Oroligheter skapar volatilitet på börsen

Det nya året har börjat med en minst sagt hög volatilitet på börsen. Aktiemarknaden har tappat en hel del efter de toppnoteringar som uppnåddes i slutet på 2021. Både den svenska börsen och flera av de ledande börserna i världen har haft liknande utveckling.

volatilitet på börsen

Innehållsförteckning

Oroligheter i Europa

Den kanske mest påtagliga anledningen till hög volatilitet på börsen är spänningarna i Europa. Vid flera tillfällen har marknaden reagerat negativt på tecken kopplade till oroligheter. 

Både i slutet av förra veckan och i början av denna vecka har det skett flera större fall på börserna världen över. Det blev ett brett fall på Stockholmsbörsen under måndagen som stängde på minus 2,5 procent.

Ökad inflation och penningpolitik

Flera av världens ledande ekonomier upplever för närvarande en allt högre inflation och allt pekar på att centralbankerna kommer att höja räntorna för att stimulera utvecklingen. Den amerikanska inflationen noterades till exempel på 7,5% förra veckan, vilket är den högsta nivån på 40 år. Marknaden spekulerar därför i att mer aggressiva räntehöjningar är att vänta framöver (Källa).

Även i Sverige har inflationen varit högre än normalt. Till stor del som en effekt av de höga elpriserna och priset på drivmedel som varit under vintern. Vid Riksbankens senaste beslut lämnades dock reporäntan oförändrad men Riksbanken flaggar i sin prognos för att räntehöjningar kommer att påbörjas under 2024 (Källa).

Beror på flera anledningar

Det finns såklart också flera andra anledningar till att marknaden för närvarande upplever en turbulens. Återhämtningen av världsekonomin efter pandemin kan till exempel ha en påverkan på marknaden. 

Vissa menar också på att nivåerna som marknaden är tillbaka på nu efter årsskiftet kan ses som en form av korrigering av aktiemarknaden. Även priset på guld har ökat till den högsta nivån på nästan ett år under veckan. Det återstår att se hur världsekonomin och börserna utvecklas framöver efter pandemins slut.

Läs mer om aktiehandel
Läs mer om investera i guld

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid