Oljepriset på högsta nivån på över en månad

Oljepriset står på den högsta nivån på över en månad, den västerländska aktiemarknaden har haft en turbulent vecka och i Sverige har det statliga stödet för korttidsarbete ifrågasatts för företag som ansökt om stödet men samtidigt valt att dela ut pengar till sina aktieägare.

Oljepriset på högsta nivån - oljeplattformar

Innehållsförteckning

Oljepriset drivs av ökad kinesisk efterfrågan

Oljepriset står på den högsta nivån på över en månad till följd av att marknaden har sett indikationer på att den kinesiska efterfrågan har ökat. Efter den avmattning som kom som en effekt av coronaviruset visar nu siffror från april på att kinesisk produktion har ökat för första gången i år. För den som vill spekulera i oljeprisets utveckling är CFD-kontrakt ett alternativ att se över. Här finns mer information tillgänglig om CFD-handel.

Flera hävdar att bakgrunden till prisrallyt till stor del beror på den rådande COVID-19 pandemin. Under det första halvåret av 2020 har priset på guld ökat med 17% och bara under juli månad ökade guldpriset med ytterligare 10%. Många ser guld som en attraktiv investering under osäkra perioder vilket gör att efterfrågan ökar och som en effekt även priset.  

World Gold Council meddelar i sin rapport att prisökningen till stor del består av den stora osäkerheten till följd av COVID-19 pandemin men även till följd av de låga räntorna och den positiva prisutvecklingen.

Turbulent vecka på aktiemarknaden

De västerländska aktiemarknaderna har däremot haft en mer turbulent vecka med både uppgång och nedgång där de flesta har stängt lägre än de gjorde under veckans öppning.

Det kan delvis förklaras av att det har publicerats en del nyheter som har ökat osäkerheten, bland annat visade siffror från den amerikanska detaljhandeln att försäljningen sjunkit mer än befarat. 

Statligt stöd men aktieutdelning?

Hemma i Sverige har frågan om det är lämpligt att ett företag som ansökt om statligt stöd för korttidsarbete samtidigt delar ut pengar till sina aktieägare väckt debatt.

Tillväxtverket har indikerat att en aktieutdelning kan indikera att ett bolag inte är i sådana svårigheter att de är berättigade till statligt stöd och att tidigare beslut därför kan omvärderas. 

Som ett resultat har SKF valt att dra tillbaka sin ansökan om statligt stöd för att kunna dela ut pengar till sina ägare. Volvo har istället valt att dra tillbaka sitt förslag om aktieutdelning.

Läs mer om handla råvaror och investera i olja

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid