Centralbanker säljer guld

Under det tredje kvartalet 2020 har flera centralbanker varit nettosäljare av guld. Det är första gången på decennier som centralbankerna varit nettosäljare av råvaran. Samtidigt rapporterar flera av analyshusen estimerade rekordnivåer på guldpriset innan årsskiftet.

Guld säljs av centralbanker

Innehållsförteckning

Flera centralbanker säljer guld och analyshus tror på rekordnivåer

Centralbankerna har varit sparsamma med att sälja guld de senaste årtiondena och har istället varit stora köpare av metallen. Under tredje kvartalet 2020 skedde dock ett trendbrott och enligt en rapport från World Gold Council har flera centralbanker nettosålt guld motsvarande 12,1 ton.

Det kan jämföras med de köp som gjordes av centralbanker samma period förra året motsvarande totalt 141,9 ton. Det var främst Turkiet och Uzbekistan som sålde under tredje kvartalet 2020. Även Ryssland nettosålde för första gången på ett decennium.

Enligt en artikel publicerad i Affärsvärlden tros de rekordhöga guldpriserna vara något som centralbankerna utnyttjar för att förbättra landets finanser efter den rådande coronapandemin.

Citigroup har bland annat uppgett i en analys att centralbankernas efterfrågan på guld kommer att återhämta sig till 2021 eftersom köpen varit rekordstora under 2018 och 2019.

Analyshus tror på rekordpris på guld till årsskiftet

Citigroup tror på fortsatt uppgång av guldpriset på grund av det osäkra världsläget. Det låga ränteklimatet tillsammans med osäkerheterna och förseningar kopplade till det amerikanska valet tros både ge en ytterligare positiv syn på guldet. Guldet handlas idag på ca 1 883 dollar per uns och Citigroup tror att rekordnivåer som noterades i augusti i år på 2 070 dollar per uns kan passeras innan årsskiftet.   

Enligt en artikel i Affärsvärlden har Credit Suisse höjt sin prognos för guldet till 2 500 dollar per uns till nästa år från tidigare 1 800 dollar per uns.

Se mer om hur du kan investera i guld

Mer om handla råvaror.

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid