Guldpriset når rekordnivåer

Prisrallyt på ädla metaller som guld och silver har fortsatt under juli månad. Guldpriset uppnådde den 28 juli 1 940,9 USD/uns vilket innebär att guldpriset uppnådde en rekordnivå. Det tidigare rekordet på 1 895 USD/uns uppnåddes den 5 september 2011. Bakgrunden till prisrallyt beror till stor del av den rådande COVID-19 pandemin meddelar World Gold Council i sin rapport.

Guldtackor

Innehållsförteckning

Prisrallyt på guld fortsätter

Redan under juli månad passerade guldpriset 1 800 USD/uns och var då det högsta priset sedan 2011. Utvecklingen fortsatte i slutet av juli och uppnådde då en rekordnivå motsvarande 1 940,9 USD/uns. Även i augusti har priset fortsatt upp och idag ligger guldpriset på 1 969 USD/uns. 

Flera hävdar att bakgrunden till prisrallyt till stor del beror på den rådande COVID-19 pandemin. Under det första halvåret av 2020 har priset på guld ökat med 17% och bara under juli månad ökade guldpriset med ytterligare 10%. Många ser guld som en attraktiv investering under osäkra perioder vilket gör att efterfrågan ökar och som en effekt även priset.  

World Gold Council meddelar i sin rapport att prisökningen till stor del består av den stora osäkerheten till följd av COVID-19 pandemin men även till följd av de låga räntorna och den positiva prisutvecklingen.

ETF:er bland investerare

Flera ETF:er har under de senaste månaderna fyllt på med guld och bara i juni månad stod ETF:er för investeringar närmare 6 miljarder USD i guld enligt World Gold Council. Även flera centralbanker har investerat i guld de senaste månaderna, däribland Turkiet vars valuta har tredubblats mot guldpriset de senaste tre åren. 

Eftersom pandemin är långt ifrån över spår World Gold Council en högre volatilitet i guldpriset den närmsta tiden. Effekterna på den globala ekonomin till följd av pandemin är fortfarande osäkra. Centralbankerna har under flera år pressat räntorna till låga nivåer och infört massiva räddningsprogram till följd av COVID-19 för att rädda ekonomin. Effekterna är svåra att förutspå. 

Mer om handla råvaror

Mer om köp ETF

Mer om investera i guld.

Källor: World Gold Council, Di.se

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid