka i värde mot USD och bestämmer dig därför för att köpa på priset 1,11164. 

Volymen av din position mäts i lots, varje lots är värd 100 000. Du bestämmer dig för att köpa en single lot motsvarande 100 000 av basvalutan i valutaparet. Det innebär att ditt köp av EUR/USD motsvarar 100 000 EUR för 111 264 USD. Du kommer då att tjäna 10 USD för varje pip rörelse på marknaden dvs 0,0001 USD/EUR. Detta kallas även för pip value. 

Forex trading har en hävstångseffekt vilket innebär att du endast behöver betala en del av din position beroende på vilket marginal som plattformen erbjuder. Beroende på om din basvaluta ökar eller minskar i värde gör du en vinst eller förlust på din valutahandel när du säljer av din position. 

Ovanstående räkneexempel är endast ett exempel för att illustrera hur forex trading fungerar i praktiken. Räkneexemplet ska inte ses som någon form av rådgivning.

3 faktorer som påverkar FX-marknaden

FX-marknaden påverkas av en rad olika makroekonomiska faktorer som du behöver hålla koll på om du vill handla med valutapar. Eftersom forex trading handlas på en global marknad påverkas handeln av flera olika typer av makroekonomiska händelser. 

Nedan listar vi några av dessa faktorer och hur de påverkar FX-marknaden. Det finns givetvis fler faktorer som kan påverka FX-marknaden och marknaden är inte alltid så lätt att hålla koll på i praktiken. 

1. Centralbanker och räntor

Den kanske största av de makroekonomiska faktorer som påverkar forex trading är världens centralbanker och deras beslut gällande räntorna i landet. Enkelt beskrivet innebär det exempelvis om en centralbank väljer att höja räntan i landet att landets ekonomi växer och att centralbanken har en optimistisk framtidstro. Om centralbanken väljer att sänka räntan betyder det istället att ekonomin är på väg mot svårare tider.   

Riksbanken är Sveriges centralbank. På deras startsida står den svenska reporäntan listad.

Om traders tror att centralbanken kommer att höja räntan brukar de normalt börja köpa valutan innan centralbanken planerar att annonsera höjningen och tvärtom om de tror att centralbanken kommer att sänka räntan. Om centralbankens beslut skiljer sig från vad traders tror kan svängningarna i valutahandeln bli stor. Centralbankerna är dock ofta tydliga med sina prognoser innan beslutet fattas.

2. Makroekonomisk data

Makroekonomisk data gällande ett visst lands ekonomi såsom exempelvis arbetslöshet, inflation och ekonomisk balans kan alla påverka landets valuta. Det är viktigt att se över hur landets ekonomi mår och se över viktiga indikatorer för landets ekonomiska balans. 

Beroende på vilka valutapar du väljer att investera i beror din risk ofta på hur landets ekonomi presterar och hur utvecklat landet är. Tillväxtmarknader och utvecklingsländer är ofta förknippade med en större risk vilket avspeglas på valutan i landet.

3. Nyheter

En tredje faktor som kan påverka FX-marknaden är nyheter gällande landet och valutan. Vissa nyheter kommer helt oväntat och chockar då marknaden vilket kan leda till stora svängningar i FX-marknaden. De oväntade nyheterna går inte att göra så mycket åt förutom att hantera din risk så att du inte påverkas lika hårt av den negativa effekten. 

Alla oväntade nyheter påverkar dock inte marknaden med lika stora förändringar. Till exempel leder nyheter gällande arbetsmarknaden ofta till större svängningar på FX-marknaden.  

Ibland kan negativa eller positiva nyheter även leda till en rädsla eller girighet som sätts igång hos traders vilket gör att stora svängningar kan ske på marknaden till följd.

Jämför valutamäklare

Vår topplista över de bästa CFD-mäklarna för forex trading ser ut enligt följande:

  1. Plus500
  2. eToro
  3. Avatrade

Vi rankar Plus500 högst eftersom de har ett stort utbud där alla de största råvarorna finns representerade.

Se tabellen nedan för en snabb översikt av vår sammanställning. 

Mäklare Valutapar EURUSD GBPUSD USDCHF
66
Ja
Ja
Ja
49
Ja
Ja
Ja

Vanliga definitioner inom Forex Trading

Det finns flera definitioner inom forex trading som är bra att hålla koll på innan du börjar med valutahandel.

Pip

Det finns flera definitioner inom forex trading som är bra att hålla koll på innan du börjar med valutahandel.

Spread

Spread eller spridning på svenska är skillnaden mellan köp och sälj (Bid/Ask på engelska) priset för ett valutapar.

Växlingskurs

Växlingskurs innebär enkelt beskrivet basvalutans värde mot motvalutans värde.

Hävstångseffekt

Hävstångseffekt innebär att du tillåts att handla för en högre mängd än det kapital som du har. Enkelt förklarat innebär en hävstång på 1:50 att din investering behöver vara 2 000 SEK för att handla för 10 000 SEK.

Lots

Volymen av din mäts i lots och varje lots är värd 100 000. 

Köp eller Bid

Köp eller bid som det kallas på engelska är det pris som en mäklare är villig att betala för valutaparet. 

Sälj eller Ask

Sälj eller ask som det kallas på engelska är det pris som en mäklare är villiga att sälja valutaparet för.

Vanliga frågor (FAQ)

Forex trading är en internationell term för valutahandel och innebär i praktiken att en aktör försöker tjäna pengar på kursutvecklingen mellan ett valutapar.

Det finns flera olika sätt att genomföra Forex Trading på. Du kan bland annat handla med prisrörelserna genom CFD-handel hos forexmäklare som eToro, Plus500 och Skilling. 

Termen forex, som också kallas FX, är en sammanslagning av orden Foreign Currency och Exchange.

Valuta handlas ”over the counter” (OTC) vilket betyder att handel sker direkt mellan traders över olika plattformar, till skillnad från en gemensam handelsplats som exempelvis aktiemarknaden.