Short squeeze bakom GameStops galna utveckling

Det är nog inte många som missat veckans snackis om aktien GameStop och dess galna utveckling den senaste månaden. Men vad var det egentligen som hände och hur är det möjligt att en fysisk butik som säljer spel och videos vid ett tillfälle var upp mer än 2 000% på mindre än en månad?

Short Squeeze stör Wall Street

Innehållsförteckning

Short squeeze bakom GameStops galna utveckling

Enligt en artikel publicerad av Bloomberg är handeln i aktien GameStop Corp. (GME) ett resultat av så kallade short squeeze och gamma squeeze. Den otroliga utvecklingen på mindre än en månad drevs till stor del av att investerare inom segmentet retail använde forum som Reddit för att organisera en aggressiv push mot aktien för att trissa upp aktiepriset. Detta eftersom flera hedgefonder tagit korta positioner i aktien. GameStop var i början på året en av de mest blankade aktierna i USA.

GameStop är ett exempel på en så kallad short squeeze

I början av 2021 låg aktien på cirka 19 USD och redan då hade den haft en ganska kraftig utveckling sedan september 2020 då aktien stod i 6 USD. Den senaste veckan nådde aktien 483 USD som högst vilket innebär att den extrema prisökningen i januari månad var närmare 2 000%. För att en utvecklingen likt denna ska kunna ske krävs det att något tekniskt drivande påverkar aktiepriset. 

Den drivande faktorn bakom den osannolika utvecklingen var enligt artikeln en tråd som startat på forumet Reddit. Några traders hade gjort inlägg om att GameStop var den aktie i USA där flest investerare hade en kort position. Det innebär enkelt beskrivet att investerare lånar aktier från mäklare och säljer dem på marknaden med förväntningar om att priset kommer att falla så de kan köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris och betala tillbaka mäklarna samtidigt som de gör en vinst på resterande. En strategi för en kort position innebär dock att investerarna till slut måste stänga sin position och köpa tillbaka aktierna oavsett priset. Om priset då istället gått upp kommer investeraren att gå med förlust. 

Hela situationen gjorde att flera investerare inom retailsegmentet gick ihop för att trycka upp priset istället. Det resulterade i att investerarna med korta positioner var tvungna att köpa tillbaka aktier fort för att minimera deras förluster vilket gjorde att priset steg ytterligare. Trycket på aktien gör att prisrörelserna blir extremt volatila och kan i sin tur leda till något som kallas short squeeze. 

 

Optionerna drabbades också av en så kallad gamma squeeze

Det var inte bara aktiemarknaden som drabbades av den extrema utvecklingen utan även optionsmarknaden pressades av investerarna. Investerare köpte optioner för rätten att köpa aktier till ett bestämt strike price i framtiden. Dessa optioner kunde köpas relativt billigt i början av januari.

Säljaren av optionen köper då en del aktier för att hedga sin position vilket i sin tur tryckte upp priset ännu mer. Ju fler optioner som köptes desto mer aktier köptes vilket ledde till att priset steg ytterligare. Ju närmre strike price handeln kommer desto mer aktier måste köpas för att täcka exponeringen. Detta leder i sin tur till något som kallas för en gamma squeeze. 

Både short squeeze och gamma squeeze har används som strategier och diskuterats på forum som Reddit och har används i flera andra aktier än GameStop de senaste åren. Om investerarna lyckas med sin strategi med både en short squeeze och gamma squeeze kan det leda till en extrem utveckling i aktiepriset vilket kan leda till stora vinster för vissa traders. 

Varför fastnade investerarna för GameStop?

Både short squeeze och gamma squeeze är strategier som använts vid flera tillfällen de senaste åren. Det krävs dock att den utvalda aktien uppfyller vissa kriterier för att det ska vara ett intressant case. 

Enligt artikeln från Bloomberg uppfyllde aktien flera av dessa kriterier. GameStop hade, som tidigare nämnt, extremt många blankare och korta positioner vid tillfället. Antalet aktier som kunde handlas var relativt få vilket innebär att priset kunde pressas upp ytterligare. Aktien hade också diskuterats under en lång period på forum vilket innebär att det fanns många intresserade investerare inom segmentet.

Chansen att en lyckad strategi skulle leda till mycket pengar intresserade många samtidigt som det också verkar vara en del som ville ge en känga till Wall Street och hedgefonderna. När aktien nådde sin topp i veckan hade GameStop ett marknadsvärde som var större än mer än hälften av de listade bolagen inom S&P 500. 

GameStop short squeeze
GameStops utveckling det senaste året. Screenshot från artikeln publicerad av Bloomberg.

Vad betyder en short squeeze för marknaden?

En short squeeze får ofta ett abrupt slut och bara igår hade aktien GameStop tappat nästan hälften av värdet. Effekterna har enligt artikeln gjort att hedgefonder börjat minska deras korta positioner inom retailaktier för att ta en mindre förlust och samtidigt undvika en större förlust vid ett senare tillfälle.

Förklaring av begreppen

Short squeeze

En short squeeze på aktiemarknaden är en extrem ökning i aktiepriset som beror på tekniska faktorer snarare än underliggande faktorer. Short squeeze kan hända om det finns ett begränsat utbud aktier och en överväldigande efterfrågan på aktien och flera korta positioner är tagna.

Gamma squeeze

En gamma squeeze är en övergående ökning av aktiepriset som baseras på att många investerare köper optioner för att trycka upp priset eftersom säljaren av optionerna måste hedga köpet på de underliggande aktierna.

Läs också: Om aktiehandel

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid