ETF

Vad ETF är och hur det fungerar

ETF är en term som man lätt stöter på i finansvärlden. Men vad är det? I avsnittet tar vi upp ett ämne som är lättare att förstå än man kan tro.

Handelsplattformar för CFD-handel med ETF:er

Flera handelsplattformar erbjuder CFD-handel med ETF som underliggande tillgång. Utbudet kan variera beroende på vilken plattform du väljer. Två handelsplattformar som erbjuder CFD-handel med ETF är Plus500 och eToro.

Plus500 logo

Minsta Insättning

1000 SEK

Registrering

72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

eToro logo grön

Minsta Insättning

2000 SEK

Registrering

67% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Innehållsförteckning

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning. 

Om ETF

ETF står för engelskans Exchange Traded Fund. ETF:er kallas ofta på svenska för börshandlade fonder. Det är fonder som handlas direkt på börsen likt aktier men är baserade på underliggande tillgångar istället för äganderätt till ett bolag. Det som skiljer ETF från vanliga fonder är att ETF:er är noterad och går därför att köpa flera gånger per dag medan vanliga fonder går att handla max en gång per dag. 

ETF:er baseras på att fonden följer en grupp av underliggande tillgångar, som exempelvis index. Det finns även ETF:er kopplade till råvaror, länder, valutor och branscher. Du investerar då i din förväntan om den underliggande tillgångens utveckling. Beroende på din förväntan på den underliggande tillgångens utveckling kan du välja att ta en kort eller lång position.

ETF - exchange traded funds (börshandlade fonder)

4 exempel på börshandlade fonder (ETF)

Vissa handelsplattformar erbjuder flera tusen olika ETF:er eller börshandlade fonder. Du kan då välja ETF baserat på vilken marknad som du är mest intresserad av och kan mest av.

Index betyder att en ETF baseras på olika typer av aktieindex. ETF:en kan vara baserad på ett aktieindex som inkluderar flera aktier inom en specifik marknad som exempelvis Emerging Markets. Den börshandlade fonden kan även vara baserad på några av de största aktieindex i världen som exempelvis S&P 500.

Beroende på vilket eller vilka aktieindex som du väljer att basera din ETF på innebär det olika typer av risker. Ett exempel på ETF:er baserade på index är SPDR S&P 500 Trust som följer S&P 500.

Råvaror innebär att en ETF baseras på olika typer av råvaror. Det kan exempelvis vara guld eller silver. Den börshandlade fonden består då endast av denna tillgång. Värdet bestäms av innehavet av den underliggande tillgången som är den valda råvaran.

Beroende på vilken typ av ETF du köper kan den underliggande tillgången skilja sig åt. I vissa fall kan den bestå av den fysiska tillgången medan i andra fall kan den börshandlade fonden bestå av investeringar i aktier i företag som framkallar råvaran.

Två exempel på ETF:er baserade på råvaran guld är SPDR Gold Shares och Invesco Physical Gold ETC.

Det är möjligt att välja en börshandlad fond vars underliggande tillgång består av ett valutapar eller flera valutapar. Det finns även flera fonder som baseras på populära kryptovalutor som exempelvis Bitcoin eller Ether.

En ETF som baseras på olika typer av branscher inkluderar oftast flera aktier eller liknande inom samma typ av bransch. Det kan exempelvis handla om en fond som baseras på aktier från fastighetsbranschen. Den börshandlade fonden inkluderar i det fallet endast aktier från fastighetsbolag.

Handla ETF genom CFD-handel

Genom CFD-handel går det att handla ETF:er som underliggande tillgång. Beroende på vilken handelsplattform som du väljer att handla på finns olika utbud av ETF:er. Det är även möjligt att handla ETF:er med hävstångseffekt likt övriga underliggande tillgångar till CFD-handel.

Genom att handla ETF:er kan du få tillgång till exotiska index, sektorer eller unika marknader som du annars kan ha svårt att investera direkt i. Du kan då få exponering mot en grupp marknader med en enda position. 

När du handlar ETF:er med CFD-handel väljer du position baserat på om du tror att den underliggande tillgången ska gå upp eller ner i värde. Om du exempelvis tror att den underliggande tillgången kommer stiga i värde ska du ta en lång position eller bull som det också kallas.

Om du istället tror att den underliggande tillgången kommer sjunka i värde ska du ta en kort position, det kallas även för bear.

Viktigt att tänka på innan du börjar handla ETF genom CFD-handel

Det är viktigt att du förstår vad CFD-handel och ETF:er innebär innan du börjar handla. ETF:er genom CFD-handel kan vara komplext och innebära risker för dig som investerare. Det är därför viktigt att du förstår vad handel med ETF:er innebär, hur marknaden påverkar ETF:er och de underliggande finansiella tillgångarna som ETF:erna baseras på. 

CFD-handel och ETF erbjuds som en hävstångsprodukt vilket innebär att du investerar en liten del av kapitalet med får exponering mot positionens totala värde.

Det innebär att du kan tjäna mer pengar än du investerat men också att du riskerar att förlora mer än din initiala insats. Beroende på vilken underliggande grupp tillgångar som du väljer till din börshandlade fond är dem mer eller mindre volatila.

Det är därför viktigt att du har koll på de kraftiga prisförändringar som vissa tillgångar har.

5 steg för CFD-handel med ETF:er

När du har skapat dig förståelse för hur CFD-handel med ETF:er som underliggande tillgång fungerar och dess risker är det enkelt att börja handla hos någon av de handelsplattformar som erbjuder CFD-handel med ETF:er.

1. Skapa ett konto

Du börjar med att skapa ett konto hos den handelsplattform som du tycker passar dig bäst.

2. Välj ETF

När du skapat ett konto kan du nästan omedelbart börja handla. Du väljer då vilken typ av ETF som du vill att ditt CFD-kontrakt ska baseras på. Olika handelsplattformar erbjuder olika typer av ETF:er. Vissa erbjuder flera tusen olika ETF:er att välja mellan.

3. Köp eller sälj

Nästa steg går ut på att välja vilken position som du vill ta, dvs om du vill gå lång eller kort i marknaden. Positionen beror på dina förväntningar och hur du tror att ETF:en kommer att utvecklas.

4. Välj automatiskt stop loss och limits

Du bör aktivera funktionen stop loss innan du öppnar din position på marknaden. De flesta handelsplattformarna erbjuder denna funktion och den gör att du begränsar din förlust eftersom positionen avslutas automatiskt när den når din förutbestämda nivå. Funktionen gör att du har större kontroll över din handel eftersom du med hävstångseffekten kan få en stor exponering mot marknaden.

5. Övervaka och stäng din position

Du kan övervaka din position och se din vinst och förlust under öppna positioner i ditt konto. Genom att öppna en position i motsatt riktning stänger du din position.

Vanliga frågor om ETF:er

Går det att handla ETF:er med hävstång?

ETF:er kan handlas med eller utan hävstång. Om du väljer CFD-handel med ETF inkluderar din handel en hävstångseffekt. Det innebär att du med en mindre insats kan få full exponering för hela värdet. Du kan därför få en förstärkt utveckling med exempelvis 5 gånger så mycket. Det innebär att du har chans till en högre avkastning men också att du riskerar att förlora mer pengar än din insats då hävstången går åt båda hållen.

Vad innebär bull och bear ETF?

Bull och bear är andra ord för positionerna lång och kort. Om du tror att en underliggande tillgång kommer gå upp i värde kallas din position för lång eller bull. Om du istället tror att den underliggande tillgången kommer gå ner i värde kallas din position för kort eller bear.

Vad är Smart Beta ETF?

Smart Beta ETF är en typ av ETF som använder ett regelstyrt system för att välja investeringar som ska ingå i fondportföljen. Den bygger på en traditionell ETF men använder komponenter för att bestämma fondens innehåll genom förutbestämda finansiella mått.

Vad står ETF för?

ETF står för Exchange Traded Funds och kallas ofta på svenska för börshandlade fonder.

Vad påverkar ETF:ers kursutveckling?

ETF:er baseras på olika typer av underliggande tillgångar som råvaror, index, valutor, länder eller branscher.

Hur handlas ETF:er?

Eftersom ETF:er är börshandlade fonder kan de handlas flera gånger per dag vilket skiljer dem från traditionella fonder.

Vad är Inverse ETF?

En inverse ETF baseras på att flera derivat används för att tjäna pengar på en nedgång i värde för de underliggande tillgångarna. Att investera i inverse ETF är samma sak som att ha flera korta positioner. En inverse ETF kan också kallas för short ETF eller bear ETF.