CFD Info logotyp
IG Trading logo

Allt om IG Trading

76% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

IG Trading CFD-handel

IG Trading är en av de största och marknadsledande plattformarna för CFD-handel. Du har möjlighet att välja mellan en mängd olika underliggande tillgångar hos bolaget såsom index, aktier, valutor, krytovalutor och råvaror. 

IG Trading erbjuder över 17 000 underliggande finansiella instrument. Beroende på vilken finansiell underliggande tillgång som du väljer erbjuder bolaget olika säkerhetskrav och hävstångseffekter. Bolaget erbjuder också flera olika funktioner och verktyg som du kan använda för att kontrollera din vinst och förlust.

IG Trading erbjuder möjligheten för dig att skapa ett demokonto innan du börjar handla CFD-kontrakt med riktiga pengar. Det är väldigt viktigt att du förstår CFD-handel och dess risker innan du börjar handla och genom att använda ett demokonto kan du lära dig mer.

Tillgängliga marknader hos IG Trading

IG Trading erbjuder ett brett utbud av olika marknader för CFD-handel och de underliggande finansiella instrumenten. Med aktier som underliggande finansiellt instrument har du möjlighet att investera i de flesta större marknaderna i världen. Du har möjlighet att investera i närmare 8 000 internationella aktier som underliggande tillgång till ditt CFD-kontrakt. 

När du väljer underliggande finansiella instrument till ditt CFD-kontrakt väljer du själv vilken marknad eller land som du vill investera i. Utbudet i respektive land beror på vilket land det är och vilken underliggande tillgång du väljer. IG Trading ger dig även möjlighet att investera i olika sektorer eller branscher som kan täcka exempelvis aktier i flera olika länder.

Säkerställ alltid att du har förståelse för den marknad och underliggande tillgång som du väljer när du köper ett CFD-kontrakt. Det är också viktigt att du säkerställer att du förstår vad CFD-handel innebär och dess risker. 

Demokonto och guider

IG har ett gratis demokonto. 

Om IG Trading

IG Trading erbjuder ett enormt marknadsutbud med 17 000 olika globala marknader. Bolaget grundades 1974 och finns idag med över 178 000 kunder med kontor i 16 olika länder. 

IG Trading är en ledande aktör inom CFD-handel med ett brett utbud av underliggande finansiella instrument. Bolaget är auktoriserat och står under tillsyn av BaFin, Deutche Bundesband och FCA. 

IG hänvisar till IG Markets Ltd registrerat i England och Wales samt IG Europe GmbH registrerat i Frankfurt. Bolaget har en svensk filial som är registrerad hos Finansinspektionen i Sverige. För mer information om bolaget och deras fullständiga villkor vänligen se bolagets hemsida.

IG Trading logo

76% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

Tillgängliga finansiella instrument hos IG Trading

IG Trading erbjuder CFD-handel med ett stort utbud av valbara underliggande finansiella instrument. Bolaget erbjuder för närvarande CFD-handel på marknaderna Aktieindex, Aktier, Valuta, Kryptovaluta, Råvaror, ETF:er och Obligationer samt andra marknader som Sektorer, Räntor, Gråhandel och Helghandel. Beroende på vilket underliggande finansiellt instrument som du väljer erbjuder bolaget olika typer av hävstångseffekter och säkerhetskrav.

Se nedan för kortfattad beskrivning av de olika underliggande finansiella instrumenten och vad IG Trading erbjuder. Vid val av marknad, underliggande instrument och hävstångseffekt säkerställ att du förstår riskerna med CFD-handel. 

Aktier

Med aktier som underliggande finansiellt instrument till din CFD-handel får du tillgång till det största utbudet. IG Trading erbjuder mer än 12 000 olika typer av aktie-CFD:er. Du har möjlighet att välja både beroende på marknad och land men också aktier inom specifika sektorer eller branscher. 

Aktierna är noterade på flera av de större börserna i hela världen. Du kan exempelvis välja populära aktier på aktiemarknader som USA, Frankrike, Sverige, Hong Kong eller Singapore. Utbudet varierar i respektive land beroende på hur stor marknaden är och hur många likvida aktier som finns. 

Bolaget erbjuder en hävstångseffekt för aktier med upp till 1:5, vilket innebär att du med 1 000 kronor får en kapitaleffekt motsvarande 5 000 kronor.

Aktieindex

IG Trading erbjuder flera olika aktieindex som underliggande finansiella instrument till CFD-handel. Du kan välja mellan aktieindex som följer de stösta aktierna i respektive land eller sektorspecifika index som följer specifika sektorer eller branscher. Bolaget erbjuder även olika typer av helgindex. 

Totalt erbjuder IG Trading närmare 80 olika aktieindex som du har möjlighet att välja som underliggande tillgång till din CFD-handel. Aktieindex finns för flera av de större marknaderna som exempelvis USA, Tyskland och Storbritannien. Det finns även index för specifika sektorer som bland annat Krypto eller Teknik.  

Bolaget erbjuder en hävstångseffekt för CFD-handel med index som underliggande tillgång med upp till 1:20 för större index och 1:10 för mindre index. Det innebär att du med 1 000 kronor kan få en kapitaleffekt motsvarande 20 000 respektive 10 000 kronor. 

Valuta

IG Trading erbjuder ett stort utbud av valutapar som underliggande tillgång till CFD-handel. Bolaget erbjuder bland annat de vanligaste valutaparen som EUR/GBP, EUR/USD och USD/JPY. Utöver dessa finns även valutapar för SEK med flera olika valutaalternativ. 

IG Trading erbjuder med valuta som underliggande tillgång en hävstångseffekt motsvarande upp till 1:30 för de vanligaste valutaparen och 1:20 för de mindre vanliga valutaparen. Det innebär att du med 1 000 kronor får en kapitaleffekt motsvarande 30 000 respektive 20 000 kronor.

Kryptovaluta

Bolaget erbjuder CFD-handel med kryptovaluta som underliggande tillgång. Du har möjlighet att välja mellan ca 10 olika kryptovalutor, olika valutapar och ett kryptoindex. Bland de valbara kryptovalutorna finns Ethereum, Bitcoin, Ripple och Litecoin.  

Bolaget erbjuder en hävstångseffekt motsvarande upp till 1:2 med kryptovaluta som underliggande tillgång. Det innebär att du med 1 000 kronor får en kapitaleffekt motsvarande 2 000 kronor. 

Råvaror

IG Trading erbjuder ett brett utbud av råvaror som underliggande tillgångar till CFD-handel. Du har möjlighet att välja mellan flera av de vanligaste råvarorna som guld och olja men även råvaror som vete och socker som underliggande tillgångar till ditt CFD-kontrakt. 

Med råvaror som underliggande tillgångar kan du handla med en hävstångseffekt upp till 1:20 hos bolaget, vilket innebär att du med 1 000 kronor kan få en kapitaleffekt motsvarande 20 000 kronor. 

ETF:er

IG Trading erbjuder flera av de mest populära börshandlade fonderna ETF:er som underliggande tillgång för CFD-handel. Totalt erbjuder bolaget ca 6 000 olika globala ETF:er efter tillgångslag, land och utveckling.  

Beroende på vilken typ av ETF som du väljer som underliggande tillgång kan du välja olika hävstångseffekter. Med den vanligaste typen är hävstångseffekten oftast upp till 1:5. Det innebär att du med 1 000 kronor an då en kapitaleffekt motsvarande 5 000 kronor.  

Räntor och obligationer

Bolaget erbjuder olika typer av räntor och obligationer som underliggande tillgång till CFD-handel. IG Trading erbjuder bland annat olika stadsobligationer och räntepapper på olika marknader. 

Säkerhetskravet för räntor och obligationer som underliggande tillgång för CFD-handel uppgår till 20%. 

Andra marknader

IG Trading ger dig möjlighet att använda gråhandel, så kallad förhandel, innan aktiens IPO (initial public offering). Du har då möjlighet att handla på en grå marknad innan aktierna börjar säljas. När aktien sedan publicerats kan du handla CFD:s på aktien från första dagen då aktien släpps. 

Bolaget erbjuder även helghandel för de populäraste aktieindexen, valutor och kryptovalutor. Det innebär att du har möjlighet att hedga olika positioner efter händelser som sker under helgen även fast marknaden är stängd på lördagar och söndagar. 

För mer information om de andra marknaderna som IG Trading erbjuder se bolagets hemsida.

Erbjudanden hos IG Trading

IG Trading har flera olika erbjudanden som du kan ta del av om du skapar ett konto hos handelsplattformen. Du kan bland annat öppna ett demokonto, välja hävstångseffekter beroende på marknad och aktivera handelsverktyg som Stop Loss, Limitorder och Dynamisk Stopp. Se nedan för några erbjudanden hos IG Trading. För mer information om bolagets erbjudanden och fullständiga villkor vänligen se bolagets hemsida. 

Övrigt

76% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.