SPAC till svenska börsen

Ingen har väl missat den heta börstrenden SPAC som fullständigt exploderat det senaste året på Wall Street. Nu är SPAC alltså på väg till Europa och Sverige. Ett nytt regelverk är på plats i Sverige sedan februari för att kunna notera SPAC-bolag på Stockholmsbörsen.

SPAC: Glödhet trend till Sverige

Innehållsförteckning

Den heta SPAC-trenden till Sverige

SPAC är en glödhet trend från USA och Wall Street vars intresse eskalerat explosionsartat det senaste året. Bara under januari månad 2021 noterades 91 SPAC:s på amerikanska börser. Det var betydligt fler än traditionella börsnoteringar som uppgick till 24 stycken under samma period. Under 2020 tog SPAC:s in över 600 miljarder dollar enligt en artikel publicerad i SvD

Utvecklingen det senaste året har fått flera experter att reagera då många av de bolag som noteras värderas snarare på förhoppningar än rapporterade intäkter och vinster inom bolaget. SPAC har även blivit ett populärt ämne som flitigt diskuteras på sociala medier. 

Nu kommer alltså trenden till den svenska börsen. Enligt artikeln har nya regler tagits fram sedan den 1 februari 2021 som är specialanpassade för SPAC-noteringar. Den första noteringen tror man kommer att ske under mars månad och fram till midsommar väntas ytterligare 4-5 stycken.

Vad är SPAC?

SPAC står för Special Purpose Acquisition Company och är ett noterat “blank-check”-bolag. En SPAC noteras genom en IPO som bjuder in investerare. SPAC-bolaget är tomt och saknar en operativ verksamhet. Syftet med noteringen är att inom 2-3 år hitta ett bolag att investera sina pengar i antingen genom ett förvärv eller en fusion. Bolaget som förvärvas får sedan ta över SPAC:ens plats på börsen.

Hur fungerar SPAC?

En SPAC noteras genom en IPO och bjuder in investerare att investera i aktierna. Initiativtagarna, som ofta kallas för sponsorer, är vanligtvis kända finansmän som fått med sig institutioner, hedgefonder och privatpersoner på investeringen. 

Syftet med en SPAC är att hitta ett onoterat bolag att investera sina pengar i genom ett förvärv eller en fusion. Vanligtvis har SPAC:en 2-3 år på sig att hitta ett bolag att investera i. 

Det kapital som samlats in genom IPO:n placeras så länge i en fond. För att affären ska gå igenom krävs att investerarna i SPAC:en godkänner affären. Om de istället väljer att dra sig ur kan de få tillbaka pengarna med viss ränta. 

Om förvärvet genomförs betalas det med kapitalet från investerarna tillsammans med det kapital som initiativtagarna investerat. Initiativtagarnas kapital uppgår normalt till 2% av kapitalet men innebär en 20% ägarandel. Övriga investerare delar på resterande 80%. 

Vid ett förvärv uppgår SPAC:ens ägarandel normalt till ca 20%. När förvärvet genomförts tar det förvärvade bolaget över SPAC:ens plats på börsen.

Vad innebär en SPAC-notering på Stockholmsbörsen?

Enligt artikeln från SvD kommer det framgå tydligt på börslistan vid notering på Stockholmsbörsen att SPAC-bolaget är tomt med en särskild flaggning. Enligt Nasdaqs nya regler har SPAC-bolaget tre år på sig att hitta ett onoterat bolag att investera i. Om ett onoterat bolag inte hittas inom den tiden har investerarna rätt att få tillbaka sitt kapital. 

Det återstår att se om SPAC-noteringar kommer få samma utveckling i Sverige som i USA. Möjligheten finns sedan någon månad tillbaka i Sverige så nu väntar vi bara på att Stockholmsbörsen får sin första SPAC-notering.

Läs mer om aktiehandel.

Läs mer om köpa utländska aktier. 

Markus Larsson

Markus Larsson

Civilekonom

Om författaren

Bakgrund
Markus är utbildad civilekonom och avlade sin ekonomie magisterexamen vid Stockholms universitet 2012. Han har jobbat på en av de svenska storbankerna och har han handlat med värdepapper i över 10 år.

Markus intresserade sig för CFD under sin studietid och han skrev sin kandidatuppsats om ämnet höstterminen 2010. Sedan dess har han noga följt instrumentets utbredning på marknaden. 

Fler artiklar

Kurser i realtid