Om handel med kryptoindex och vad det innebär

Här hittar du information om kryptoindex, vad det innebär och hur du kan handla kryptoindex i Sverige. 

Handla med kryptoindex

Kryptoindex mäter förändringar i olika kryptovalutors värde genom att följa deras utveckling. Det är likt övriga index en sammansättning av flera kryptovalutor och ger därför en bredare exponering på marknaden. 

Det finns olika sätt att handla kryptoindex på. I den här artikeln går vi främst igenom hur du kan spekulera i prisrörelser av ett index genom CFD handel

I artikeln går vi igenom vad ett kryptoindex är, vilka populära index som finns och hur du kan handla index. Vi har även gjort en tydlig steg-för-steg guide om hur handel med kryptoindex går till genom CFD-handel. 

Artikeln riktar sig främst till dig som vill veta mer om index för kryptovalutor och söker en tydlig guide i var och hur du kan handla med den finansiella produkten i Sverige.  

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning. 

Senast uppdaterad: 2023-01-31

Handelsplattformar som erbjuder CFD-handel med kryptoindex

Det finns flera olika handelsplattformar som erbjuder CFD-handel med kryptoindex som underliggande tillgång. En av dessa är Plus500. 

Plus500 logo

Minsta Insättning

100 USD

Registrering

79% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Innehållsförteckning

Vad är ett kryptoindex?

Kryptoindex är en sammansättning av flera olika kryptovalutor. Kryptovalutorna är viktade i indexet baserat på respektive kryptovalutas marknadsvärde. Marknadsvärdet på kryptovalutorna räknas oftast ut mot USD. 

Likt valutaindex påverkas indexets värde på kryptovalutorna som ingår i indexet och dess utveckling. De kryptovalutor som ingår i indexet påverkar därför indexets värde genom att marknadsvärdet på dem går upp eller ner. 

Beroende på vilken handelsplattform som du väljer att handla på kan utbudet och sammansättningen av kryptovalutor skilja sig. Plus500 erbjuder bland annat ett kryptoindex som heter Crypto10 och baseras på de tio största kryptovalutorna. Det finns också handelsplattformar som delar upp kryptovalutorna i olika grupper och skapar index beroende på till exempel marknadsvärde men också marknad. 

Index för kryptovalutor har blivit allt vanligare i takt med att fler kryptovalutor skapats och blivit populära. Flera kända aktörer har börjat lansera och se över de index som finns. Indexjätten MSCI gick bland annat nyligen ut med information om att de tittar på att lansera ett kryptoindex enligt Reuters.

Olika sätt att handla kryptoindex

Det går att handla med kryptoindex på olika sätt. Om du vill spekulera i marknadens rörelser och utveckling istället för att investera direkt i tillgången kan du handla genom CFD-handel. 

Handelsplattformarna har olika utbud av index och vissa erbjuder inte index för kryptovalutor alls. Istället erbjuder de kanske bara aktieindex eller valutaindex. Det är därför bra att se över vilka underliggande tillgångar som handelsplattformarna erbjuder innan du börjar handla. 

Ett annat sätt att handla, likt med övriga index, är genom att direkt investera i ett index för kryptovalutor. Du följer då indexets utveckling och väljer när du säljer ditt innehav. 

Guide steg-för-steg: Så handlar du kryptoindex med CFD

Det är relativt enkelt att komma igång med din CFD-handel eftersom allt sker online. När du bestämt dig för vilken plattform som du vill handla på är det bara några få steg som krävs för att du ska kunna komma igång med din handel.

Steg 1: Skapa ett konto

Beroende på vilken handelsplattform som du väljer att handla på kan utbudet skilja sig. När du bestämt dig för en handelsplattform är det första steget innan du kan börja handla att skapa ett konto.

Flera handelsplattformar erbjuder ett gratis demokonto som innebär att du kan testa handeln med fiktiva pengar. Det är en bra tjänst att testa på eftersom den är helt gratis och ger dig en ökad förståelse för hur plattformen fungerar oavsett om du är nybörjare eller erfaren trader. 

Steg 2: Välj kryptoindex

När du i nästa steg ska påbörja din handel väljer du vilken underliggande tillgång som du vill spekulera i. Här väljer du i detta fall kryptoindex som underliggande tillgång och mer specifikt exakt det index som du vill spekulera i. 

Steg 3: Välj position

I nästa steg väljer du vilken position som du vill ta på marknaden. Du väljer i detta steg om du vill ta en lång eller kort position på marknaden. Du anger också storleken på din position och vilken hävstång som du vill handla med. 

Steg 4: Välj automatiskt stop loss och limits

Innan du öppnar din position är det bra att aktivera en stop loss funktion. Du kan med en sådan funktion begränsa din förlust och på så sätt få större kontroll över din handel.

Funktionen innebär att din position avslutas när du når en förutbestämd toleransnivå. Se här för mer information om hur stop loss fungerar. 

Steg 5: Övervaka och stäng din position

Övervaka din position när du öppnat den. Du kan då se din aktuella vinst eller förlust och enkelt stänga din position när du känner dig klar med din handel. 

Kryptoindex och kryptovalutor hos Plus500
Några kryptoindex och kryptovalutor som erbjuds hos Plus500. Illustrativa priser.

Vad innebär CFD-handel med kryptoindex?

Om du väljer att handla index med CFD innebär det att du spekulerar i prisrörelser på marknaden och den underliggande tillgångens utveckling. Indexet blir då den underliggande tillgången till din handel. Det innebär att du kan ta positioner på marknaden som både gör att du kan tjäna pengar på om tillgången går upp eller ner. 

Handel med CFD har oftast ett kortare tidsspann än traditionell handel direkt i en tillgång. De flesta handelsplattformar tar ut en avgift om du håller en position under natten. Handeln innebär också att du kan handla med små marknadsrörelser. 

Handel med CFD och index ger dig också möjlighet att använda en hävstångseffekt som ger dig en större exponering än den initiala insatsen.

Handeln går till på så sätt att du väljer position genom att gå kort eller lång. Om du tar en lång position på marknaden innebär det att du spekulerar i att priset på indexet kommer att gå upp och tvärtom vid en kort position.

Oavsett vilken position som du väljer kan du alltså göra en vinst vilket skiljer sig ifrån en investering direkt i tillgången då du endast kan göra vinst om indexet går upp och du säljer. 

Viktigt att tänka på innan du börjar med CFD-handel med kryptoindex

Handel med CFD är komplext och förknippat med både stora risker och möjligheter. Det är därför viktigt att du förstår vad CFD innebär innan du börjar spekulera i marknadsrörelser hos underliggande finansiella instrument.

Det är också viktigt att du förstår vad ett index för kryptovalutor är, hur det fungerar och vilka faktorer som kan påverka dess utveckling. 

Det är också viktigt att du förstår konsekvenserna av och vad det innebär att handla med hävstång och hävstångseffekt

Skillnad på kryptoindex och handel med kryptovaluta

Genom att handla med index istället för att direkt handla kryptovaluta kan du få en större och bredare exponering på marknaden.

Handel med index innebär att du får samma exponering mot flera valutapar med en position istället för att köpa en position och spekulera i varje enskilt valutapar. 

Din position får också en större diversifiering och blir mindre känslig för externa faktorer som kan påverka en enskild valuta.

Mer om index

Kryptoindex är bara ett typ av index som går att handla med CFD. Om du vill veta mer om vilka index som det är möjligt att handla CFD med se våra avsnitt om index, valutaindex och aktieindex.  

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden.