Euro och amerikansk dollar i paritet

De senaste månaderna har värdet på euron fallit till följd av flera oroligheter i Europa. I mitten av juli var valutorna euro och amerikansk dollar i paritet. Det var första gången som de båda valutorna var i paritet på nästan 20 år. I artikeln tittar vi närmare på världens mest handlade valutapar. 

euro och amerikansk dollar

Innehållsförteckning

Euro och amerikansk dollar i paritet för första gången på 20 år

Euron har fallit i värde de senaste månaderna och sedan februari i år är värdet på valutan ner med mer än 12% mot dollarn. I mitten på juli föll euron ytterligare och var i paritet med den amerikanska dollarn för första gången på 20 år. 

Enligt en artikel publicerad i Bloomberg finns det flera anledningar till att valutorna har hamnat i paritet. Det beror bland annat på de pågående oroligheterna i Europa som både påverkat råvarupriser och utbudet av framförallt energi och olja. Den stigande inflationen och den ökade risken för att en lågkonjunktur väntar inom en snar framtid har också påverkat eurons utveckling den senaste tiden. Även oron över en ny våg av coronaviruset påverkar regionens ekonomi negativt. 

Enligt artikeln tror valutamarknaden att den europeiska centralbanken kommer att höja räntan i en långsammare takt än den amerikanska centralbanken. Detta eftersom marknaden tror att Europa kommer att falla i en recession snabbare än USA. Ränteskillnaderna mellan EU och USA ökar därför och effekten blir då att den amerikanska dollarn stärks mot euron. 

Efter att fler oroligheter uppstod under juli månad kopplat till energiutbudet i Europa föll alltså euron ytterligare till paritet med den amerikanska dollarn. Den amerikanska dollarn har även stärkts mot flera andra valutor världen över. Bland annat uppnådde dollarn den högsta noteringen mot japanska yenen på över 20 år under månaden. 

Världens mest handlade valutapar

Sedan euron introducerades 1999 har euron och dollarn endast varit i paritet under eurons unga år. Mellan 2000 och 2002 tappade euron till paritet med dollarn under flera tillfällen. Valutan används idag av som officiell valuta i 19 av de 27 EU-länderna. 

Euron och den amerikanska dollarn är världens mest handlade valutapar och finns att handla hos de flesta valutamäklare. Läs mer om valutahandel och vilken som är den bästa valutamäklaren i vår jämförelse. 

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid