Minsta insättning hos eToro är $50

eToro erbjuder förbättrade villkor i en handfull marknader, däribland Sverige, från och med augusti. Minsta insättning är nu $50. 

minsta insättning $50

Innehållsförteckning

Minsta insättning sänks kraftigt

Under julis andra hälft meddelade eToro att de sänkt beloppet för nya kunders första insättningen till $50 i Nederländerna, Tyskland, Österrike samt i grannlandet Norge. Det är en sänkning med 75% från den tidigare nivån på $200. Efter månadsskiftet aviserade eToro att de nya villkoren skulle utökas i en handfull länder, däribland Sverige. 

Det innebär kort sagt att svenskar som väljer att öppna ett konto hos eToro bara behöver sätta in $50, istället för $200, för att kunna investera i aktier eller bedriva CFD handel hos handelsplattformen. 

Barriären för att börja handla med riktiga pengar hos eToro har därmed sänkts kraftigt, framför allt jämfört med perioden då insättningsbeloppet temporärt höjdes till $1000 till följd av att den globala efterfrågan för investeringar i kryptotillgångar ökat snabbt runt årsskiftet.

Antalet använder växer stadigt

Handelsplattformen har nu över 20 miljoner registrerade använder världen över, varav 3,1 miljoner tillkom under Q1. Företagets VD, Yoni Assia, tror att det ökade intresset beror på ett ökat intresse för aktier och kryptotillgångar (Källa).

Slutsats och summering

De nya villkoren kommer säkerligen göra det mer attraktivt för svenskar att börja handla hos eToro, men så länge de inte erbjuder ISK i sitt produktutbud tror vi att de kommer få det svårt att utmana aktörer som Avanza och Nordnet om svenska aktieinvesterare. 

Det är snarare inom området trading de har större chans att breda ut sig. 

eToro disclaimer

eToro är en multiassetplattform som erbjuder möjligheten att investera i aktier såväl som handel med CFD.

CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstång. 51 procent av privatinvesterare förlorar pengar vid CFD-handel med denna leverantör. Du bör fundera på om du är införstådd med hur CFD:er fungerar och om du kan ta den höga risk att förlora pengar som det innebär.

Denna kommunikation är avsedd endast för informations- och utbildningssyften och ska inte betraktas som investeringsråd eller investeringsrekommendation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. 

Copy trading utgör inte investeringsråd. Värdet på dina investeringar kan gå upp eller ner. Ditt kapital är i risk.

eToro USA LLC erbjuder inte CFD:er och åtar sig inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av innehållet i denna publikation som upprättats av vår partner baserat på offentligt tillgängliga källor för icke-enhetsspecifik information om eToro.

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar