Värdet på Turkiets valuta lira fortsätter att falla

Turkiets valuta lira har fallit i värde med nästan 45% mot dollarn under det senaste året. Värdet på valutan är numera på en rekordlåg nivå och förra veckan avgick landets finansminister.

turkisk lira

Innehållsförteckning

Turkisk lira på rekordlåg nivå

Turkiets penningpolitik har varit minst sagt stökig under året och rekordlåga nivåer för valutans värde har drabbat valutan flera gånger om.

Under hösten har bland annat tre medlemmar i centralbankens penningpolitiska kommitté avskedats och senast förra veckan avgick landets finansminister.

Förra veckans besked innebar återigen ett rekordlågt värde för valutan. Under hela 2021 har lira tappat närmare 45% i värde mot dollarn.

Vad ligger bakom kollapsen av lirans värde?

Det finns flera faktorer som ligger bakom valutans fall. En av de mest påtagliga anledningarna till kollapsen är den ifrågasatta penningpolitik som landets centralbank bedriver. Räntorna har hållits låga under en längre tid för att boosta Turkiets ekonomiska tillväxt och exportpotential med en konkurrenskraftig valuta.

Den penningpolitik som landets centralbank för närvarande bedriver innebär kortfattat att de inte kontrollerar inflationen med räntan. Eftersom inflationen i landet har gått upp behöver räntorna höjas för att stimulera och kontrollera inflationen. Men det väljer centralbanken alltså inte att göra utan väljer att behålla räntorna på låga nivåer.

Turkiets årliga inflation är för närvarande över 21%. Centralbanken har ändå valt att sänka räntan från 16% till 15%. Det är den tredje sänkningen i år (Källa).

Direkt påverkan på priset på konsumentprodukter

Turkiets ekonomi är beroende av att importera producerade varor som behövs till allt från mat till textilier. Det innebär att valutans fall mot dollarna har en direkt påverkan på priset på konsumentprodukter.

Till exempel gick priset på tomater upp med 75% i augusti i år jämfört med förra året. Det beror på att jordbrukare behöver importera gödselmedel och gas för att kunna odla tomater i landet vilket blir dyrt med den svaga valutan mot dollarn. 

Det har blivit en trend i landet att anställda i matvarubutiker lägger upp prisökningar på produkter på sociala medier och visar priset före och efter för att visa den bisarra situationen som råder. Valutan har blivit så pass volatil att priserna ändras dagligen.

Läs mer om valutahandel: Forex Trading

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid