CFD Info logotyp
CMC Markets logo

CMC Markets

79% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

CMC Markets CFD-handel

CMC Markets är en av de marknadsledande plattformarna för CFD-handel och Forex Trading. Bolaget har ett brett utbud av underliggande finansiella tillgångar till CFD-kontrakt som bland annat aktieindex, aktier, råvaror och valutor. 

CMC Markets erbjuder CFD-handel med över 10 000 olika underliggande finansiella instrument. Du har även möjlighet att välja olika hävstångseffekter beroende på instrument. Bolaget erbjuder även olika funktioner som Stop Loss för att du lättare ska kunna kontrollera din handel.  

Du har även möjlighet att skapa ett demokonto hos bolaget innan du påbörjar din CFD-handel. Det är väldigt viktigt att du förstår CFD-handel och dess risker innan du börjar handla med riktiga pengar. Ett demokonto är ett sätt att lära sig mer.

Tillgängliga marknader hos CMC Markets

CMC Markets erbjuder ett brett utbud av olika marknader för de underliggande finansiella tillgångarna för CFD-handel. Du kan exempelvis investera med aktier eller ETF:er om underliggande tillgång i stora delar av Europa, Asien, Australien och Nordamerika. 

Utbudet i respektive marknad varierar beroende på vilken underliggande tillgång som du väljer till ditt CFD-kontrakt. CMC Markets erbjuder även möjlighet för dig att investera i olika sektorer eller branscher som inkluderar underliggande tillgångar i flera olika länder. 

Vid val av underliggande tillgång inom CFD-handel och vid val av marknad är det viktigt att du säkerställer att du har förståelse för den underliggande tillgången och den valda marknaden. Det är även viktigt att du förstår riskerna och potentiella konsekvenser med CFD-handel. 

Om CMC Markets

CMC Markets grundades 1989 och var pionjärer inom CFD-handel. Bolaget har sitt huvudkontor i London och tillhör koncernen CMC Group som är noterat på Londonbörsen. 

CMC Markets UK Plc är auktoriserad av och regleras av FCA (Financial Conduct Authority) i Storbritannien med registreringsnummer 173730. Bolagets svenska filial står under Finansinspektionens tillsyn. 

CMC Markets erbjuder en handelsplattform med mer än 10 000 finansiella instrument som underliggande tillgångar till CFD-handel och är en av de största aktörerna inom branschen. För mer information om bolaget och deras fullständiga villkor vänligen se bolagets hemsida. 

CMC Markets logo

79% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.

CMC Markets logo

Tillgängliga finansiella instrument hos CMC Markets

CMC Markets erbjuder flera olika typer av underliggande finansiella tillgångar till CFD-handel. Du har möjlighet till CFD-handel med underliggande tillgångar som Aktieindex, Aktier, Valuta, Kryptovaluta, Råvaror, Räntepapper och ETF:er. Beroende på vilket underliggande instrument som du väljer erbjuder bolaget olika typer av hävstångseffekter och säkerhetskrav.

Se nedan för kortfattad beskrivning av de olika underliggande instrumenten och CMC Markets erbjudande. Säkerställ alltid att du vid val av marknad och hävstångseffekt förstår riskerna med CFD-handel. 

Aktier

CMC Markets erbjuder ett brett utbud av aktier som underliggande tillgång till CFD-handel. Bolaget erbjuder mer än 9 000 aktier världen över. 

Du har möjlighet att välja aktier som underliggande tillgång för CFD-handel i de flesta större länderna i Europa, Nordamerika och Asien. Utbudet i respektive land beror på hur stor marknaden är. I USA går det exempelvis att välja mellan ca 4 000 olika aktier men i Österrike finns endast ca 30 aktier. 

CMC Markets erbjuder en hävstångseffekt för aktier med upp till 1:5, vilket innebär att du med 1 000 kronor får en kapitaleffekt motsvarande 5 000 kronor. 

Index

CMC Markets erbjuder CFD-handel med index som underliggande tillgång. Du har möjlighet att välja index baserade på de största aktierna i flera länder, olika sektorer eller valutor. 

CMC Markets erbjuder fler än 90 olika cash- och forwardindex från hela världen. Det är möjligt att handla med index som underliggande tillgång på de flesta av de stora marknaderna som exempelvis Tyskland, USA, Storbritannien och Hong Kong. Bolaget erbjuder även olika forwardupplägg och valutaindex som exempelvis för krypto och euro. 

CMC Markets erbjuder ett säkerhetskrav på 5% för vanliga större index och 10% för mindre index. Den valbara hävstångseffekten varierar beroende på vilket index som du väljer som underliggande tillgång.

Valuta

CMC Markets erbjuder kanske marknadens största utbud av valutapar. Det är möjligt att välja bland ca 330 olika valutapar med cash- och forwardkontrakt. Bolaget har förutom de vanliga valutaparen som exempelvis EUR/USD och EUR/GBP även ett brett utbud av exotiska valutapar. 

Med valuta som underliggande tillgång kan du välja en hävstångseffekt motsvarande upp till 1:30, vilket innebär att du med 1 000 kronor får en kapitaleffekt motsvarande 30 000 kronor. 

Kryptovaluta

CMC Markets erbjuder CFD-handel med kryptovaluta som underliggande tillgång. Du har möjlighet att välja mellan ca 12 olika kryptovalutor till ditt CFD-kontrakt mot USD. Bolaget erbjuder även flera olika kryptoindex som gör det möjligt att exponeras mot flera kryptovalutor samtidigt. Bland de valbara kryptovalutorna finns Bitcoin, Ethereum och Ripple. 

Med kryptovaluta som underliggande tillgång kan du välja ett säkerhetskrav på 50% hos bolaget. Hävstångseffekten kan variera beroende valuta. Se bolagets hemsida för mer information. 

Råvaror

CMC Markets erbjuder flera olika typer av råvaror som underliggande tillgångar till CFD-handel. Du har möjlighet att välja mellan 65 olika råvaror som inkluderar bland annat olja, kakao, silver, guld och bomull. Bolaget erbjuder även tre olika råvaruindex som går att välja som underliggande tillgång till ditt CFD-kontrakt. Dessa är Energy Index, Agricultural Index och Precious Metals Index. 

CFD-handel hos bolaget med råvaror som underliggande tillgångar handlas till stor del med ett säkerhetskrav motsvarande 10%. Säkerhetskravet och hävstångseffekten kan skilja sig beroende på vilken råvara som du väljer. Se bolagets hemsida för mer information.

ETF:er

Bolaget erbjuder flera av de mest populära börshandlade fonderna eller ETF:er som underliggande tillgång för CFD-handel. Du kan välja mellan fler än 1 000 ETF:er från USA, Kanada, Asien eller Europa. Bolaget tar inte heller ut någon innehavskostnad för ETF:er om du behåller din position under natten. 

Med ETF:er som underliggande tillgång kan du välja en hävstångseffekt upp till 1:5. Det innebär att du med 1 000 kronor kan få en kapitaleffekt motsvarande 5 000 kronor. 

Räntepapper

CMC Markets erbjuder flera olika typer av räntepapper som inkluderar statsskuldspapper. Du kan bland annat välja statspapper, obligationer och riksobligationer som underliggande tillgång till ditt CFD-kontrakt. Bolaget erbjuder fler än 45 räntepapper från hela världen, både som cash- och forwardprodukter. 

Säkerhetskravet och hävstångseffekten kan ha en stor variation beroende på vilket räntepapper som du väljer. Säkerhetskravet för en 10-årig obligation är exempelvis 3,33% och för en 3-månaders 20%. Se bolagets hemsida för mer information beroende på vilket räntepapper som du väljer som underliggande tillgång.

Erbjudanden hos CMC Markets

CMC Markets har flera olika erbjudanden som du kan ta del av om du skapar ett konto hos handelsplattformen. Du kan bland annat skapa ett demokonto, välja hävstångseffekt och säkerhetskrav beroende på marknad och aktivera funktioner som Stop Loss och Take Profit. Se nedan för några erbjudanden som CMC Markets erbjuder. För mer information om bolagets erbjudanden och fullständiga villkor vänligen se bolagets hemsida.

Övrigt

79% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos den här leverantören. Du bör tänka efter om du har råd med den stora risken för att du kommer att förlora dina pengar.