Om oss

Allmän information om webbplatsen.

CFD Info logotyp utan text

Om CFD INFO

Cfdinfo.se är en svensk webbplats som startades 2020. Syftet med CFD Info är att bistå med information kring olika ämnen relaterade till CFD-kontrakt. All information på webbplatsen är författad av ekonomer med magisterexamen inom företagsekonomi med särskild inriktning mot finansiering. 

Om materialet på CFD INFO

Informationen på CFD INFO är tänkt att ge våra besökare en grundläggande förståelse för CFD-kontrakt, bland annat genom att beskriva dess uppbyggnad, struktur, attribut, användningsområden och redogöra för olika handelsplattformar. Informationen ska däremot inte på något sätt tolkas som rådgivning. 

Vi har som ambition att hålla materialet på webbplatsen uppdaterat och relevant i största möjliga mån och genomför därför regelbundna faktakontroller, men med tanke på fältets vidd finns risken att vissa ändringar undgår oss. Därför kan vi inte garantera att information på webbplatsen alltid är korrekt. 

Det finns en utförligare beskrivning av det vi behandlar i detta avsnitt i våra Användarvillkor

Juridisk friskrivning​

Handel med finansiella instrument är förknippat med risk och kan resultera i värdeökning eller värdeminskning i ditt satsade kapital. CFD är ett derivatinstrument med hävstång vilket innebär att du kan förlora mer pengar än det du investerat. Inget du läser på webbplatsen ska betraktas som ekonomisk eller juridisk rådgivning. Kontrollera alltid att informationen som angivits på vår webbplats är aktuell.