Markus Larsson Civilekonom

Markus Larsson

Skribent & civilekonom 

Senast uppdaterad: 2020-11-26

Akademiska meriter

Stockholms universitet

Ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet som avlades 2012. 

Fristående kurser inom historiska, ekonomisk historia och statistik. 

Kandidatuppsats: Contract for Difference – Kan Contract for Difference i kombination med glidande medelvärde slå marknaden?

Magisteruppsats: Teknisk analys – En undersökning av trendbaserade modeller i olika konjunkturlägen samt en jämförelse med Buy and hold.

Kungliga Tekniska högskolan

Fristående kurser inom fastighetsvärdering, fastighetsförvaltning och finansiell matematisk. 

Arbetslivserfarenhet

Har tidigare arbetat på storbank och ett marknadsföringsbolag men driver företaget Lasserk sedan 2017.  

Intressen

Finans, aktier, makroekonomi, sport och mat.