Mot nytt rekordår för börshandlade fonder

rekordår för börshandlade fonder

Börshandlade fonder, eller ETF:er, har blivit allt vanligare som investering och enligt en ny rapport publicerad av fondbolaget Lyxor är 2021 på väg mot ett nytt rekordår för den finansiella tillgången.

Nytt rekordår väntas för ETF:er

En ETF kallas ofta på svenska för en börshandlad fond och kan handlas på flera olika sätt. Den finansiella tillgången har blivit allt vanligare att investera i eller handla med de senaste åren och i år är vi alltså på väg mot ett rekordår enligt månadsrapporten Money Monitor publicerad av fondbolaget Lyxor (Källa). 

Under 2021 har den europeiska ETF-marknaden redan uppnått rekordnivåer och med inflöden motsvarande minst 10 miljarder euro varje månad sen början av året. I juli hade det finansiella instrumentet inflöden motsvarande 11,8 miljarder euro.

Vad beror den starka tillväxten på?

Enligt rapporten finns det flera anledningar till den starka tillväxten. En av anledningarna är att många investerare söker mer riskfyllda investeringar än vanliga fonder och väljer då att investera i börshandlade fonder baserade på aktier eller index. 

En annan anledning är att världsekonomin börjat återhämta sig efter pandemin och är numera mer benägna att exponeras mot marknaden genom finansiella tillgångar som börshandlade fonder. 

Det har även blivit vanligare för privatpersoner att investera och handla med fonderna jämfört med tidigare då de främst handlades av professionella investerare. Utbudet hos nätmäklare och handelsplattformar har också utökats till följd av efterfrågan.

Var finns börshandlade fonder?

Det finns flera olika sätt att handla med börshandlade fonder. Ett sätt är genom CFD-handel och innebär att du inte äger den finansiella tillgången direkt utan handlar med prisrörelser. Den finansiella tillgången är då underliggande till ditt CFD-kontrakt. eToro erbjuder bland annat CFD-handel med den finansiella tillgången. Det går också att investera direkt i börshandlade fonder hos en nätmäklare.

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid