Så fungerar funktionen Stop Loss i praktiken

I det här avsnittet går vi igenom vad Stop Loss är och hur funktionen fungerar i praktiken.

Stop Loss vid CFD-handel

Stop Loss är en bra funktion att aktivera vid handel med hävstångsprodukter. Genom att aktivera funktionen får du en större kontroll över din handel och din möjliga förlust.  Artikeln riktar sig främst till dig som vill använda Stop Loss vid CFD handel

I den här artikeln går vi igenom vad Stop Loss är, hur funktionen fungerar, olika typer som glidande, släpande och garanterad Stop Loss och hur du aktiverar funktionen innan du börjar handla. Du hittar även en tydlig steg-för-steg guide i hur du aktiverar funktionen vid CFD-handel. 

Artikeln riktar sig speciellt till dig som vill veta mer om hur funktionen Stop Loss fungerar, olika användningsområden och hur funktionen aktiveras för att du ska få en större kontroll över din handel. 

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning.

Senast uppdaterad: 2024-04-02

Innehållsförteckning

Vad är Stop Loss och hur fungerar det?

Stop Loss förkortas ofta SL och är ett typ av riskhanteringsverktyg. Hos vissa handelsplattformar brukar det även kallas för “stäng vid förlust”.

Genom att aktivera funktionen begränsar du den möjliga förlust som du kan göra och skyddar din investering. Eftersom CFD-handel oftast inkluderar handel med hävstång innebär det att du kan få en större exponering på marknaden än din intiala insats. 

Med funktionen aktiverad ställer du själv in ett förutbestämt belopp eller en kurs då din position avslutas. När marknaden når ditt förutbestämda belopp eller din förutbestämda kursen utlöses funktionen automatiskt och stänger din position.

Det innebär att du på förhand kan bestämma hur stor möjlig förlust som du accepterar. Funktionen gör också att din förlust inte kan dra iväg mer än vad du bestämt innan du börjar handla. 

Beroende på vilken handelsplattform som du väljer att handla på kan villkoren för funktionen skilja sig åt. Det är vanligt att handelsplattformarna kräver att du aktiverar en Stop Loss-funktionen för att kunna genomföra handel med hävstång.

Det är också vanligt att handelsplattformarna har en bestämd Maximal Stop Loss som är den maximala risken som du kan handla med.

Beroende på vilken handelsplattform som du väljer erbjuder de möjligheten att förutbestämma en viss kurs på marknaden eller ett bestämt belopp. 

Möjligt maximalt belopp

Villkoren för funktionen kan skilja sig beroende på vilken handelsplattform som du väljer att genomföra din CFD-handel på. 

Hos handelsplattformen eToro erbjuds en Maximal Stop Loss på de flesta affärer motsvarande 50% av din positions belopp. Det innebär att om din positions värde sjunker till 50% av ditt investerade belopp stängs din position av funktionen automatiskt*. Det är dock möjligt att utöka och justera gränsen när din position är öppen på marknaden. 

Det maximala beloppet kan som tidigare nämnt skilja sig beroende på vilken handelsplattform som du väljer. Det kan också skilja sig beroende på om du är en professionell trader eller inte.

* Stop Loss och Take Profit är inte garanterat och handel med hävstång är förenat med hög risk. 

Stop Loss CFD

Glidande Stop Loss

Beroende på vilket underliggande finansiellt instrument som du handlar med stängs din position inte alltid på exakt den prisnivå som du förbestämt. Det innebär att din stoppnivå inte är helt garanterad. 

Om marknaden som ditt underliggande finansiella instrument handlas på är volatil kan det leda till att din förutbestämda nivå inte handlas på marknaden. Om så är fallet stängs din position vid nästa tillgängliga kurs som handlas. Det innebär att även om du aktiverat funktionen kan du göra en större förlust är du tänkt dig på grund av marknadsrörelserna. 

Detta kallas också för ”glidning” eller ”slippage” på engelska. De flesta handelsplattformar kompenserar inte för detta och det är därför viktigt att du har förståelse för det finansiella instrument som du handlar med. 

Garanterad Stop Loss

Vissa handelsplattformar erbjuder något som kallas för en Garanterad Stop Loss. Det innebär att du sätter en absolut gräns för din potentiella förlust utan risk för glidning. Din position kommer då att stängas vid den stoppnivå som du valt och kan inte ändras på grund av marknadsrörelser. 

Plus500 erbjuder denna funktion för några få finansiella instrument. Vilka finansiella instrument som erbjuder funktionen framgår på handelsplattformen. Det framgår även hos handelsplattformen när du kan aktivera funktionen.

Släpande Stop Loss

Släpande Stop Loss kallas också för ”efterföljande stopp”. Det innebär att du fastställer stoppnivån till ett fast antal pips över eller under marknadskursen beroende på vilken position som du tar på marknaden. 

Du bibehåller då samma pip-avstånd från marknadskursen och positionen förblir öppen så länge marknaden rör sig till din fördel. Om marknaden ändrar riktning kommer din position automatiskt att stängas när du uppnår pip-avståndet åt “fel” håll. Även när denna funktion aktiveras finns risk för glidning. 

Guide: Steg-för-steg så ställer du in och aktiverar Stop Loss

Du aktiverar funktionen innan du öppnar din position på marknaden. Funktionen är obligatorisk för att kunna handla med hävstång hos de flesta av handelsplattformarna.

Steg 1: Ange belopp eller kurs

Ange ditt belopp eller din kurs under knappen Stop Loss. Du kan där skriva in direkt eller justera med + eller -.

Steg 2: Ingen SL

Hos vissa handelsplattformar är det möjligt att välja “Ingen SL”. Det gäller dock i de flesta fall vid handel utan hävstång.

Steg 3: Öppna positionen

När du valt nivå kan du öppna din position på marknaden.

Steg 4: Justera när positionen är öppen

Det är möjligt att justera din stoppnivå när din position är öppen hos de flesta handelsplattformarna. Du väljer då att redigera din affär och kan där klicka dig vidare till funktionen.

Därför får du mer kontroll över din handel med Stop Loss

Genom att aktivera funktionen får du mer kontroll över din handel eftersom du begränsar din möjliga förlust. Handel med hävstång gör att du kan tjäna och förlora mycket pengar med små prisrörelser. Med en stoppfunktion kan du begränsa risken och få större kontroll över din potentiella förlust. 

Flera av handelsplattformarna kräver att du aktiverar funktionen för att kunna handla med hävstång. Beroende på vilken plattform som du väljer att handla på kan det också finnas vissa begränsningar beroende på vilket underliggande finansiellt instrument som du väljer.  

Mer om riskhantering

Det finns flera sätt att hantera din risk och få större kontroll över din CFD-handel. Bland annat erbjuds funktionen Stop Limits hos flera handelsplattformar. Hedging är också ett sätt att hantera risk på. 

Se mer om CFD-handel och olika riskhanteringsverktyg här.