Så fungerar handel med hävstång och hävstångseffekten

I det här avsnittet förklarar vi vad handel med hävstång och hävstångseffekten innebär och hur det går till.  

Handelsplattformar som erbjuder CFD-handel med hävstång

etoro logotyp vit
5/5
eToro

51% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Plus500 logotyp vit
4.5/5
Plus500

80% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

AvaTrade vit logotyp
4.5/5
AvaTrade

AvaTrade recension

76% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risk som finns för att du kommer att förlora dina pengar.

Populära avsnitt

Created with Fabric.js 1.7.22
Created with Fabric.js 1.7.22
Created with Fabric.js 1.7.22

Handla med hävstång och hävstångseffekten

Handel med hävstång och möjlig hävstångseffekt är en stor del av CFD handel. Vi har därför samlat information om vad hävstång och hävstångseffekt innebär.

Det finns olika sätt att handla med hävstång på och olika hävstångsprodukter att handla med. I den här artikeln går vi främst igenom hur CFD-handel med hävstång fungerar. 

I artikeln går vi igenom vad hävstång och hävstångseffekt är, hur handeln fungerar, vilka möjligheter och risker som finns, räkneexempel på handel med hävstång och vanliga användningsområden.

Artikeln riktar sig främst till dig som vill veta mer om vad handel med hävstång innebär, var och hur det är möjligt att handla med hävstång i Sverige och hur handeln fungerar i praktiken. 

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning.

Innehållsförteckning

Vad är hävstång?

Hävstång är ett form av verktyg som kan användas i olika finansiella instrument och kortfattat innebär verktyget att du får ökad exponering på marknaden.

Du investerar då en förhållandevis liten summa för att öppna din position. Handel med hävstång gör att du får en större position på marknaden med lånade pengar. 

Hävstångseffekten som uppstår gör att du kan handla med relativt små prisrörelser. Hävstång benämns ibland med den engelska termen leverage. 

Det finns flera olika typer av finansiella instrument som erbjuder handel med hävstång. Några av de vanligaste är CFD-kontrakt och optioner.

Beroende på vilken handelsplattform som du väljer att handla på kan den hävstång som är möjlig skilja sig. Om du handlar med hävstång med CFD-kontrakt skiljer sig ofta hävstången beroende på vilket underliggande finansiellt instrument du väljer och hur volatilt det är.

handla med hävstång

Vad är hävstångseffekten?

Hävstångseffekten är den totala exponering som du får på marknaden i förhållande till den det säkerhetskrav som du betalar. Positionens står i en procentuell relation till det investerade kapitalet och fungerar som ett säkerhetskrav. 

Beroende på vilken finansiell produkt som du handlar och vilken marknad du handlar på kan möjlig hävstångseffekt skilja sig åt. Beroende på handelsplattform kan också hävstången skilja sig åt. 

Finansiella produkter på en volatil marknad har ofta en lägre hävstångseffekt för att skydda din handel mot kraftiga marknadsrörelser. På likvida marknader erbjuds du däremot ofta en högre hävstångseffekt. 

Hävstångseffekt valutor Plus500
Exempel på möjlig hävstångseffekt för EUR/USD hos Plus500. Illustrativa priser.

Hävstång aktier

Det finns olika hävstångsprodukter som erbjuder aktiehandel med hävstång. Beroende på handelsplattform, marknad och aktie kan utbudet och möjlig hävstångseffekt variera.  

De vanligaste hävstångsprodukterna som erbjuder handel med hävstång är ofta derivat. Det innebär att du handlar med aktier som underliggande tillgång och dess prisrörelser istället för att äga aktien direkt. 

Några exempel på hävstångsprodukter som erbjuds är CFD-kontrakt, terminer, optioner och warranter. 

CFD-handel med hävstång

CFD-handel med hävstång fungerar på så sätt att din initiala insats är en liten del av den totala position som du kan ta på marknaden. Den initiala insatsen kallas för säkerhetskrav och är en procentsats som du måste investera för att kunna handla. Resterande belopp lånar handelsplattformen ut till dig. 

Beroende på vilken handelsplattform som du väljer att handla på kan den möjliga hävstången och säkerhetskravet variera. Hävstången varierar också beroende på vilket finansiellt instrument du väljer att handla med och hur volatilt det är. 

Guide: Steg-för-steg så fungerar CFD-handel med hävstång

Att handla med hävstång är vanligt inom CFD-handel. Det är relativt lätt att komma igång med din handel och en bråkdel av positionens fulla värde behövs för att öppna en position. 

Steg 1: Välj handelsplattform

Beroende på vilken handelsplattform du väljer att handla på kan möjlig hävstång och marknadsutbud skilja sig åt. Möjlig hävstångseffekt beror till stor del på hur volatil och likvid en marknad är.

Vid val av handelsplattform bör möjlig hävstångseffekt inte vara det enda som påverkar ditt val. Det är viktigt att ha i åtanke att en hög hävstångseffekt innebär en större risk och kan innebära negativa konsekvenser för din handel. 

Steg 2: Välj marknad

När du har valt handelsplattform och vill påbörja din handel går nästa steg ut på att välja marknad. Beroende på vilken marknad som du väljer kan möjlig hävstångseffekt skilja sig åt. 

Hävstångseffekten beror till stor del på hur volatil och likvid en marknad är. Valutamarknaden är till exempel väldigt likvid vilket innebär att möjlig hävstångseffekt ofta är hög. 

Steg 3: Välj position och säkerhetskrav

I nästa steg väljer du hur många CFD:er som du vill handla med. Du bestämmer själv hur mycket du vill investera och betalar den procentsats som du väljer för säkerhetskrav. 

Säkerhetskravet är oftast förutbestämt och kan skilja sig mellan olika handelsplattformar och beroende på vilken marknad du handlar på. 

Steg 4: Välj automatiskt stop loss och limits

För att kontrollera din handel i större utsträckning rekommenderas att du aktiverar funktionen stop loss. Flera handelsplattformar har det även numera som krav för att kunna öppna en position på marknaden.

Stop loss är en förutbestämd risktoleransnivå och innebär att din förlust stoppas automatiskt om marknaden når den förutbestämda toleransnivån. Du begränsar då din förlust eftersom handeln avslutas automatiskt.

Handel med hävstång innebär att väldigt små marknadsrörelser kan påverka din handel under en kort period. En stop loss funktion gör att du har större kontroll över hastiga prisrörelser. 

Steg 5: Övervaka och stäng din position

Handeln kan övervakas online och du kan addera eller ta bort antal i positionen hos mäklaren. 

Om du aktiverat stop loss eller limits kommer din handel, likt CFD-handel i allmänhet, att avslutas när den når din förutbestämda nivå. 

Om du inte aktiverat en förutbestämd nivå måste du själv avsluta din CFD-handel. Du går då in hos din mäklare för att stänga ner din position. Du ser då direkt din vinst eller förlust. 

Risker och möjligheter med hävstångseffekten

Innan du börjar handla med hävstång är det viktigt att du förstår vad hävstångseffekten innebär och vilka risker och möjligheter som är förknippade med handeln.

Möjligheter

Hävstångseffekten kan leda till en större avkastning än vid traditionell handel eftersom du inte behöver investera en så stor del av positionen men ändå får full exponering på marknaden. Din position på marknaden är därmed inte beroende av hur mycket pengar som du kan investera. 

Du har också möjlighet att göra vinst på finansiella produkter som går ner i pris genom att ta en kort position och inte endast frigöra vinst när priset på en produkt går upp som vid traditionell handel.

Flera av hävstångsprodukterna är även möjliga att handla med dygnet runt vilket inte är möjligt i samma utsträckning vid traditionell handel. 

Risker

Det finns också flera risker förknippade med handel med hävstång. Eftersom du får en större exponering på marknaden innebär det att du kan göra en förlust som motsvarar hela din positions värde. CFD-handel kan därför leda till ökade eventuella förluster.

Den initiala insatsen och det säkerhetskrav som krävs för att öppna en position på marknaden är förhållandevis litet och består endast av en liten del av det kapital som du handlar med. 

Inom området som regleras av ESMA måste handelsplattformarna och nätmäklarna erbjuda icke-professionella kunder ett skydd mot negativ kontobalans. Det innebär att kunderna inte kan förlora större belopp än vad de ha täckning för på kontot. 

Även om du inte kan förlora mer än den totala summan på ditt konto är det viktigt att du alltid har med din positions fulla värde i beräkningen och hanterar din risker genom olika funktioner som erbjuds hos handelsplattformarna. 

Det finns flera sätt att hantera och minimera din risker med hävstångseffekten och CFD-handel. Ett av sätten är genom att aktivera Stop Loss innan du öppnar din position på marknaden.

Eftersom du lånar pengar med hävstångshandel kan du behöva betala en finansieringskostnad om du vill hålla din position öppen över natten. Beroende på vilken handelsplattform som du väljer att handla på kan avgiften skilja sig. 

Se mer om riskerna och möjligheterna med CFD handel här. 

Hävstång hos Plus500
Exempel på möjlig hävstångseffekt på en aktie hos Plus500. Illustrativa priser.

6 marknader med möjlig hävstångseffekt

1. Forex Trading

En vanlig marknad att handla med hävstång på är genom forex trading eller valutahandel. Valutamarknaden är likvid vilket innebär att möjlig hävstång ofta är högre än hos andra marknader.

Det finns flera hävstångsprodukter som är möjliga på marknaden och CFD-handel är en av dem. 

2. Kryptovaluta

Handel med kryptovaluta är en annan marknad som är möjlig med hävstång. Eftersom kryptomarknaden är väldigt volatil är den möjliga hävstångseffekten oftast lägre är för den vanliga valutamarknaden.  

CFD-handel är en hävstångsprodukt som erbjuds på marknaden. 

3. Aktier

Aktiehandel är möjlig att genomföra med hävstång. Beroende på vilken marknad och aktie som du väljer kan möjlig hävstångseffekt skilja sig åt. 

Aktiehandel med hävstång går att genomföra med flera hävstångsprodukter. En av dessa är CFD-handel. 

4. Index

Olika typer av index går att handla med hävstång. Beroende på handelsplattform kan utbudet skilja sig. Vanliga index är till exempel aktieindex, valutaindex, råvaruindex och kryptoindex. 

Ett sätt att handla index med hävstång är genom CFD-handel. 

5. ETF:er och förhandlade fonder

ETF:er och förhandlande fonder går att handla med hävstång. Ett sätt att handla med hävstång är genom CFD-handel. Beroende på handelsplattform kan möjlig hävstångseffekt och utbudet skilja sig åt. 

6. Råvaror

Råvaror går även att handla med hävstång. Beroende på vilken råvara som du väljer att handla med kan möjlig hävstångseffekt skilja sig åt. Ett sätt att handla råvaror med hävstång är genom CFD-handel. 

Räkneexempel: CFD-handel med hävstång

Vi gör ett antagande att varje aktie i ett bolag kostar 100 kronor styck och du vill köpa totalt 3000 aktier. Du behöver då i traditionell aktiehandel ha ett totalt kapital motsvarande 300 000 kronor (3000×100) för att kunna genomföra handeln. 

Genom att använda hävstångseffekten med CFD handel behöver du istället bara betala den säkerhetskravet. Om du har ett säkerhetskrav på 10% innebär det att du endast behöver betala 10% av 300 000 kronor, dvs 30 000 kronor för att starta din handel. Du få dock med hävstångseffekten en exponering för 300 000 kronor på marknaden.  

Om värdet på aktien stiger i värde med 5% till 105 kronor har du genom hävstångseffekten chans till betydligt högre avkastning jämfört med traditionell aktiehandel. En ökning med 5% skulle ge dig en vinst på 15 000 kronor med traditionell aktiehandel. 

Med hävstångseffekten och CFD handel får du fortfarande den totala exponeringen och en vinst med 15 000 kronor. Däremot är din initiala insats endast 30 000 kronor och din avkastning blir därmed 50%.