CFD

Information om CFD och hur de fungerar

Allmän information om Contract for difference. Läs bland annat om kontraktens struktur, löptid, matematiska uppbyggnad m.m.

Om CFD

CFD är en förkortning av Contract For Difference, som är ett derivatinstrument där två parter ingår ett kontrakt om att handla på prisförändringen i en finansiell tillgång. Kontraktet är konstruerat så att ena parten ska betala den andra parten mellanskillnaden mellan det ingående priset den underliggande tillgången har då kontraktet öppnas och priset på den underliggande tillgången har när kontraktet stängs. 

Vem som ska betala vem beror på ifall priset står högre eller lägre när kontraktet stängs än när det öppnades. Affären genomförs utan att någon av parterna investerar direkt i den underliggande tillgången. Precis som namnet indikerar så spekulerar de båda parterna enbart i prisskillnaden i den underliggande tillgången.

Kontraktens löptid

Ett CFD-kontrakt upprättas på obestämd löptid. Innehavaren får själv välja hur länge kontraktet ska gälla, det vill säga att det är först då denne väljer att avsluta ett kontrakt som det kan stängas, utom vid de fall en innehavare inte har råd att fylla på säkerhetsmarginalen då kursen går åt ”fel” håll.

Ett kontrakt kan upprättas för att sedan avslutas efter bara några timmar, men kan i teorin fortgå i oändlighet ifall innehavaren så önskar. Oftast får innehavaren betala en avgift ifall denne väljer att behålla en positioner över natten. 

Att investeraren själv får kontrollera kontraktets löptid torde göra CFD mer attraktivt för handel än andra derivat som till exempel optioner som förfaller vid ett bestämt datum.

CFD kan stängas när innehavaren är nöjd med resultatet och inte tvingas till avslut. Att kontrakten kan hållas även kort tid gör att det är ett verktyg som kan användas i mer aktiv handel som daytrading.

CFD:s löptid är obestämd

CFD:s matematiska uppbyggnad

För att förenkla den matematiska beskrivningen av CFD:s struktur kan man göra antagandet att CFD är ett optionsliknande derivat konstruerat på sådant sätt att om man bortser från transaktionskostnader så motsvarar det teoretiska priset exakt priset för de underliggande tillgångarna.

Genom hävstången får investerare ta högt belånade positioner utan att äga den faktiska tillgången.

Vidare antas att CFD inte har några marginalvinstkrav samt att ett definierat utgångsdatum T som gör att CFD:s pris P (t) och underliggande aktiepris A (t) blir samma. I verkligheten existerar inget slutdatum; marginalvinstkrav och transaktionskostnad tillkommer.

De kassaflöden som uppstår för innehavet av ett CFD-kontrakt kan visas enligt följande, för villkoret att datum T>0 och priset vid köpet är P0.

I : Vid datumet 0 är det inget kassaflöde.

II: Vid datumet T så är det kassaflöde från säljaren till köparen av (PtP0) = (AtA0).

III: Vid varje datum t fram till utgångsdatumet betalar köparen ränta till säljaren rAt-1 där r är den dagliga räntan.
 
IV: Om det är utdelning Dt på aktien vid datumet innan utgångstiden så betalar säljaren det beloppet till köparen.
 
Via induktion går det påvisa att kontraktets design leder till exakt prisspegling mellan CFD och samtida aktiepriser (Pt=At).
 
CFD:s matematiska uppbyggnad

Handelsplattformar för CFD-handel

Det finns en rad olika plattformar som erbjuder en möjligheten att handla med CFD:er. Ett bra tips är att välja plattformar som står under en regulators tillsyn. Två kända exempel är Plus500 och eToro.

Minsta Insättning

1000 SEK

Vår sammanfattning

Snabbfakta

Registrering

72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

eToro logo grön

Minsta Insättning

2000 SEK

Vår sammanfattning

Snabbfakta

Registrering

67% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Vilka tillgångar man kan spekulera i

När du handlar med CFD har du möjligheten att spekulera i en rad olika typer finansiella instrument som underliggande tillgångar. De vanligaste exemplen på underliggande tillgångar som ligger till grund för kontrakten är: aktier, aktieindex, råvaror, valutor och kryptovalutor.

Du kan själv välja en specifik sektor, land eller valuta för din underliggande tillgång. Vissa handelsplattformar ger dig även möjlighet att välja ETF:er och optioner som underliggande tillgångar. 

Olika handelsplattformar erbjuder olika typer av underliggande tillgångar som du kan investerare i. För mer information om vad respektive handelsplattform erbjuder, se respektive sida. 

Aktiehandel

CFD:s struktur och det stora urvalet av aktier och index som erbjuds gör att CFD ofta används för trading av aktier.

Forex Trading

CFD erbjuder möjligheten att handla i olika valutor, vilket innebär att CFD ofta används för Forex Trading.

Handel med kryptovalutor

På samma sätt som CFD används för vanlig Forex Trading kan man även handla i kryptovalutor, som exempelvis den populära kryptotillgången Bitcoin.

Handel med råvaror

Genom kontrakten går det att handla i ett stort utbud av råvaror som annars är svåra att få tillgång till.

Vanliga frågor om CFD

Vad finns det för risker med CFD-handel?

Det finns flera risker med att handla med CFD-kontrakt och säkerställ att du har koll på samtliga risker och dess konsekvenser innan du börjar handla med CFD-kontrakt. 

Du kan bland annat förlora mer pengar än ditt saldo på kontot, du kan förlora mer pengar än du betalade för att öppna positionen, dina positioner kan stängas oväntat och medföra att du förlorar pengar och du kan råka ut för plötsliga förluster som är större än förväntat. Du kan även uppleva att en order genomförs på en annan nivå än den som du har specificerat. Det är bara några av de risker som du bör känna till med CFD-handel. 

Fler av handelsplattformarna erbjuder olika typer av funktioner som kan begränsa dig för delar av dessa risker. Se mer information under respektive handelsplattform.

Vad kostar det att handla med CFD?

Flera av de underliggande tillgångarna som CFD erbjuder är helt courtagefria. Till exempel handlas CFD:er som följer olika aktieindex, räntepapper, råvaror och valutor helt utan courtagekostnad. Den kostnad om du betalar för de transaktionerna är då endast spreaden, dvs skillnaden mellan köp- och säljkurs. 

Courtage betalar du dock om du handlar med ett CFD-kontrakt som följer rörelsen på en enskild aktie. Det courtage som du då behöver betala består oftast av en rörlig och en fast del. Den rörliga delen är en procentandel av transaktionsvärdet och den fasta delen är den minsta avgiften som du måste betala. 

Beroende på vilken handelsplattform som du väljer kan det tillkomma andra avgifter som till exempel en avgift om du behåller ditt CFD-kontrakt över natten. Se mer information under respektive handelsplattform.

Vad är säkerhetskrav?

När du handlar med säkerhetskrav har du möjlighet att få full exponering mot en marknad men behöver endast en bråkdel av det kapital som du annars hade behövt för din investering. Ditt säkerhetskrav är den summa pengar som du måste deponera för att öppna en position. 

Säkerhetskraven skiljer sig beroende på vilken underliggande tillgång som du väljer och vilken handelsplattform som du handlar på. Säkerhetskraven kan variera från 3% till 50%. Ofta erbjuder handelsplattformarna olika säkerhetskrav beroende på underliggande tillgång. För mer information se respektive handelsplattform.

Vad är spread?

Spreaden är prisskillnaden mellan en köpkurs (vad du betalar om du köper en marknad) och säljkurs (vad du betalar om du säljer en marknad). En aktie kan exempelvis samtidigt ha en köpkurs på 105,15 kronor och en säljkurs på 105,35 kronor. Spreaden är i det fallet 0,2 (105,35-105,15=0,2).

Vad är hävstång?

Med CFD-handel baseras din vinst eller förlust beroende på positionens hela värde. Detta gäller trots att du endast investerar en förhållandevis liten summa för att öppna en position. Med hjälp av hävstången får du då en större position med lånade pengar. Det innebär att avkastningen eller förlusten av din investering kan bli stor i förhållande till ditt initiala utlägg. 

Valbar hävstång skiljer sig beroende på handelsplattform och underliggande finansiella instrument. Innan du börjar handla med CFD-kontrakt är det viktigt att du förstår vad hävstångseffekten innebär och dess risker och konsekvenser.

Vad innebär Stop Loss?

Flera av handelsplattformarna erbjuder olika funktioner som du kan aktivera för att kontrollera din CFD-handel. Stop Loss är en sådan funktion som automatiskt stänger din position om marknaden förändras i en ofördelaktig riktning. Flera plattformar erbjuder möjlighet för dig att själv välja vilken nivå som du vill lägga din Stop Loss.

Vad innebär Dynamisk Stopp?

Dynamisk Stopp är en funktion som flera handelsplattformar erbjuder för dig som kund för att kontrollera din CFD-handel. Om du aktiverar Dynamisk Stopp när du öppnar en position flyttas stoppet efter din vinst. Om marknaden då vänder stängs din position vid stoppets nya nivå. Det innebär att du med funktionen kan låsa dina vinster utan att behöva justera din position eller stopporder.

Vad är en Limitorder?

Limitorder är en funktion som flera handelsplattformar erbjuder. Du har då möjlighet att ställa in en Limitorder som överensstämmer med ditt vinstmål. Din position stängs då när du uppnår ditt vinstmål.

Behöver jag betala skatt för CFD-handel?

CFD-handel ska alltid redovisas till Skatteverket. I de flesta fall gäller den vanliga realisationsvinstbeskattningen på 30% av vinsten eftersom Skatteverket klassificerar CFD:er som terminsliknande instrument.  

Redovisningen kan dock ske på olika sätt beroende på vilken handelsplattform som du använder för din handel. Det är därför viktigt att du alltid kontrollerar med Skatteverket innan du börjar handla så du vet hur du ska redovisa din handel.

Vad händer om man har kvar ett CFD-kontrakt över natten?

Eftersom CFD-handel inte är långsiktiga investeringar får du betala en avgift om du vill behålla ett kontrakt över natten.

Avgiften varierar beroende på vilken mäklare eller handelsplattform som du använder. Normalt är avgiften baserad på det aktuella landets interbankränta, STIBOR i Sverige, plus ett räntepåslag från handelsplattformen. Påslaget varierar beroende på plattform och ligger normalt på interbankräntan plus mellan 2-4%. 

Vad är en köpkurs?

En köpkurs är enkelt uttryckt det pris som en motpart är beredd att köpa ett värdepapper för av dig. När du handlar med CFD:er är köpkursen det pris som din mäklare eller handelsplattform är beredd att köpa ditt CFD-kontrakt för.

Vad är en säljkurs?

En säljkurs är enkelt uttryckt det pris som en motpart är beredd att sälja ett värdepapper för till dig. När du handlar med CFD:er är säljkursen det pris som din mäklare eller handelsplattform är beredd att sälja ett CFD-kontrakt för till dig.

Hur fungerar CFD med aktieindex som underliggande tillgång?

Det brukar finnas ett stort utbud av aktieindex hos handelsplattformarna som du kan välja bland. Aktieindex brukar bestå av de 30 största aktierna på den marknad som du väljer att investera i. Utbudet av aktieindex varierar beroende på vilken handelsplattform du väljer. Det kan finnas allt ifrån 50 till 150 aktieindex tillgängliga. Se respektive handelsplattform för mer information.

Hur fungerar CFD med aktie som underliggande tillgång?

Det finns ett brett utbud av aktier hos handelsplattformarna som du kan välja som underliggande tillgång till ditt CFD-kontrakt. Det förutsätter dock att aktien är likvid och handlas för att de ska erbjudas som underliggande tillgång. Beroende på vilken handelsplattform som du väljer finns det ett varierat utbud av aktier men det kan uppgå till närmare 10 000 olika aktier på vissa handelsplattformar.

Hur fungerar CFD med råvaror som underliggande tillgång?

Det är möjligt att handla med flera olika råvaror som underliggande tillgång till ditt CFD-kontrakt. Utbudet skiljer sig beroende på vilken handelsplattform som du väljer och vissa plattformar har upp till 150 olika råvaror att välja mellan. De vanligaste och mest handlade råvarorna är olja och guld.

Hur fungerar CFD med valuta som underliggande tillgång?

Flera handelsplattformar erbjuder ett brett utbud av valutor som underliggande tillgång till CFD:er. Valutor handlas i valutapar och ditt CFD-kontrakt följer då utvecklingen av det valutapar som du väljer. Exempel på de vanligaste valutaparen är EUR/USD och EUR/GBP. Utbudet kan skilja sig beroende på vilken handelsplattform som du väljer.

Hur fungerar CFD med kryptovaluta som underliggande tillgång?

Kryptovaluta har blivit vanligare de senaste åren. Utbudet av valutapar inom kryptovaluta är betydligt större än vanliga valutapar. Det kan dock skilja sig beroende på vilken handelsplattform du väljer men valutapar inom kryptovaluta kan uppgå till närmare 300. 

Däremot krävs det att valutan är likvid för att du ska kunna köpa ett CFD-kontrakt med den underliggande valutan.

Hur fungerar CFD med räntepapper som underliggande tillgång?

Flera av handelsplattformarna erbjuder olika typer av räntepapper som underliggande tillgångar till CFD:er. Räntepapper är oftast kopplade till olika typer av statsskulder. Utbudet beror på vilken handelsplattform som du väljer men vissa har upp emot 80 valbara räntepapper.

Vad innebär professionella kunder?

Flera av handelsplattformarna erbjuder speciella villkor för professionella kunder. De har exempelvis möjlighet till ett lägre säkerhetskrav och större hävstångseffekter. 

För att registrera dig som en professionell kund hos handelsplattformarna ställs krav på din professionalitet som trader och din portfölj. Kraven kan skilja sig mellan bolagen och för mer information se respektive bolags hemsida.