Oljepriset på högsta nivån på över en månad

Oljepriset står på den högsta nivån på över en månad, den västerländska aktiemarknaden har haft en turbulent vecka och i Sverige har det statliga stödet för korttidsarbete ifrågasatts för företag som ansökt om stödet men samtidigt valt att dela ut pengar till sina aktieägare. 

Oljeplattform för oljepris

Oljepriset drivs av ökad kinesisk efterfrågan

Oljepriset står på den högsta nivån på över en månad till följd av att marknaden har sett indikationer på att den kinesiska efterfrågan har ökat. Efter den avmattning som kom som en effekt av coronaviruset visar nu siffror från april på att kinesisk produktion har ökat för första gången i år. För den som vill spekulera i oljeprisets utveckling är CFD-kontrakt ett alternativ att se över. Här finns mer information tillgänglig om CFD-handel.

Turbulent vecka på aktiemarknaden

De västerländska aktiemarknaderna har däremot haft en mer turbulent vecka med både uppgång och nedgång där de flesta har stängt lägre än de gjorde under veckans öppning. Det kan delvis förklaras av att det har publicerats en del nyheter som har ökat osäkerheten, bland annat visade siffror från den amerikanska detaljhandeln att försäljningen sjunkit mer än befarat. 

Statligt stöd men aktieutdelning?

Hemma i Sverige har frågan om det är lämpligt att ett företag som ansökt om statligt stöd för korttidsarbete samtidigt delar ut pengar till sina aktieägare väckt debatt. Tillväxtverket har indikerat att en aktieutdelning kan indikera att ett bolag inte är i sådana svårigheter att de är berättigade till statligt stöd och att tidigare beslut därför kan omvärderas. 

Som ett resultat har SKF valt att dra tillbaka sin ansökan om statligt stöd för att kunna dela ut pengar till sina ägare. Volvo har istället valt att dra tillbaka sitt förslag om aktieutdelning. 

Källor: Reuters, SVT