Ny milstolpe för mining av Bitcoin

Under fredagen uppnåddes en ny milstolpe för mining av kryptovalutan Bitcoin. Då uppnådde antalet BTC i cirkulation nämligen 19 miljoner. Det är en viktig milstolpe för kryptovalutan och innebär att det finns 2 miljoner BTC kvar att minea.

bitcoin mining

Innehållsförteckning

Begränsad tillgång och utbud

Mining av Bitcoin innebär att antalet BTC i cirkulation på marknaden blir fler. Men världens största och första kryptovaluta har ett begränsat utbud och når sin maxgräns vid 21 miljoner BTC. Begränsningen är satt för att utbudet av kryptovalutan alltid ska vara så lågt som möjligt i förhållande till efterfrågan. 

Även om kryptovalutan har ett begränsat utbud så kommer det dröja tills alla coins är i cirkulation. Av de 2 miljoner coins som finns kvar kommer cirka hälften av dessa att mineas under de närmsta fyra åren sedan kommer det att gå långsammare (Källa). 

Mining kommer ske tills år 2140

Den sista Bitcoinen som kommer att mineas kommer inte att göra det förrän ca år 2140. Det beror på så kallade halveringar. Antalet miners som får bryta ett block på Bitcoins blockkedja minskar med hälften var fjärde år. Svårighetsgraden höjs också hela tiden.

Den senaste gången som en milstolpe som denna uppnåddes var i september 2020 då antalet BTC i cirkulation uppgick till 18,5 miljoner.

Utvecklingen på BTC har varit volatil under 2022

Prisutvecklingen på en BTC har varit volatil under starten på 2022. En uppgång har dock skett under mars månad och en BTC handlas idag för ca 46 000 dollar. Det är en rejäl uppgång sedan den lägsta nivån som uppnåddes i januari på ca 35 000 dollar. 

Dagens pris är dock fortsatt långt ifrån de höga som uppnåddes under 2021 då kryptovalutan gång på gång uppnådde rekordnivåer över 60 000 dollar.

Se mer här om hur kryptovaluta fungerar:

Köpa Bitcoin 

Handla kryptovaluta

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid