Svenska kronan har tappat i värde

Den svenska kronan har tappat i värde mot flera av de större valutorna under de senaste månaderna. Både den amerikanska dollarn och euron har blivit dyrare sedan i höstas. 

svenska kronan

Innehållsförteckning

Priset på en dollar över 10 kronor

Den svenska kronan har försvagats mot den amerikanska dollarn sedan november i höstas. Då kostade en dollar runt 8,5 svenska kronor. Sedan dess har den svenska kronans utveckling fortsatt åt samma håll och i början av maj månad i år kostade en dollar över 10 kronor. 

I slutet på månaden är priset på en amerikansk dollar ner något men ligger fortfarande på omkring 9,75 kronor. Den senaste nivån som noterats över 10 kronor var i början av pandemin i april 2020. 

Priset på en euro har också ökat

Priset på en euro har också ökat för den svenska kronan. Under maj månad noterades den högsta nivån till 10, 66 kronor. Priset på euro har dock legat på en nivå över 10 kronor till stor del de senaste åren sedan 2018.

Varför är svenska kronan svag?

Det finns flera olika anledningar till att den svenska kronan har försvagats under den senaste tiden och det är svårt att peka på en enda. Många hävdar att det geopolitiska läget och de globala räntehöjningarna påverkar den svenska kronans utveckling. 

En teori som ofta används i samband med olika valutors utveckling är den nationalekonomiska teorin ränteparitetsvillkoret som innebär att det finns ett starkt samband mellan penningpolitiken och valutapolitiken.

Villkoret innebär att den avkastning som en investerare kan få genom att ha sina pengar på en bank i Sverige måste vara ungefär lika stor som samma investerare kan få genom att investera sina pengar i en bank i ett annat land (Källa). 

Enkelt förklarat innebär det att en låg ränta i Sverige jämfört med andra länder innebär att investerare kommer att välja att placera pengarna i andra länder. Det försvagar då kronan mot den aktuella valutan eftersom investerare kommer sälja den svenska kronan för att köpa i andra länder. 

Under den senaste tiden har flera av de större centralbankerna i världen valt att höja räntan och den svenska Riksbanken har avvaktat under en längre tid. Även om det är svårt att hitta en anledning till utvecklingen kan ränteskillnaderna mellan Sverige och flera av de större ekonomierna ha spelat en viss roll. 

Lär mer om hur du gör för att handla med valutor genom CFD-handel eller Forex Trading

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid