Valutaindex

Om valutaindex och så kan du spekulera i prisrörelser med CFD-handel

I detta avsnitt får du mer information om vad valutaindex är. Du får även veta mer om hur du kan använda CFD och spekulera i marknadsrörelser för olika typer av valutaindex.

Handelsplattformar för CFD-handel med valutaindex

Plus500 logo

Minsta Insättning

1000 SEK

Registrering

72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

eToro logo grön

Minsta Insättning

2000 SEK

Registrering

67% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören.

Innehållsförteckning

Texten är skriven i informativt syfte och ska inte betraktas som ekonomisk rådgivning. 

Om valutaindex

Valutaindex mäter förändringar i en valutas värde genom att följa utvecklingen av de valutakurser som har högst likviditet på marknaden. De vanligaste och mest likvida valutorna i världen är USD, GBP, EUR, JPY och CHF. Likt vanlig valutahandel prissätts en valuta i relation till en annan och presenteras i ett valutapar. 

Beroende på var och hur du köper index kan utbudet skilja sig. Flera av handelsplattformarna som erbjuder möjlighet att välja index som underliggande tillgång samlar flera olika valutapar som står mot samma primära valuta. På så sätt skapas en sammansättning av flera valutapar som oftast kallas för en valutakorg.

Sedan följer indexet utvecklingen av valutakorgen och de valutapar som ingår i den. Det som styr utvecklingen av indexet beror på det samlade värdet på valutaparen och relationen till den primära valutan. 

Det är möjligt att använda handel med CFD för att spekulera i valutaindex. Beroende på vilken handelsplattform som du väljer att handla på finns det olika utbud. Det finns även olika sätt som handelsplattformarna viktar sina index och olika valutapar som är inkluderade. För mer information, se den aktuella handelsplattformens hemsida. Läs här för mer information om CFD-handel. 

Valutaindex kallas ibland för valutakursindex och kan också användas för att räkna fram en växelkurs. Riksbanken publicerar bland annat två olika valutakursindex för den svenska kronan. För mer information om hur de är uppbyggda se här

Så handlar du valutaindex

Det finns olika sätt att handla valutaindex. Ett sätt att handla är genom CFD-handel. Du spekulerar då i marknadens rörelser och utvecklingen av indexet istället för att direkt investera i tillgången. 

Beroende på vilken handelsplattform som du väljer att handla på finns det olika utbud och typer av index. Vissa handelsplattformar erbjuder andra typer av index att spekulera i som underliggande tillgång som exempelvis aktieindex

Det är också möjligt att investera direkt i ett valutaindex, likt övriga index. Du spekulerar då inte i några marknadsrörelser utan följer indexets utveckling till du väljer att sälja ditt innehav.

Valutaindex exempel
Skärmdump på exempel på valutaindex från TradingView

Handla valutaindex med CFD

Valutaindex kan handlas genom att spekulera i utvecklingen och marknadsrörelser med CFD kontrakt. Du tar då en position i marknaden beroende på hur du tror att indexet kommer att röra sig och indexet blir då en underliggande tillgång till din handel. 

CFD-handel pågår oftast inom ett kortare tidsspann än traditionell handel direkt i en tillgång. Det innebär också att du har möjlighet att handla med små marknadsrörelser och ofta tar handelsplattformen ut en avgift för att hålla en position under natten. 

Genom att handla index med contract for difference (CFD) har du även möjlighet att använda en hävstångseffekt som ger dig större exponering än din initiala insats. Din vinst eller förlust baseras sedan på hela din positions värde vilket innebär att du både kan vinna och förlora mer än du investerat. 

Den position som du väljer på marknaden är antingen kort eller lång. En kort position innebär att du spekulerar i att priset på indexet kommer att gå ner. En lång position innebär att du spekulerar i att priset kommer att gå upp. Oavsett vilken position du väljer kan du alltså göra en vinst vilket skiljer sig ifrån om du investerar direkt i tillgången då du endast kan göra en vinst om indexet går upp. 

Du kan också få tillgång till fler marknader än vid en traditionell investering direkt i en tillgång. De handelsplattformar som erbjuder CFD-handel har oftast tillgång till marknader över hela världen.

Skillnad på valutaindex och traditionell valutahandel

Valutaindex kan vara att föredra jämfört med traditionell valutahandel om du vill få en större och bredare exponering på marknaden. Istället för köpa en position och spekulera i varje enskilt valutapar kan du med ett index få samma exponering med bara en position. 

Du får på samma sätt också en större diversifiering i din position och blir på så sätt mindre känslig för externa faktorer som kan påverka ett enskilt valutapar.

index etoro
Några index som eToro erbjuder

Viktigt att tänka på innan du börjar handla valutaindex med CFD

CFD-handel är komplext och förknippat med både mycket risker och möjligheter. Det är därför viktigt att du förstår vad CFD innebär innan du börjar spekulera i index som underliggande instrument. Det är också viktigt att du förstår vad ett index för valutor är och hur det fungerar. 

Att handla med hävstångseffekt kan både innebära risker och möjligheter. Det är därför viktigt att du förstår konsekvenserna av att handla med hävstång och den ökade exponeringen som du får.

5 steg för att handla valutaindex genom CFD-handel

All CFD-handel sker online vilket gör att det är relativt enkelt att komma igång. När du väl bestämt dig för en handelsplattform är det bara några få steg som du behöver genomföra innan du kan börja handla.

1. Skapa ett konto

När du bestämt dig för en handelsplattform är det första steget att skapa ett konto. Det är oftast helt gratis att skapa ett konto och många plattformar erbjuder även ett demokonto där du kan testa handeln med fiktiva pengar. Det är alltid bra att nyttja demokontot och testa din handel innan du börjar handla med riktiga pengar för att öka din förståelse om hur handeln fungerar på just den plattform som du valt. 

2. Välj valutaindex

Nästa steg är att välja vilken underliggande tillgång som du vill spekulera i. Beroende på vilken handelsplattform som du valt kan utbudet skilja sig.

3. Välja position

Efter att du valt vilket index du vill ha som underliggande tillgång väljer du i nästa steg vilken position du tar. En kort position innebär att du spekulerar i att värdet på tillgången går upp. En lång position innebär tvärtom att du spekulerar i att värdet på tillgången går ner. Du väljer också i det här steget vilken hävstång du vill ha och storleken på positionen.

4. Välj automatiskt stop loss

Aktivera stop loss funktionen innan du öppnar din position på marknaden för att begränsa din förlust och få mer kontroll över din handel. Stop loss innebär att din position automatiskt avslutas när du når din förutbestämda toleransnivå.

5. Övervaka och stäng positionen

Övervaka din handel för att se din förlust eller vinst. Du kan enkelt avsluta din position när du är klar med din handel.