CFD Info logtyp
Plus500 CFD-handel

Allt om Plus500

 • Information om bolaget
 • Marknader för CFD-handel
 • Tillgängliga underliggande tillgångar

Plus500 CFD-handel

Plus500 är en av de marknadsledande plattformarna för CFD-handel. Bolaget erbjuder en mängd olika typer av underliggande finansiella tillgångar som bland annat aktier, aktieindex, råvaror och valutor. 

Plus500 erbjuder CFD-handel med över 2 000 underliggande finansiella instrument. Bolaget ger dig möjlighet till att välja olika typer av hävstångseffekter. Du kan även kontrollera din vinst och förlust genom att låsa och begränsa dem med bolagets handelsverktyg Stop Loss, Stoppgräns och Garanterat stopp.  

Bolaget erbjuder även möjlighet för dig att skapa ett demokonto innan du påbörjar din CFD-handel. Det är väldigt viktigt att du förstår CFD-handel och dess risker innan du börjar handla och ett demokonto är ett sätt att lära sig mer. 

Innehåll

Tillgängliga marknader hos Plus500

Plus500 erbjuder flera olika marknader för de underliggande finansiella instrumenten för CFD-handel. Du har till exempel möjlighet att investera i aktiemarknaden som underliggande tillgång till din CFD-handel i nästan hela Europa, flera delar av Asien och Nordamerika samt Australien. 

Beroende på vilket finansiellt instrument som du väljer som underliggande tillgång till ditt CFD-kontrakt är det möjligt att välja vilken marknad eller land som du vill investera i. Plus500 erbjuder även möjlighet att investera i olika sektorer som innebär att du kan investera i flera olika marknader och länder. 

När du väljer marknad och underliggande tillgång för ditt CFD-kontrakt är det viktigt att du har förståelse för marknaden och de risker som du tar genom att handla med CFD-kontrakt. 

CFDinfo Plus500

Tillgängliga finansiella instrument hos Plus500

Plus500 erbjuder ett brett utbud av underliggande finansiella instrument till CFD-handel. Bolaget erbjuder för närvarande CFD-handel på marknaderna Aktieindex, Aktier, Valuta, Kryptovaluta, Råvaror, Optioner och ETF:er. Bolaget erbjuder olika typer av hävstångseffekter beroende på vilket underliggande finansiellt instrument som du väljer. Se nedan för kortfattad beskrivning av de olika marknaderna och vad Plus500 erbjuder. Vid val av marknad och hävstångseffekt säkerställ att du förstår riskerna med CFD-handel. 

Index

Plus500 erbjuder flera olika index som underliggande finansiella instrument till CFD-handel. Bolaget erbjuder både aktieindex baserat på de största aktierna i olika länder men även sektorindex för specifika sektorer. 

Aktieindex för länder finns för flera av de stora marknaderna och länderna. Bolaget erbjuder ca 25 landindex med som USA, Tyskland, Japan, Singapore, Australien, Frankrike, Sverige och Norge. Bolaget erbjuder även aktieindex baserat på sektorer. Det finns ca 6 sektorindex på bolagets hemsida med sektorer som Cannabis, Fastigheter, Krypto och Litium & Batterier. 

Plus500 erbjuder en hävstångseffekt för CFD-handel med index som underliggande tillgång med upp till 1:20, vilket innebär att du med 1 000 kronor kan få en kapitaleffekt motsvarande 20 000 kronor. 

Aktier

Aktier är den underliggande finansiella tillgång som bolaget erbjuder flest alternativ inom eftersom utbudet är störst. Plus500 delar upp aktier i olika grupper främst baserat på marknad och land men även inom särskilda grupper såsom populära aktier och sektorspecifika för exempelvis Cannabis. 

Bolaget erbjuder aktier i ca 20 olika länder däribland Sverige, USA, Tyskland, Italien, Sydafrika och Hong Kong. Utbudet i respektive land beror på hur stor marknaden är och hur många likvida aktier som finns. 

Plus500 erbjuder en hävstångseffekt för aktier med upp till 1:5, vilket innebär att du med 1 000 kronor får en kapitaleffekt motsvarande 5 000 kronor. 

Valuta

Plus500 erbjuder mer än 60 olika valutapar som underliggande tillgång till CFD-handel. Bland annat finns de vanligaste valutaparen som EUR/USD, EUR/GBP och USD/JPY. Utöver dessa finns även valutapar för SEK med flera olika valutaalternativ. 

Med valuta som underliggande tillgång kan du hos bolaget välja en hävstångseffekt motsvarande upp till 1:30, vilket innebär att du med 1 000 kronor får en kapitaleffekt motsvarande 30 000 kronor. 

Kryptovaluta

Bolaget erbjuder CFD-handel med kryptovaluta som underliggande tillgång som ger dig möjlighet att välja mellan ca 10 olika kryptovalutor. Det är även möjligt att välja ett specialanpassat kryptoindex som underliggande tillgång. Bland de valbara kryptovalutorna finns Bitcoin, Ethereum, NEO och Ripple XRP. 

Med kryptovaluta som underliggande tillgång kan du välja en hävstångseffekt motsvarande upp till 1:2 hos bolaget. Det innebär att du med 1 000 kronor får en kapitaleffekt motsvarande 2 000 kronor. 

Råvaror

Plus500 erbjuder olika typer av råvaror som underliggande tillgångar till CFD-handel. Bolaget erbjuder ca 20 olika typer av råvaror. Det är möjligt att investerar i allt från olja, guld och silver till sojabönor och levande boskap som underliggande tillgångar. 

Med råvaror som underliggande tillgångar kan du handla med en hävstångseffekt upp till 1:20, vilket innebär att du med 1 000 kronor kan få en kapitaleffekt motsvarande 20 000 kronor. 

Optioner

Plus500 erbjuder olika typer av optioner som underliggande tillgång till CFD-handel. Du kan bland annat välja en option som är baserad på aktier, valutor, index och råvaror. Både köp- och säljoptioner finns tillgängliga hos bolaget. 

Hävstångseffekten som bolaget erbjuder med optioner som underliggande tillgång är upp till 1:5. Det innebär att du med 1 000 kronor kan få en kapitaleffekt motsvarande 5 000 kronor. 

ETF:er

Bolaget erbjuder ett brett utbud av de mest populära börshandlade fonderna ETF:er som underliggande tillgång för CFD-handel. ETF:er finns bland annat med aktier, råvaror och index. 

Med ETF:er som underliggande tillgång kan du välja en hävstångseffekt upp till 1:5. Det innebär att du med 1 000 kronor kan få en kapitaleffekt motsvarande 5 000 kronor. 

Erbjudanden hos Plus500

Plus500 har flera olika erbjudanden som du kan ta del av om du skapar ett konto hos handelsplattformen. Bolaget erbjuder bland annat ett demokonto, valbara hävstångseffekter beroende på marknad och handelsverktyg som Stop Loss. Se nedan för några erbjudanden som Plus500 erbjuder. För mer information om bolagets erbjudanden och fullständiga villkor vänligen se bolagets hemsida. 

 • Gratis demokonto för att du ska kunna testa produkten och skapa dig en förståelse för CFD-handel innan du börjar investera.
 • Inga avgifter tas ut för bland annat insättningar, valutaofferter i realtid, live CFD-priser på aktier och prisvarningar.
 • Plus500 får kompensation för sina tjänster genom spread köp/sälj, dvs du betalar när du öppnar en position för spreaden.
 • Flera tillgängliga marknader och upp till över 2 000 tillgängliga underliggande finansiella instrument.
 • Möjlighet att aktivera olika handelsverktyg för att kontrollera din investering genom Stop Loss, Stoppgräns och Garanterat stopp.
 • Olika hävstångseffekter beroende på vilket underliggande finansiellt instrument du väljer. Se mer information under respektive underliggande instrument.
 • Avgifter kan tas ut för nattfinansiering, valutaväxling, aktiehandelbaserad provision och garanterad stopporder.
 • En inaktivitetsavgift på 10 USD per månad tas ut om du inte loggar in på ditt konto på tre månader.

Om Plus500

Plus500 grundades 2008 och har sitt säte i Limassol på Cypern. Plus500-handelsplattform drivs av Plus500CY Ltd som är ett dotterbolag till det börsnoterade bolaget Plus500 Ltd som i sin tur är listat på Londonbörsen. 

Plus500CY Ltd är auktoriserat och reglerat av Cyprus Securities and Exchange Commission med licensnummer 250/14 för att erbjuda CFD:er. Bolaget har även separata filialer i Storbritannien, Singapore och Australien. 

Bolaget erbjuder mer än 2 000 finansiella instrument som underliggande tillgångar till CFD-handel och är en marknadsledande aktör inom branschen. För mer information om bolaget och deras fullständiga villkor vänligen se bolagets hemsida. 

Plus500 CFD-handel