Kort position förklarat och hur strategin används

I den här artikeln går vi igenom vad en kort position innebär och hur du kan gå kort genom CFD-handel. 

Kort position på marknaden

En kort position på marknaden innebär kortfattat att man tror att priset på det underliggande instrument kommer att gå ner.

Det finns flera olika sätt att ta en kort position på marknaden. Den här artikeln handlar främst om hur du kan ta en kort position på marknaden genom CFD handel

Artikeln riktar sig till dig som vill veta mer om vad en kort position innebär, när strategin kan användas och hur du gör för att ta en kort position genom CFD-handel. 

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning.

Senast uppdaterad: 2024-01-31

Innehållsförteckning

Vad är en kort position?

En kort position på marknaden innebär att man tror att värdet på en aktie kommer att gå ner och tar därför en kort position på marknaden för att tjäna pengar på nedgången.

Det går att ta en kort position på flera finansiella marknader men det vanligaste sättet är på aktiemarknaden. Det innebär kortfattat att man säljer en aktie som man inte äger från början.

Man lånar då aktier av en mäklare för att ta en kort position och sälja aktier som man sedan köper tillbaka på ett förhoppningsvis lägre pris. En kort position kallas också för gå kort och blankning. Det engelska ordet short position kan också användas ibland. 

Motsatsen till en kort position på marknaden är en lång position.

Hur tar man en kort position på marknaden?

Det finns olika sätt att ta en kort position på marknaden på. En kort position kan man ta på flera olika finansiella marknaden. Det finns också olika finansiella instrument som du kan använda för att ta en kort position. 

Ett sätt att ta en kort position är genom CFD-handel. Du tar då en kort position på marknaden genom att handla med prisrörelser. Genom att ta en kort position innebär det att du tror att marknaden kommer att gå ner. 

Om du istället tar en kort position direkt på aktiemarknaden lånar du aktier från en mäklare som sedan binder dig till att ge tillbaka aktierna när du köpt tillbaka dem för ett förhoppningsvis lägre pris.

För mer information om hur en kort position och blankning går till inom aktiehandel, se vårt avsnitt om att blanka aktier

Kort position i CFD-handel

Om du ska handla med CFD-kontrakt behöver du välja vilken position som du tar på marknaden. Om du tror att marknaden ska gå ner tar du en kort position vilket innebär att du kan tjäna pengar på om den underliggande tillgången går ner i värde.

Du äger aldrig tillgången utan handlar med prisrörelser på marknaden. Det finns flera olika marknader och underliggande tillgångar att handla med.

Du kan till exempel handla med aktier, index, kryptovaluta, råvaror och valutor. Inom CFD-handel brukar en kort position även kallas för att man väljer att sälja på marknaden. 

Mer om strategier

Att ta korta positioner på marknaden är bara en av många investeringsstrategier som finns. Om du istället väljer att ta en lång position på marknaden innebär det att du tror att marknaden kommer att gå upp.

CFD-handel är ett sätt att ta någon av dessa positioner utan att äga den underliggande tillgången. Hedging är också en investeringsstrategi som kan användas för bland annat riskhantering.

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden.