Inflationstakten fortsätter uppåt

Inflationen fortsätter att rusa i Sverige och i augusti uppgick inflationstakten till 9%. Det är den högsta inflationssiffran sedan 1991. Enligt experter beror den höga siffran till stor del på de kraftigt stigande elpriserna.

Innehållsförteckning

inflationstakten

Inflationstakten uppgick till 9%

Inflationstakten uppgick i augusti till 9% enligt nya siffror från SCB. Det är mer än vad flera experter förväntade sig och innebär en rejäl ökning bara från juli månad då siffran låg på 8%. 

Inflationstakten som rapporterats mäts enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta). Siffran mäts jämfört med samma månad föregående år och i augusti låg den alltså på 9%, vilket är den högsta inflationssiffran sedan 1991. 

Till stor del elpriserna som påverkar

Enligt SCB är det till stor del de kraftigt ökade elpriserna som påverkade inflationstakten. Månadsförändringen av elpriserna jämfört med juli var hög och en ökning med 29 procent noterades i augusti månad. 

Men det är inte bara elpriserna som påverkat inflationen. Även stigande räntekostnader bidrog till ökningen. Samtidigt som det också är en fortsatt bred prisuppgång för bland annat livsmedel, hushållsinventarier och restaurangbesök. 

Inflationssiffan exklusive energi uppgick enligt SCB till 6,8 procent, vilket är en ökning från juli månads 6,6 procent (Källa).

Räntebesked från Riksbanken kommer nästa vecka

När nyheten om den oväntat höga inflationstakten presenterades svarade börsen med en bred nedgång under onsdagen. Den 20 september nästa vecka kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken om den nya reporäntan och den höga inflationstakten resulterar i att en höjning är att vänta. Det återstår bara att se hur hög höjningen blir. I dagsläget ligger reporäntan på 0,75 procent. 

Nyheten om den höga amerikanska inflationen skakade också om världens börser i början av veckan. Siffran var högre än väntat och många experter tror därför att den amerikanska centralbanken kommer att göra en så kallad trippelhöjning av räntan. Även Feds besked väntas komma under nästa vecka den 21 september.

Läs mer i våra artiklar om aktiehandel.

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid