Hedging med CFD

Hedging

Hedge, eller hedging, är en finansterm som har stark anknytning till risk och riskhantering. I praktiken innebär det att man tar en position i syfte att neutralisera effekterna av marknadsrörelser, genom att man med sin nya position är både lång och kort i samma tillgång samtidigt. 

De specifika anledningarna till vad och varför man hedgar kan variera, det kan vara för att reducera bolagsrisk, valutarisk eller liknande, men generellt handlar det om riskkontroll. 

En hedge kan konstrueras på flera olika sätt där olika tillvägagångssätt passar olika bra beroende på syfte. Exempelvis kan  aktier och andra finansiella tillgångar som optioner, terminer och CFD-kontrakt användas för hedging men det går även att skapa en så kallad ”naturlig hedge” genom att lägga produktion i samma land som ens försäljning.

CFD för hedging

CFD:s struktur, som gör det lika lätt att ta långa som korta positioner, kombinerat med hävstångseffekten, gör att kontrakten är smidiga att använda i hedgingsyfte när plötsliga situationer höjer risknivån. En investerare kan enkelt leta rätt på sin tillgång i någon av de olika CFD-plattformarnas breda utbud och snabbt ta motsatt position för att hedga tillgången. Tack vare hävstången behöver investeraren bara en bråkdel av kapitalet som investerats i tillgången för att täcka sin position. 

Det är däremot inte alla handelsplattformar som erbjuder hedging på sina plattformar. Kontrollera att hedging är tillåtet hos leverantören du tänk handla hos ifall du är intresserad av hedging. 

3 tillfällen då CFD kan passa för aktiehedging

Händelser och nyheter som leder till att kortsiktig turbulens prognostiseras på marknaden infaller med jämna mellanrum. Det gäller oavsett tillgångsslag och drabbar både investerare med långa och korta positioner. 

I många fall är det plötsliga händelser som ligger bakom stora kursrörelser, och dessa är i de flesta fall omöjliga att förutse för människor utan direkt insyn. Vid sådana tillfällen vill många investerare köpa sig lite mer tid för att kunna identifiera nya signaler och trender på marknaden för att kunna fatta rationella beslut. De kan då köpa sig betänketid genom att hedga sina innehav. 

När det gäller aktier finns det ett par tillfällen då du i förväg kan identifiera tillfällen du vill hedga ditt innehav. Nedan redogörs för tre exempel då CFD kan användas som strategi specifikt för aktiehedging. 

1. Inför rapporter

När ett bolag rapporterar ett resultat som marknaden inte förväntat sig brukar det medföra stora rörelser i aktiekursen. Inför rapporter som är förknippade med stor osäkerhet (exempelvis från ett pressat bolag eller i ett bolag där analytikerna har stor skillnad i sina prognoser) kan riskaverta investerare skydda sig mot kursrörelserna genom att ta en kort position inför rapporten. 

2. Få rösträtt utan att ta ekonomisk risk

Vill du delta vid en bolagsstämma och rösta utan ekonomisk risk i samband med ägandet kan CFD-hedging vara ett alternativ för dig. Denna manöver innebär att du köper den mängd aktier du behöver för att uppnå den mängd röster du vill åt, samtidigt som du tar en kort position i samma aktie med CFD-kontrakt till ett värde som täcker värdet av ditt direkta aktieinnehav. Kom ihåg att det inte kan göras tvärtom eftersom ett CFD-kontrakt inte ger rösträtt i ett företag. 

3. Skydd mot shortsqueeze

I tungt blankade bolag händer det ibland att aktörer snabbt handlar upp kursnivån i aktien för att de som blankat aktien ska tvingas stänga sina korta positioner. Fenomenet kallas shortsqueeze och syftar till att man försöker klämma/trycka ut personer med korta positioner.

Den starka kursuppgången som uppstår till följd av en shortsqueeze föranleds oftast inte av någon nyhet utan kursuppgången uppstår plötsligt och tämligen oförklarligt för utomstående. Den som sitter med en kort position och misstänker att man är utsatt för en shortsqueeze kan långa samma aktie genom ett CFD-kontrakt för att rida ut stormen.