Kategori: Handel

Guld säljs av centralbanker thumb

Centralbanker säljer guld

Under det tredje kvartalet 2020 har flera centralbanker varit nettosäljare av guld. Det är första gången på decennier som centralbankerna varit nettosäljare av råvaran. Samtidigt

Läs mer »
CFD Handel populärt

CFD syns i fler sammanhang

På tämligen kort tid har CFD-kontrakt gått från att ha varit en relativt okänd produkt till att ha blivit betydligt kändare. Mycket tack vare handelsplattformarnas

Läs mer »